Νομικά θέματα - Θεματολογία"ΘΕΛΩ ΝΑ ΜΑΘΩ ΤΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΜΟΥ"
μου είπε ένας κύριος που ήθελε να χωρίσει (ΑΡΘΡΟ/VIDEO)


👉 Top 16 συμβουλευτικά άρθρα για ΔΙΑΖΥΓΙΟ & ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΕΣ ΥΠΟΘΕΣΕΙΣ

live-chat,ζήσε την εμπειρία ΤΙ ΠΡΟΣΦΕΡΟΥΜΕ ΜΕ ΜΙΑ ΜΑΤΙΑ!

"Η οικογένεια σας αξίζει το καλύτερο
και είναι η πρώτη μας προτεραιότητα"
(podcast)

ΣΗΜΑΝΤΙΚΑ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΑ ΘΕΜΑΤΑ


🤝 Καλωσήλθες στο blog μου. Το blog δημιουργήθηκε για την ενημέρωσή σου και ελπίζω να σε βοηθήσει. 📈 ΠΑΝΩ ΑΠΟ 750 ΑΡΘΡΑ ΓΙΑ ΔΙΑΖΥΓΙΑ, ΠΟΙΝΙΚΑ, ΑΣΤΙΚΑ ΝΟΜΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ. 📚 Εδώ θα βρεις πολύτιμη βοήθεια γύρω από νομικά ζητήματα, διαζύγιο και οικογενειακό δίκαιο. 💗 Επισκεφθείτε το κανάλι μου στο youtube και εγγραφείτε! Είμαστε εδώ για σένα κάθε μέρα, όταν μας χρειαστείς!

Μάχιμη δικηγορία πάνω από 34 χρόνια
Το δικηγορικο γραφείο μας λειτουργεί
συνεχώς από το έτος 1990.
"Τι σου προσφέρουμε!"
(podcast)

❤️ Για να σας ευχαριστήσουμε, γιατί σημαίνετε πολλά για εμάς, αν είστε πιστός αναγνώστης του blog μας και κάτοικος Νομού Καβάλας και θέλετε ΣΥΝΑΙΝΕΤΙΚΟ ΔΙΑΖΥΓΙΟ μπορούμε να το αναλάβουμε έως 31/1/24 μόνο για σας με τον καλύτερο και οικονομικότερο τρόπο!
Περιορισμένη διαθεσιμότητα μόλις 0 από 3 διαθέσιμα συναιν.διαζ. . Καλέστε μας τώρα για περισσότερες πληροφορίες..


12.2.14

Τι θα πρέπει να γνωρίζετε για την έγκληση. Πότε γίνεται καταγγελία αξιόποινης πράξης με έγκληση; (Μέρος Β’)

                      
                                  
 * Δημοσιεύτηκε   27/1/2014 στην "Πρωϊνή" Εφημερίδα της Καβάλας 

   Στο πρώτο μέρος του άρθρου μιλήσαμε για τον ορισμό της έγκλησης, για το κανόνα της αυτεπάγγελτης δίωξης των εγκλημάτων, την κατ΄εξαίρεση με έγκληση δίωξη ορισμένων αξιόποινων πράξεων που ορίζει ρητά ο νόμος, για τα εγκλήματα που διώκονται κατ΄έγκληση, τα πρόσωπα που έχουν δικαίωμα έγκλησης και στο τι ισχύει σε περίπτωση έγκλησης σε βάρος ενός από τους συμμετόχους της εγκαλούμενης πράξης.

Σήμερα συνεχίζουμε για να ολοκληρώσουμε το θέμα με τα παρακάτω θέματα που αφορούν την έγκληση:

ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΕΓΚΛΗΣΗΣ ΚΑΙ ΣΥΝΕΠΕΙΑ ΜΗ ΥΠΟΒΟΛΗ ΤΗΣ
Η προθεσμία υποβολής της έγκλησης είναι τρίμηνη. Η προθεσμία αυτή είναι αποκλειστική, αποσβεστική και νόμιμη. Στη προθεσμία αυτή υπολογίζεται και η μέρα της γνώσης τέλεσης της αξιόποινης πράξης. Είναι σχετικά σύντομη προθεσμία, ώστε να μην υπάρχει επί μακρόν χρονικό διάστημα αιωρούμενη η αβεβαιότητα περί του αν μια πράξη θα πρέπει να διωχθεί ποινικά ή όχι. Αρχίζει η προθεσμία "από την ημέρα που έλαβε γνώση (ο εγκαλών) για την πράξη που τελέστηκε και για το πρόσωπό που την τέλεσε ή για έναν από τους συμμετόχους της".

Αυτή η γνώση θεωρείται ότι υπάρχει αν το πρόσωπο που δικαιούται να υποβάλει έγκληση γνωρίζει όλα τα συγκεκριμένα πραγματικα περιστατικά της πράξης (αντικειμενικής και υποκειμενικής υπόστασης του εγκλήματος) και του συγκεκριμένου δράστη. Δεν απαιτείται να γνωρίζει και το όνομα του δράστη. Ως γνώση, κατά την άνω διάταξη, νοείται «τι πλέον της απλής υπόνοιας και ολιγώτερον της πλήρους βεβαιότητος», δηλαδή «κάτι περισσότερο από την υποψία και κάτι λιγότερο από την βεβαιότητα». 

Συνεπώς, δεν υφίσταται «γνώση», μόνον όταν υπάρχει απλή υπόνοια ή παροχή κάποιας αόριστης πληροφορίας κατά τρόπο που δεν εμπνέει εμπιστοσύνη (λ.χ. ανώνυμος επιστολή). Αντιθέτως, υπάρχει τέτοια γνώση, όταν ο δικαιούμενος σε έγκληση έχει πληροφορηθεί επαρκώς τα πραγματικά περιστατικά, τα οποία συγκροτούν την πράξη, έστω και αν δεν υφίσταται πλήρης βεβαιότητα περί τούτων και βεβαίως δεν απαιτείται η συνδρομή της δυνατότητας απόδειξης.

Η έγκληση «αποτελεί δικαστική προϋπόθεση για την έγκαιρη γένεση της ποινικής δίκης». Ενόψει της αρχής in dubio pro reo η όποια αμφιβολία περί του εμπροθέσμου ή μη της εγκλήσεως θα πρέπει να λειτουργήσει υπέρ του κατηγορουμένου, υπό την έννοιαν ότι πρέπει το αρμόδιο δικαστικό όργανο να θεωρήσει την έγκληση ως εκπροθέσμως υποβληθείσα. Η προθεσμία αυτή δυνατόν να ανασταλεί για λόγους ανωτέρας βίας, αν ο παθών αποδείξει ότι δεν έχει δυνατότητα αντίληψης της πράξης και των πραγματικών περιστατικών και κατά συνέπεια δεν μπορεί να υποβάλει έγκληση.

Η προθεσμία υποβολής έγκλησης λήγει με την παρέλευση της μέρας του τελευταίου μήνα αντίστοιχης με την ημέρα έναρξης. Αν η τελευταία μέρα είναι εξαιρετέα λήγει μόλις παρέλθει η επόμενη αυτής εργάσιμη μέρα. Σε κάθε περίπτωση θα πρέπει να ορίζεται στην έγκληση πότε έλαβε γνώση ο εγκαλέσας για την πράξη που τελέστηκε και για το πρόσωπό που την τέλεσε ή για έναν από τους συμμετόχους της (για το εμπρόθεσμο υποβολής της).

Η μη υποβολή της έγκλησης επιφέρει εξάλειψη του αξιοποίνου της πράξης. Η παρ. 1 του άρθρου 117 ΠΚ προβλέπει ρητώς ότι:

"1. Οταν ο νόμος απαιτεί έγκληση για την ποινική δίωξη κάποιας αξιόποινης πράξης, το αξιόποινο εξαλείφεται αν ο δικαιούχος δεν υποβάλει την έγκληση μέσα σε τρεις μήνες από την ημέρα που έλαβε γνώση για την πράξη που τελέστηκε και για το πρόσωπό που την τέλεσε ή για έναν από τους συμμετόχους της.
ΠΑΡΑΙΤΗΣΗ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΓΚΛΗΣΗ ΚΑΙ ΣΥΝΕΠΕΙΑ ΤΗΣ
Είναι δυνατόν να παραιτηθεί ο δικαιούμενος σε έγκληση από το σχετικό δικαίωμά του, είτε επειδή συμβιβάστηκε με το δράστη είτε για κάποιο άλλο λόγο. Ενδεχομένως ακόμη να παραιτηθεί σιωπηρώς εφόσον αφήσει να παρέλθει η τρίμηνη προθεσμία της έγκλησης άπρακτη δηλαδή χωρίς να υποβάλλει εντός αυτής την έγκληση για να ασκηθεί ποινική δίωξη.
Κατά την παρ. 2 του άρθρου 117 ΠΚ το αξιόποινο της πράξης εξαλείφεται με τη ρητή δήλωση του δι καιούχου της έγκλησης ενώπιον της αρμόδιας αρχής, ότι παραιτείται από το δικαίωμα της έγκλησης.

Κατ΄ άρθρο 51 ΚΠΔ " 1. Η παραίτηση από το δικαίωμα έγκλησης γίνεται από τον ίδιο το δικαιούμενο ή από ειδικό πληρεξούσιο σε συμβολαιογράφο, στον εισαγγελέα ή σε οποιονδήποτε ανακριτικό υπάλληλο, και συντάσσεται σχετική έκθεση.
2. Παραίτηση που γίνεται με όρους ή προθεσμία δεν έχει έννομα αποτελέσματα. Ανάκληση της παραίτησης δεν επιτρέπεται.
3. Με την ίδια δήλωση μπορεί να γίνει παραίτηση και από την πολιτική αγωγή για αποζημίωση."


ΠΟΤΕ ΑΠΟΡΡΙΠΤΕΤΑΙ Η ΕΓΚΛΗΣΗ
Κατά το άρθρο 47 ΚΠΔ ορίζεται ότι:
“1. Ο εισαγγελέας πλημμελειοδικών εξετάζει την έγκληση που έλαβε και αν κρίνει ότι αυτή δεν στηρίζεται στο νόμο ή είναι προφανώς αβάσιμη στην ουσία της ή ανεπίδεκτη δικαστικής εκτίμησης την απορρίπτει με διάταξη, η οποία περιλαμβάνει συνοπτική αιτιολογία. Ο εγκαλών έχει δικαίωμα να λάβει γνώση και αντίγραφο της διάταξης.»
2. Αν ενεργήθηκαν προκαταρκτική εξέταση ή ανακριτικές πράξεις, κατά το Αρθρο
243 παρ. 2 ή ένορκη διοικητική εξέταση και ο εισαγγελέας κρίνει ότι δεν
προκύπτουν επαρκείς ενδείξεις για την κίνηση της ποινικής δίωξης, ενεργεί
όπως στην προηγούμενη παράγραφο.
3«1. Όσα αναφέρονται στα άρθρα 43 παράγραφοι 1 και 5, 44 και 45 εφαρμόζονται και ως προς
την έγκληση.»

ΤΟ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ ΤΟΥ ΕΓΚΑΛΟΥΝΤΟΣ ΚΑΤΑ ΤΗΣ ΑΠΟΡΡΙΨΗΣ ΤΗΣ ΕΓΚΛΗΣΗΣ
Κατά το άρθρο 48 ΚΠΔ ορίζεται ότι:

«3. Ο εγκαλών μέσα σε αποκλειστική προθεσμία τριών (3) μηνών από την έκδοση της διάταξης
κατά τις παραγράφους 1 και 2 του προηγούμενου άρθρου, μπορεί να προσφύγει κατά αυτής στον αρμόδιο εισαγγελέα εφετών. Η προθεσμία δεν παρεκτείνεται για κανένα λόγο. Για την προσφυγή συντάσσεται έκθεση από τον γραμματέα της εισαγγελίας που εξέδωσε την προσβαλλόμενη διάταξη.

2. Ο προσφεύγων υποχρεούται να καταθέσει παράβολο υπέρ του Δημοσίου ποσού τριακοσίων
(300) ευρώ, το οποίο επισυνάπτεται στην έκθεση που συντάσσει ο πιο πάνω γραμματέας.

«β. Σε περίπτωση που υποβλήθηκε μία έγκληση από περισσότερους εγκαλούντες, κατατίθεται μόνο ένα παράβολο». Το ύψος του ποσού αναπροσαρμόζεται με κοινή απόφαση των υπουργών Οικονομικών και Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων Αν δεν κατατεθεί το παράβολο η προσφυγή απορρίπτεται ως απαράδεκτη από τον εισαγγελέα εφετών.

3. Αν ο εισαγγελέας εφετών δεχθεί την προσφυγή παραγγέλλει είτε τη διενέργεια προκαταρκτικής
εξέτασης αν πρόκειται για κακούργημα για το οποίο δεν έχει ήδη διενεργηθεί είτε την άσκηση ποινικής δίωξης στις λοιπές περιπτώσεις και διατάσσει την επιστροφή του παραβόλου στον καταθέσαντα αυτό.»

ΑΝΑΚΛΗΣΗ ΕΓΚΛΗΣΗΣ - ΤΡΟΠΟΣ ΑΝΑΚΛΗΣΗΣ ΚΑΙ ΣΥΝΕΠΕΙΑ ΤΗΣ
Αν υποβληθεί έγκληση μπορεί στη συνέχεια να γίνει ανάκληση από τον εγκαλούντα αυτοπροσώπως ή με πληρεξούσιο με δήλωση προς τον Εισαγγελέα ή τους άλλους ανακριτικούς υπαλλήλους. Για την εγκυρότητα της ανάκλησης της έγκλησης είναι απαραίτητο να γίνει αποδεκτή από τον κατηγορούμενο. Επίσης είναι δυνατή η ανάκληση με δήλωση που καταχωρίζεται στα πρακτικά δικαστηρίου έως τη δημοσίευση απόφασης του δευτεροβάθμιου δικαστηρίου.
Για την ανάκληση και τη συνέπειά της προβλέπουν τα άρθρα 120 Π.Κ. και 52 ΚΠΔ τα παρακάτω:

‘Αρθρο 120 ΠΚ
"1. Αυτός που υπέβαλε την έγκληση μπορεί να την ανακαλέσει, με τους όρους που ορίζει ο Κώδικας Ποινικής Δικονομίας.
2. Η ανάκληση που έγινε για έναν από τους συμμετόχους της πράξης έχει συνέπεια την παύση της ποινικής δίωξης και των υπολοίπων, αν και αυτοί διώκονται με έγκληση.
3. Η ανάκληση δεν έχει κανένα αποτέλεσμα για τον κατηγορούμενο που δηλώνει προς την αρχή ότι δεν την αποδέχεται.
Μετά την Ανάκληση της έγκλησης που υποβλήθηκε δεν μπορεί να υποβληθεί νέα."
Η σκοπιμότητα του αναγκαίου της αποδοχής της ανάκλησης από την πλευρά του κατηγορουμένου έγκειται στη προστασία της τιμής του από τυχόν ανυπόστατες κατηγορίες σε βάρος του και δυνατότητα απόδειξης δικαστικώς της αθωότητας του.

‘Αρθρο 52 ΚΠΔ
"1. Ο εγκαλών μπορεί είτε ο ίδιος είτε με ειδικό πληρεξούσιο να ανακαλέσει την έγκληση.
2. Για τους υπαλλήλους στους οποίους δηλώνεται η ανάκληση και για τον τρόπο με τον οποίο αυτή πρέπει να γίνει εφαρμόζονται οι διατάξεις του άρθρου 42. Η ανάκληση μπορεί επίσης να γίνει και στο ακροατήριο σε όλη τη διάρκεια της δίκης και ωσότου δημοσιευτεί η απόφαση του δευτεροβάθμιου δικαστηρίου, με δήλωση που καταχωρίζεται στα πρακτικά. Αν η ανάκληση γίνει αργότερα, είναι απαράδεκτη."

ΤΑ ΕΞΟΔΑ ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΑΝΑΚΛΗΣΗΣ
Τα έξοδα ανάκλησης βαρύνουν τον ανακαλούντα εγκαλέσαντα, οπότε απαραίτητο είναι να ρυθμίζεται το θέμα αυτό προ της ανάκλησης (καταβολή τους από το κατηγορούμενο)
Σύμφωνα με το άρθρο 53 ΚΠΔ “Για την ανάκληση που προβλέπεται στο άρθρο 52 δεν είναι απαραίτητη η προκαταβολή των δικαστικών εξόδων και τελών, που βαρύνουν σε κάθε περίπτωση τον ανακαλούντα. Αντίγραφο της έκθεσης που προβλέπεται στο άρθρο 52 ή των πρακτικών μαζί με την εκκαθάριση των δικαστικών εξόδων στέλνεται για είσπραξη στον αρμόδιο ταμία. Τα έξοδα ανάκλησης σήμερα είναι για εγκλήσεις υποθέσεων που δικάζονται σε Πταισματοδικείο 50 ευρώ, Μονομελές Πλημμελειοδικείο 80 ευρώ, Τριμελές Πλημμελειοδικείο 200 ευρώ(σε πρώτο βαθμό), Τριμελές Πλημμελειοδικείο 240 ευρώ (β΄βαθμός σε έφεση).

ΤΙ ΙΣΧΥΕΙ ΓΙΑ ΤΑ ΚΑΤ΄ΕΓΚΛΗΣΗ ΔΙΩΚΟΜΕΝΑ ΠΤΑΙΣΜΑΤΑ
Εφαρμογή στα κατ΄έγκληση πταίσματα έχουν τα άρθρα τα 42, 43, 44, 46, 47, και 48 ΚΠΔ (μήνυση αξιόποινων πράξεων, έναρξη ποινικής δίωξης, αναβολή, αναστολή, αποχή ποινικής δίωξης, έγκληση, απόρριψη έγκλησης, δικαίωμα προσφυγής εγκαλούντος).
Σύμφωνα με το Αρθρο 49 ΚΠΔ προβλέπεται ότι:
"1. Οι ορισμοί των άρθρων 42, 43, 44, 46, 47, και 48 εφαρμόζονται και στα πταίσματα. Ως προς αυτά, τα δικαιώματα και τα καθήκοντα του εισαγγελέα πλημμελειοδικών ανήκουν στο δημόσιο κατήγορο και, όπου αυτός δεν υπάρχει, στον πταισματοδίκη σύμφωνα με το άρθρο 27
παρ 2. τα Δικαιώματα του εισαγγελέα εφετών ανήκουν στον εισαγγελέα πλημμελειοδικών, και τα δικαιώματα του δικαστικού συμβουλίου ή του δικαστηρίου (άρθρ. 44) στον πταισματοδίκη.
2. Η ποινική δίωξη προκειμένου για πταίσματα αναστέλλεται, εκτός από τις περιπτώσεις που αναφέρονται στο άρθρο 44, και για όσο χρόνο ο κατηγορούμενος υπηρετεί για οποιονδήποτε λόγο στο στρατό και διαμένει εκτός έδρας του αρμόδιου πταισματοδικείου. Ο δημόσιος κατήγορος διατάσσει την αναστολή με αιτιολογημένη διάταξή του."


ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΑΥΤΟΦΩΡΟΥ ΣΕ ΚΑΤ΄ ΕΓΚΛΗΣΗ ΔΙΩΚΟΜΕΝΑ ΑΔΙΚΗΜΑΤΑ
Η σύλληψη του δράστη σε αυτόφωρο αδίκημα, χωρίς να έχει υποβληθεί προηγουμένως, έστω και προφορικά, έγκληση του παθόντος, είναι παράνομη σε περίπτωση εγκλημάτων διωκόμενων κατ΄ έγκληση και δεν επιτρέπεται. Η υποβολή της εγκλήσεως από τον αδικηθέντα είναι απαραίτητη προϋπόθεση για την άσκηση της ποινικής δίωξης (άρθρο 50 ΚΠΔ). Σε περίπτωση έγκλησης με προφορική δήλωση για να είναι έγκυρη πρέπει να συμπεριληφθεί στη σχετική έκθεση αυτοφώρου συλλήψεως (άρθ. 275 παρ. 2 και 418 παρ. 3 Κ.Π.Δ)

ΣΕ ΤΙ ΔΙΑΦΕΡΕΙ Η ΕΓΚΛΗΣΗ ΑΠΟ ΤΗΝ ΜΗΝΥΣΗ ΑΞΙΟΠΟΙΝΩΝ ΠΡΑΞΕΩΝ
Η μήνυση αφορά αυτεπάγγελτα διωκόμενα αδικήματα και υποβάλλεται από άλλο τρίτο πρόσωπο, εκτός του αμέσως παθόντα ή αμέσως ζημιωθέντα. Η έγκληση υποβάλλεται αποκλειστικά στα κατ΄ έγκληση ρητώς οριζόμενα από το νόμο διωκόμενα εγκλήματα από τον αμέσως παθόντα ή αμέσως ζημιωθέντα.
Στη περίπτωση των κατ΄ έγκληση ρητώς οριζόμενων από το νόμο διωκόμενων εγκλημάτων προκειμένου να κινηθεί η ποινική δίωξη απαιτείται η νομότυπη και εμπρόθεσμη υποβολή της έγκλησης, ενώ στα αυτεπάγγελτα διωκόμενα αδικήματα η ποινική δίωξη κινείται αυτεπάγγελτα.
Η έγκληση μπορεί να ανακληθεί, όπως προαναφέρθηκε, ενώ η μήνυση δεν μπορεί να ανακληθεί.

ΧΡΕΙΑΖΕΤΑΙ ΔΙΚΗΓΟΡΟΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝΤΑΞΗ ΕΓΚΛΗΣΗΣ;
Η σύνταξη έγκλησης απαιτεί την προσεκτική και με πολύ συγκεκριμένο τρόπο αναγραφή όλων των πραγματικών περιστατικών που στοιχειοθετούν σύμφωνα με το νόμο την αντικειμενική και υποκειμενική υπόσταση του/των εγκλήματος/των από δικηγόρο. Προϋποθέτει εξειδικευμένες γνώσεις νομικού για να χαρακτηριστούν νομικά, να υπαχθούν τα γεγονότα στις σχετικές νομικές διατάξεις της Ποινικής Νομοθεσίας. Επίσης ο δικηγόρος αξιολογεί τα πραγματικά περιστατικά της υπόθεσης και γνωρίζει ποιά είναι τα απαραίτητα στοιχεία της νομότυπης υποβολάς της έγκλησης και της απαιτούμενης δήλωσης παράστασης πολιτικής αγωγής, ώστε η έγκληση που συντάσσει να έχει νομική πληρότητα και μην υπάρχει περίπτωση να απορριφθεί από τον αρμόδιο εισαγγελέα πλημμελειοδικών κατ΄ άρθ. 47 ΚΠΔ, διότι δεν στηρίζεται στο νόμο ή είναι προφανώς αβάσιμη στην ουσία της ή ανεπίδεκτη δικαστικής εκτίμησης.

Ραντεβού το Σάββατο με ένα ακόμη νομικό θέμα. Μέχρι τότε καλή δύναμη.

Συντομογραφίες: Π.Κ. = Ποινικός Κώδικας Κ.Π. Δ. = Κώδικας Ποινικής Δικονομίας* Μπορείς  ακόμη να διαβάσεις και το  σχετικό άρθρο μου για τη διαφορά στα αυτεπάγγελτα και κατ΄εγκληση διωκόμενα εγκλήματα.Ευχαριστώ για την επίσκεψη. Για οποιαδήποτε ερώτηση ή απορία επικοινωνήστε μαζί μας. Θα χαρώ πολύ να συνομιλήσω μαζί σας για το θέμα που σας απασχολεί.- Tηλέφωνα 2510834031, κιν. 6945227120, giagkoud@yahoo.com 


Γιώργος Π. Γιαγκουδάκης, Δικηγόρος Καβάλας
Διαζύγια - Ποινικά - Ιντερνετ
Για περισσότερες πληροφορίες 
σχετικά με το δικηγορικό γραφείο μου
επισκεφθείτε το site μας
giagkoud@yahoo.com
                                                                                                                                                                     
* ΑΝ κάνεις αναζήτηση με λέξη κλειδί και θες να δεις περισσότερα διαθέσιμα αποτελέσματα πάτησε δεξιά το πράσινο κουμπί με το δεξί λευκό βέλος => μέχρι να βρείς αυτό που ψάχνεις στις εμφανιζόμενες αναρτήσειςΠληροφορίες - Information

Η Φωτό Μου
Καβάλα, Kavala, Greece, Greece
Giagkoudakis Law Office - Greek Law office located in Kavala since 1990, offering quality legal assistance in all fields of law, mainly in divorce/family law, criminal and civil law. . Tel. +30 2510834031, +306945227120 giagkoud@yahoo.com dikigoros-diazygion.gr giagkoudakis-dikigoros.gr

"Είμαστε εδώ για να σε βοηθήσουμε άμεσα, πιστά και με συνέπεια".
Δικηγορικό Γραφείο Γιώργος Γιαγκουδάκης, Καβάλα (Βενιζέλου 34).

Διεκπεραίωση νομικών υποθέσεων από το 1990 κυρίως οικογενειακές (διαζύγια) αστικές, ποινικές υποθέσεις. 24ωρη Online Υποστήριξη giagkoud@yahoo.com Site- Βιογραφικό - gglaw.Για πληροφορίες για τις υπηρεσίες μας ή κλείσιμο ραντεβού καλέστε στο 2510834031 ή 6945227120

> ΑΠΟ MOBILE ΣΕ ΚΑΝΟΝΙΚΗ ΠΡΟΒΟΛΗ
> ΑΠΟ ΚΑΝΟΝΙΚΗ ΣΕ MOBILE ΠΡΟΒΟΛΗ