Νομικά θέματα - Θεματολογία"ΘΕΛΩ ΝΑ ΜΑΘΩ ΤΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΜΟΥ"
μου είπε ένας κύριος που ήθελε να χωρίσει (ΑΡΘΡΟ/VIDEO)


👉 Top 16 συμβουλευτικά άρθρα για ΔΙΑΖΥΓΙΟ & ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΕΣ ΥΠΟΘΕΣΕΙΣ

live-chat,ζήσε την εμπειρία ΤΙ ΠΡΟΣΦΕΡΟΥΜΕ ΜΕ ΜΙΑ ΜΑΤΙΑ!

"Η οικογένεια σας αξίζει το καλύτερο
και είναι η πρώτη μας προτεραιότητα"
(podcast)

ΣΗΜΑΝΤΙΚΑ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΑ ΘΕΜΑΤΑ


🤝 Καλωσήλθες στο blog μου. Το blog δημιουργήθηκε για την ενημέρωσή σου και ελπίζω να σε βοηθήσει. 📈 ΠΑΝΩ ΑΠΟ 750 ΑΡΘΡΑ ΓΙΑ ΔΙΑΖΥΓΙΑ, ΠΟΙΝΙΚΑ, ΑΣΤΙΚΑ ΝΟΜΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ. 📚 Εδώ θα βρεις πολύτιμη βοήθεια γύρω από νομικά ζητήματα, διαζύγιο και οικογενειακό δίκαιο. 💗 Επισκεφθείτε το κανάλι μου στο youtube και εγγραφείτε! Είμαστε εδώ για σένα κάθε μέρα, όταν μας χρειαστείς!

Μάχιμη δικηγορία πάνω από 34 χρόνια
Το δικηγορικο γραφείο μας λειτουργεί
συνεχώς από το έτος 1990.
"Τι σου προσφέρουμε!"
(podcast)

❤️ Για να σας ευχαριστήσουμε, γιατί σημαίνετε πολλά για εμάς, αν είστε πιστός αναγνώστης του blog μας και κάτοικος Νομού Καβάλας και θέλετε ΣΥΝΑΙΝΕΤΙΚΟ ΔΙΑΖΥΓΙΟ μπορούμε να το αναλάβουμε έως 31/1/24 μόνο για σας με τον καλύτερο και οικονομικότερο τρόπο!
Περιορισμένη διαθεσιμότητα μόλις 0 από 3 διαθέσιμα συναιν.διαζ. . Καλέστε μας τώρα για περισσότερες πληροφορίες..


21.7.15

Πότε έχουμε εγκατάλειψη του ενός συζύγου από τον άλλο, που οδηγεί στο διαζύγιο; (βίντεο)

✔️ Πάτησε το παρακάτω Link για να ενημερωθείς για τη live εκδήλωση 25/9/22 σχετικά με την γονική αποξένωση ➤ https://youtu.be/Ro9z_pHwxhs

💻 Πάτησε αυτό το Link για να παρακολουθήσεις την live εκδήλωση στις 25/9/22 για την γονική αποξένωση ➤  https://youtu.be/rsvKwlM15X0

Εγκατάλειψη συζυγικής - οικογενειακής στέγης

* Δημοσιεύτηκε  27/ 6/2015  στην "Πρωϊνή" Εφημερίδα της Καβάλας    

Βάσει του άρθρου 1386 Αστικού Κώδικα οι σύζυγοι έχουν αμοιβαία υποχρέωση για συμβίωση, εφόσον η σχετική υποχρέωση δεν αποτελεί κατάχρηση δικαιώματος. 


Εγκατάλειψη συζυγικής/οικογενειακής στέγης έχουμε σε περίπτωση άρσης συμβίωσης (διακοπής συμβίωσης), χωρίς εύλογη αιτία. Θα πρέπει να επέλθει η άνευ εύλογης αιτίας (αδικαιολόγητη) διακοπή συμβίωσης με τη θέληση του ή των συζύγων και να συνυπάρχει το στοιχείο της μονιμότητας με την οριστική πρόθεση της αθέτησης των εκ του γάμου υποχρεώσεων. Η εύλογη αιτία διακοπής συμβίωσης είναι αόριστη νομική έννοια και θεωρείται ως τέτοια οποιοδήποτε υπαίτιο ή ανυπαίτιο γεγονός που αφορά τον ένα ή και τους δύο συζύγους και δικαιολογεί την απομάκρυνση του άλλου από τη συζυγική οικία. 

Θα πρέπει δε η εύλογη αιτία υπαίτια ή ανυπαίτια να αναφέρεται στο πρόσωπο του εναγομένου συζύγου ή στο πρόσωπο και των δύο, με την έννοια υπάρξεως αιτιώδους συνδέσμου ανάμεσα στο αντικειμενικά πρόσφορο για τη διακοπή της έγγαμης σχέσης γεγονός καθεαυτό και στο πρόσωπο του εναγομένου συζύγου ή και των δύο.

Ο νόμος δεν ορίζει το χρόνο της εγκατάλειψης (χρονική διάρκεια) και ο απαιτούμενος χρόνος κρίνεται από το δικαστήριο ανάλογα με τις συνθήκες της ζωής των συζύγων στην εκάστοτε περίπτωση. Στο προΐσχύσαν δίκαιο (άρθρο 1441 Α.Κ.) απαιτούνταν κακόβουλη εγκατάλειψη επί διετία, πλέον όμως με το ισχύον δίκαιο δεν απαιτείται διετία, αλλά διαστήματα μικρότερα αυτής, όπου συνυπάρχει η πρόθεση οριστικής διάσπασης της έγγαμης συμβίωσης και προκύπτει αυτή με άμεσο ή έμμεσο τρόπο.

Εγκατάλειψη υπάρχει όταν οι σύζυγοι αρνούνται να εγκατασταθούν μαζί σε συγκεκριμένη κατοικία ή πόλη ή όταν δεν συναποφασίζουν και εγκαθίστανται σε διαφορετικές κατοικίες ή πόλεις με τη θέληση να διαμένουν χωριστά ο καθένας τους (περιπτώσεις αμοιβαίας εγκατάλειψης). Εγκατάλειψη επίσης μπορεί να υπάρξει σε περίπτωση αδικαιολόγητης αποχώρησης του ενός συζύγου από την συζυγική οικία, αποπομπής του συζύγου με χρήση σωματικής ή ψυχικής βίας.

Ακόμη εγκατάλειψη έχουμε με την παρεμπόδισή του συζύγου να εισέλθει (π.χ. αντικατάσταση κλειδαριάς) στη συζυγική οικία ή σε περίπτωση συστέγασης που υπάρχει συμπεριφορά εγκατάλειψης και πλήρους αδιαφορίας για τον σύζυγο. Δεν αποτελεί εγκατάλειψη η διάσταση που υπάρχει για λόγους ανεξάρτητους της θέλησης των συζύγων, αν υφίσταται θέληση του ενός να επαναλάβει την έγγαμη συμβίωση. Επίσης όταν ασκείται καταχρηστικά η αξίωση για συμβίωση δεν υφίσταται εγκατάλειψη (εύλογη αιτία απομάκρυνσης). Το θέμα αυτό όμως κρίνεται στην εκάστοτε περίπτωση από το δικαστήριο. 


εγκατάλειψη του ενός συζύγου από τον άλλο - δικηγορος καβαλας


free Photo by pixabay.com

Η εγκατάλειψη συζυγικής στέγης δεν αποτελεί αυτοτελή λόγο διαζυγίου, αλλά ένα από τα (5) μαχητά τεκμήρια ισχυρού κλονισμού του γάμου (διγαμία, μοιχεία, εγκατάλειψη, επιβουλής της ζωής ενάγοντα από τον εναγόμενο, άσκηση ενδοοικογενειακής βίας σε βάρος του από τον εναγόμενο σύζυγο). Το τεκμήριο μπορεί να επικαλεστεί υπέρ του μόνο ο εγκαταλειφθείς σύζυγος, προκειμένου με μόνη την απόδειξη της εγκατάλειψης να αποδειχθεί τεκμαρκτώς ο ισχυρός κλονισμός της έγγαμης συμβίωσης και να λυθεί ο γάμος με δικαστική απόφαση. 

Μαχητό τεκμήριο σημαίνει ότι αυτό μπορεί να καταρριφθεί, εφόσον ο εναγόμενος σύζυγος αποδείξει ότι κανένας κλονισμός ή κατά άλλη γνώμη εγκατάλειψη δεν επήλθε στο γάμο (πχ. λόγω συναίνεσης του άλλου εγκαταλειφθέντος συζύγου). Η συναίνεση του άλλου συζύγου για την χωριστή εγκατάσταση αποκλείει τη λειτουργία αυτού του τεκμηρίου, όχι όμως και η αμοιβαία εγκατάλειψη. Σε περίπτωση αμοιβαίων εγκαταλείψεων συζύγων το τεκμήριο εγκατάλειψης ισχύει σε βάρος και των δύο συζύγων και κατά συνέπεια μπορούν να το επικαλεστεί ο καθένας τους για να εκδοθεί διαζύγιο με ισχυρό κλονισμό με βάσει το εν λόγω τεκμήριο υπέρ του καθενός και σε βάρος του άλλου συζύγου. Είναι δυνατόν μια δικαιολογημένη εγκατάλειψη να μετατραπεί σε αδικαιολόγητη, λόγω μεταβολής των περιστάσεων που καθιστούσαν εύλογη τη διακοπή της συμβίωσης. 

Η υπάρξη ή μη εγκατάλειψης παίζει ρόλο στην αξίωση της διατροφής του εγκαταλειφθέντος συζύγου κατά του άλλου και στις συνέπειες απομάκρυνσης από τη συζυγική οικία, όταν υπάρχουν και ανήλικα τέκνα. (άρθρο 1391 Α.Κ).  Ο σύζυγος μπορεί να ζητήσει από το δικαστήριο -χωρίς τούτο να είναι υποχρεωτικό - με αίτηση του μετοίκηση (ενός των συζύγων) από την συζυγική αιτία για εύλογη αιτία με τη διαδικασία των ασφαλιστικών μέτρων (άρθρο 735 Κ.Πολ.Δ) για προσωρινή ρύθμιση των διαταραγμένων σχέσεων τους.

 Ενδεχομένως ο σύζυγος που αποχωρεί από την συζυγική οικία να επιχειρεί να δηλώσει με εξώδικο ή στην αστυνομία τις συνθήκες χωρισμού του περί δικαιολογημένης αποχώρησης, ανάλογα με την εκάστοτε περίπτωση για να μην θεωρηθεί εγκατάλειψη, χωρίς ωστόσο αυτό το γεγονός να δεσμεύει το δικαστή που κρίνει  στο μέλλον σχετική υπόθεση οικογενειακής φύσεως ή διαζυγίου για το ότι δεν υπήρξε εγκατάλειψη από πλευράς του αποχωρούντος συζύγου. 

Όταν υπάρχει εγκατάλειψη, ο εγκαταλειφθείς σύζυγος με αγωγή διαζυγίου στο αρμόδιο κατά τόπο Μονομελές Πρωτοδικείο μπορεί να ζητήσει με μεγαλύτερη (αποδεικτική) ευκολία τη λύση του γάμου για ισχυρό κλονισμό του βάσει του εν λόγω μαχητού τεκμηρίου εγκατάλειψης. 


Εδώ αγαπητοί μου φίλοι έφθασε στο τέλος του ένα ακόμη ενημερωτικό βίντεό μου. 
Να σας υπενθυμίσω ότι για νομικά θέματα γάμου, διαζυγίων και  οικογενειακού δικαίου μπορείτε να έχετε έγκυρη ενημέρωση χωρίς κανένα κόστος, από την μεγάλη βάση του προσωπικού μου blog  https://kavala-lawyer.blogspot.com

Επισκεφθείτε λοιπόν το blog μου για ενημέρωση. Στείλτε σχόλια και παρατηρήσεις για βελτίωσή του στην ηλεκτρονική δ/νσή μου  info@dikigoros-diazygion.gr

Τέλος να πω ένα μεγάλο ευχαριστώ, που παρακολουθήσατε και το σημερινό βίντεό μου καθώς και για τα καλά λόγια σας για τα βίντεο που δημοσιεύω στο κανάλι μου.
Ελπίζω να τα βρίσκετε χρήσιμα και ενδιαφέροντα. Εύχομαι να είστε πάντα καλά. 
Προτού κλείσω το βίντεο να ευχηθώ από καρδιάς Καλή χρονιά σε όλους με υγεία και δύναμη. Γειά σας.

* ΔΕΙΤΕ ΤΟ ΣΧΕΤΙΚΟ ΒΙΝΤΕΟ ΓΙΑ 
ΤΗΝ  ΕΓΚΑΤΑΛΕΙΨΗ ΣΥΖΥΓΙΚΗΣ ΣΤΕΓΗΣ 


Σχετικό άρθρο:ΘΕΣ ΝΑ ΜΑΘΑΙΝΕΙΣ ΤΑ ΝΕΑ ΜΑΣ;

👉 Κάνε εγγραφή για να ενημερώνεσαι δωρεάν και άμεσα
με τα χρήσιμα νομικά άρθρα/βίντεο του kavala-lawyer.blogspot.com
* περιορισμένος αριθμός διαθέσιμων εγγραφών.

🔹 Δωρεάν χρήσιμο e-book στο πρώτο newsletter!
Επιβεβαιώστε την εγγραφή σας στο μήνυμα
που θα σας σταλεί στο email εγγραφής*

*Αναζητήστε το στα  φάκελο εισερχόμενα και στο Ανεπιθύμητα emails


Το email σας δεν μοιράζεται με κανέναν.
Μπορείτε να απεγγραφείτε όποτε θελήσετε μόνοι σας
από την αποστολή ενημερωτικών άρθρων
giagkoud@gmail.com 

                                                                                      

                                          
 * Υ.Γ. Ευχαριστώ για την επίσκεψη. Για οποιαδήποτε ερώτηση ή απορία επικοινωνήστε μαζί μας. Θα χαρώ πολύ να συνομιλήσω μαζί σας για το θέμα που σας απασχολεί. - Γιώργος Γιαγκουδάκης, Ειδικός Δικηγόρος Διαζυγίων - Οικογενειακού δικαίου στη Καβάλα  - Tηλέφωνα 2510834031, κιν. 6945227120   https://dikigoros-diazygion.gr   https://giagkoudakis-dikigoros.gr  


Σχετικές αναζητήσεις:   εγκατάλειψη συζυγικής στέγης,διαζύγιο,απόφαση διαζυγίου για ισχυρό κλονισμό, μαχητό τεκμήριο κλονισμού γάμου, διάσταση, εξωδικο για εγκαταλειψη συζυγικης στεγης υποδειγμα,  συνεπειες, ποτε θεωρειται εγκαταλειψη συζυγικης στεγης, διαδικασια, που δηλωνω την εγκαταλειψη συζυγικης στεγης,, με παιδια, χωρις παιδια, εγκαταλειψη συζυγικης κλινης, επιμελεια, υπαρχει εγκαταλειψη συζυγικης στεγης, εγκαταλειψη οικογενειακης  στεγης, εγκαταλειψη συζυγικης στεγης, χρονος, διατροφη, δηλωση στην αστυνομια.* ΑΝ κάνεις αναζήτηση με λέξη κλειδί και θες να δεις περισσότερα διαθέσιμα αποτελέσματα πάτησε δεξιά το πράσινο κουμπί με το δεξί λευκό βέλος => μέχρι να βρείς αυτό που ψάχνεις στις εμφανιζόμενες αναρτήσειςΠληροφορίες - Information

Η Φωτό Μου
Καβάλα, Kavala, Greece, Greece
Giagkoudakis Law Office - Greek Law office located in Kavala since 1990, offering quality legal assistance in all fields of law, mainly in divorce/family law, criminal and civil law. . Tel. +30 2510834031, +306945227120 giagkoud@yahoo.com dikigoros-diazygion.gr giagkoudakis-dikigoros.gr

"Είμαστε εδώ για να σε βοηθήσουμε άμεσα, πιστά και με συνέπεια".
Δικηγορικό Γραφείο Γιώργος Γιαγκουδάκης, Καβάλα (Βενιζέλου 34).

Διεκπεραίωση νομικών υποθέσεων από το 1990 κυρίως οικογενειακές (διαζύγια) αστικές, ποινικές υποθέσεις. 24ωρη Online Υποστήριξη giagkoud@yahoo.com Site- Βιογραφικό - gglaw.Για πληροφορίες για τις υπηρεσίες μας ή κλείσιμο ραντεβού καλέστε στο 2510834031 ή 6945227120

> ΑΠΟ MOBILE ΣΕ ΚΑΝΟΝΙΚΗ ΠΡΟΒΟΛΗ
> ΑΠΟ ΚΑΝΟΝΙΚΗ ΣΕ MOBILE ΠΡΟΒΟΛΗ