Αρχική Νομοθεσία Νομολογία Podcasts Radio Law Videos Free book FAQList
► Ψάξε με τόνο στις λέξεις. Βάλε τη λέξη ή φράση κλειδί που ψάχνεις στο γκρί πεδίο (δεξιά) της άνω μπάρας και μετά πάτησε enter στο πληκτρολόγιό σου..
Καλωσήλθες στο blog μου. Εδώ θα βρείς ό,τι ψάχνεις και δεν βρίσκεις αλλού στο διαδίκτυο, χωρίς να χάνεις τον πολύτιμο χρόνο σου. Μπορείς να ενημερωθείς με άρθρα, συμβουλές, videos, mp3, νομολογία, νομοθεσία και επίκαιρα νομικά νέα. Πάνω από 300 άρθρα στη διάθεσή σου. Επέλεξε Νομικό θέμα πιό κάτω από το μενού ή από την Αρχειοθήκη του blog στα αριστερά ← για να εντοπίσεις αυτό που σε ενδιαφέρει. Επίσης μπορείς εύκολα να βρείς αυτό που ψάχνεις ή να δεις τα περιεχόμενα του blog από την παραπάνω μπάρα ↑ με τη μηχανή αναζήτησης ή από το μενού (Menu) στα δεξιά ╠ . Eγγράψου στη mailing list για να λαμβάνεις εντελώς δωρεάν τα άρθρα μου. Όλα τα άρθρα στην πλειοψηφία τους δημοσιεύτηκαν στο τοπικό Τύπο της Καβάλας. Άκουσε ενημερωτικά νομικά θέματα (mp3)
√ Αξιοπιστία, ποιοτική ενημέρωση, τεκμηριωμένη γνώμη και σεβασμός στον αναγνώστη. - Quality content and regular publication. - Πάτησε CTRL + D στο πληκτρολόγιό σου και κράτα το blog στα "Αγαπημένα" για να μας ξαναεπισκεφθείς αργότερα. Το blog ανανεώνεται διαρκώς με νέο ενημερωτικό υλικό. Ευχαριστώ για την επίσκεψη στο blog μου. Ξεκίνησε τώρα Δωρεάν ένα Online Live Chat! Μάθε πως δουλεύει με 3 απλά βήματα (όροι χρήσης)
καβάλα, δικηγόρος, διαζύγια, οικογενειακό, ποινικό, αστικό, δίκαιο, blog

Μη ξεχάσετε τη Δήλωση Κτηματολογίου στη Π.Ε. Καβάλας. Η τελευταία προθεσμία είναι στις 14/10/2015.

8 χρυσές συμβουλές, αν ψάχνεις να βρείς εναγώνια λύση στο πρόβλημα σου. Κρίση & αναζήτηση διεξόδου απο ειδικό δικηγόρο.

Νομικά θέματα - Θεματολογία

25/4/13

ΑΠΑΤΗ άρθ. 386 Ποινικού Κώδικα


free photos by  morguefile.com


Άρθρο 386 Ποινικού Κώδικα -ΑΠΑΤΗ
1. Οποιος με σκοπό να αποκομίσει ο ίδιος ή άλλος παράνομο περιουσιακό όφελος βλάπτει ξένη περιουσία πείθοντας κάποιον σε πράξη, παράλειψη ή ανοχή με την εν γνώσει παράσταση ψευδών γεγονότων σαν αληθινών ή την αθέμιτη απόκρυψη ή παρασιώπηση αληθινών γεγονότων τιμωρείται με φυλάκιση τουλάχιστον τριών μηνών και αν η ζημία που προξενήθηκε είναι ιδιαίτερα μεγάλη, με φυλάκιση τουλάχιστον δύο ετών.

2. Οι διατάξεις του άρθρου 72 για το κατάστημα εργασίας εφαρμόζονται και εδώ.

3. Επιβάλλεται κάθειρξη μέχρι δέκα ετών: α) αν ο υπαίτιος διαπράττει απάτες κατ`επάγγελμα ή κατά συνήθεια και το συνολικό όφελος ή η συνολική ζημία υπερβαίνουν το ποσό των τριάντα χιλιάδων(30.000)ευρώ. ή β) αν το περιουσιακό όφελος ή η προξενηθείσα ζημία υπερβαίνει συνολικά το ποσό των εκατόν είκοσι χιλιάδων (120.000)ευρώ."

ΒΛ. Ν.1608/1950 για σχετικά αδικήματα στρεφόμενα κατά Δημοσίου - ΝΠΔΔ ,ύψος ποινών κλπ.

Επισημάνσεις: Κύριο συστατικό στοιχείο του εγκλήματος της απάτης είναι η εξαπάτηση, παραπλάνηση του παθόντος από τον δράστη για να επιτύχει ο δράστης παράνομο οικονομικό όφελος για τον ίδιο ή άλλον. Το προσβαλλόμενο έννομο αγαθό είναι η περιουσία ως σύνολο. Είναι έγκλημα "ουσιαστικό" δηλ. η αντικειμενική του υπόσταση περιλαμβάνει και ορισμένο αποτέλεσμα (αποτέλεσμα της περιουσιακής βλάβης). Ο δράστης πρέπει να ενεργεί με δόλο. -
 Η απάτη επί δικαστηρίω αφορά την εξαπάτηση του πολιτικού δικαστή (δικαστή πολιτικής δίκης). Απαιτείται πέραν της προβολής ψευδοών ισχυρισμών ταυτόχρονα να υπάρχει επίκληση και προσαγωγή εν γνώσει "ψευδών αποδεικτικών μέσων" (πλαστά έγγραφα, ψευδομάρτυρες κ.λ.π). Απάτη επί ποινικού δικαστηρίου δεν διαπράττεται.

Νομολογιακά:
" Κατά το άρθρο 386 παρ. 1 περιπτ. α του Ποιν. Κώδικα, τιμωρείται με φυλάκιση τουλάχιστον τριών μηνών, όποιος με σκοπό να αποκομίσει ο ίδιος ή άλλος παράνομο περιουσιακό όφελος βλάπτει ξένη περιουσία πείθοντας κάποιον σε πράξη παράλειψη ή ανοχή με την εν γνώσει παράσταση ψευδών γεγονότων σαν αληθινών ή αθέμιτη απόκρυψη ή παρασιώπηση αληθινών γεγονότων. Από τις εν λόγω συνεπώς διατάξεις προκύπτει ότι για τη θεμελίωση του εγκλήματος της απάτης, απαιτούνται α) σκοπός του δράστη να περιποιήσει στον εαυτό του ή σε άλλον παράνομο περιουσιακό όφελος, χωρίς να είναι αναγκαία και η πραγμάτωση του οφέλους αυτού, β) η εν γνώσει παράσταση ψευδών γεγονότων σαν αληθινών ή η αθέμιτη απόκρυψη ή παρασιώπηση αληθινών γεγονότων, από την οποίαν ως παράγωγος αιτία παραπλανήθηκε κάποιος και γ) βλάβη ξένης κατά το αστικό δίκαιο περιουσίας, η οποία τελεί σε αιτιώδη σύνδεσμο με τις παραπλανητικές ενέργειες και παραλήψεις του δράστη, χωρίς να απαιτείται ταυτότητα του παραπλανηθέντος και του ζημιωθέντος προσώπου. Συνεπώς υφίσταται απάτη και όταν ο απατώμενος είναι πρόσωπο διάφορο του βλαπτόμενου, αρκεί ο παραπλανηθείς να δύναται πράγματι και σύμφωνα με το νόμο να προβεί σε επιζήμια για τον βλαπτόμενο πράξη ή παράλειψη. Ετσι με την έννοια αυτήν η απάτη μπορεί να συντελεσθεί και δια παραπλανήσεως του δικαστή, που δικάζει σε πολιτική δίκη, οσάκις υποβάλλεται σ αυτόν ψευδής ισχυρισμός, υποστηριζόμενος με την εν γνώσει προσαγωγή και επίκληση πλαστών ή νοθευμένων εγγράφων, αλλά και γνησίων μεν, αναληθών όμως κατά περιεχόμενο (ΑΠ 578/1995 και 227/1992 Π. Χρ. ΜΓ 899 και MB 417)."

ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΑΠΑΤΗ ΕΠΙ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΩ

"H απάτη επί δικαστηρίου είναι τετελεσμένη όταν με τους ψευδείς ισχυρισμούς και την προσαγωγή καθώς και επίκληση των πλαστών ή ψευδών αποδεικτικών στοιχείων παραπλανάται το δικαστήριο και εκδίδει οριστική απόφαση υπέρ των απόψεων του δράστη με συνέπεια την βλάβη της περιουσίας του αντιδίκου του. 'Oταν το δικαστήριο δεν παραπλανήθηκε από τους ψευδείς ισχυρισμούς και τα ψευδή αποδεικτικά στοιχεία και απέρριψε αυτούς ή δεν εκδόθηκε οριστική απόφαση, τότε υφίσταται αξιόποινη απόπειρα του εν λόγω εγκλήματος. Συνακόλουθα η προσαγωγή και επίκληση των ανωτέρω αποδεικτικών στοιχείων είναι απαραίτητη για τη θεμελίωση του εγκλήματος της απάτης επί δικαστηρίου ακόμη και με τη μορφή της απόπειρας αυτού, εφόσον μόνη η υποβολή αναληθούς ισχυρισμού δια της αγωγής ή των προτάσεων δεν συνιστά πράξη περιέχουσα αρχή εκτελέσεως, όρος απαραίτητος για να συγκροτηθεί η έννοια της απόπειρας, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 42 παρ. 1 του Ποιν. Κώδικα (ΑΠ 1348/2000 ΑΠ 1023/1995, 960/1994 και 652/1992 Π. Χρ. ΜΣΤ 62, ΜΔ 931 και MB 647)" 728/2009 ΠΛΗΜΜ ΣΕΡΡΩΝΓιώργος Γιαγκουδάκης, Δικηγόρος Καβάλας
Διαζύγια - Ποινικά - Ιντερνετ
Γιά περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το δικηγορικό γραφείο μου
επισκεφθείτε το site μας
http://www.giagkoudakis.dom.gr
giagkoud@yahoo.comGeorge Giagkoudakis Law Office
----------------------------------------------
The above image is from morgueFile free photo
"You are allowed to copy, distribute, transmit the work and to adapt the work. Attribution is not 
 required. You are prohibited from using this work in a stand alone manner.
 Read the license summary http://www.morguefile.com/license/morguefile"
--------------------------------------------------------


λέξεις κλειδιά: 386 Π.Κ., απάτη, παράνομο περιουσιακό όφελος, εξαπάτηση, απάτη επι δικαστηρίου, απάτη επί δικαστηρίω.@ Δείτε επίσης και τα παρακάτω θέματα:

δικηγόρος Καβάλας

☺ Ευτράπελες και απίθανες πραγματικές ιστορίες από το δικαστικό & αστυνομικό ρεπορτάζ εφημερίδων παρελθόντων ετών.
Στείλτε σύντομο μήνυμά σας.
Θα λάβετε απάντηση το συντομότερο δυνατόν.


Εγγραφείτε στη Mailing list

Γράψε το email σου:

Γραφτείτε στην kavala-lawyer-blog mailing list και ενημερωθείτε άμεσα με τα άρθρα κάθε φορά που δημοσιεύονται στο blog μου.
Δωρεάν το e-book ηλεκτρονικό βιβλίο - Oδηγός με τίτλο "Πως να επιλύσεις ένα νομικό πρόβλημα με απλά βήματα" με την αποστολή του πρώτου άρθρου.

Mailing list service by freelists.org
*Βάλτε το email αποστολής dmarc-noreply@freelists.org της mailing list στις επαφές σας. Ελέγξτε το φάκελο (ανεπιθύμητα)του email σας και αν βρείτε μηνυμα από τη mailing list George Giagkoudakis (G.G.) dmarc-noreply@freelists.org επιλέξτε το ως Notspam.
live chat now
ChatbotHelp
^ Go top ^


*Για να λαμβάνετε ΕΙΔΙΚΑ άρθρα MONO για Διαζύγια και Οικογενειακά θέματα εγγραφείτε σε αυτήν την MAILING LIST
Αρχική Σελίδα blog

Νομοθεσία
Νομολογία
Podcasts
Radio-podcast
Videos
Free ebook - mailing list
Όλες οι αναρτήσεις
Πρωτοσέλιδα εφημερίδων
Χρήσιμα links
Βιβλίο επισκεπτών-1
Skype & Livechat-2
Άρθρα στη Πρωϊνή -Pinterest>
FAQ - Συχνές ερωτήσεις
Προσωπική μου Σελίδα
Νομική συμβουλή - Οδηγίες
*Με κλικ στο Menu το παράθυρο κλείνει.