Νομικά θέματα - Θεματολογία"ΘΕΛΩ ΝΑ ΜΑΘΩ ΤΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΜΟΥ"
μου είπε ένας κύριος που ήθελε να χωρίσει (ΑΡΘΡΟ/VIDEO)


👉 Top 16 συμβουλευτικά άρθρα για ΔΙΑΖΥΓΙΟ & ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΕΣ ΥΠΟΘΕΣΕΙΣ

live-chat,ζήσε την εμπειρία ΤΙ ΠΡΟΣΦΕΡΟΥΜΕ ΜΕ ΜΙΑ ΜΑΤΙΑ!

"Η οικογένεια σας αξίζει το καλύτερο
και είναι η πρώτη μας προτεραιότητα"
(podcast)

ΣΗΜΑΝΤΙΚΑ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΑ ΘΕΜΑΤΑ


🤝 Καλωσήλθες στο blog μου. Το blog δημιουργήθηκε για την ενημέρωσή σου και ελπίζω να σε βοηθήσει. 📈 ΠΑΝΩ ΑΠΟ 750 ΑΡΘΡΑ ΓΙΑ ΔΙΑΖΥΓΙΑ, ΠΟΙΝΙΚΑ, ΑΣΤΙΚΑ ΝΟΜΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ. 📚 Εδώ θα βρεις πολύτιμη βοήθεια γύρω από νομικά ζητήματα, διαζύγιο και οικογενειακό δίκαιο. 💗 Επισκεφθείτε το κανάλι μου στο youtube και εγγραφείτε! Είμαστε εδώ για σένα κάθε μέρα, όταν μας χρειαστείς!

Μάχιμη δικηγορία πάνω από 34 χρόνια
Το δικηγορικο γραφείο μας λειτουργεί
συνεχώς από το έτος 1990.
"Τι σου προσφέρουμε!"
(podcast)

❤️ Για να σας ευχαριστήσουμε, γιατί σημαίνετε πολλά για εμάς, αν είστε πιστός αναγνώστης του blog μας και κάτοικος Νομού Καβάλας και θέλετε ΣΥΝΑΙΝΕΤΙΚΟ ΔΙΑΖΥΓΙΟ μπορούμε να το αναλάβουμε έως 31/1/24 μόνο για σας με τον καλύτερο και οικονομικότερο τρόπο!
Περιορισμένη διαθεσιμότητα μόλις 0 από 3 διαθέσιμα συναιν.διαζ. . Καλέστε μας τώρα για περισσότερες πληροφορίες..


4.8.16

ΠΑΡΑΓΡΑΦΗ ΚΑΙ ΜΗ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΠΟΙΝΩΝ ΥΠΟ ΟΡΟΥΣ Ν. 4411/2016

Ν. 4411/2016 (ΦΕΚ Α’ 142/3-8-2016)
Download pdf  (ολόκληρος ο νόμος 4411/16 για κατέβασμα στον υπολογιστή σου)


Τίτλος: Κύρωση της Σύμβασης του Συμβουλίου της Ευρώπης για το έγκλημα στον Κυβερνοχώρο και του Προσθέτου Πρωτοκόλλου της, σχετικά με την ποινικοποίηση πράξεων ρατσιστικής και ξενοφοβικής φύσης, που διαπράττονται μέσω Συστημάτων Υπολογιστών - Μεταφορά στο ελληνικό δίκαιο της Οδηγίας 2013/40/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για τις επιθέσεις κατά συστημάτων πληροφοριών και την αντικατάσταση της απόφασης – πλαισίου 2005/222/ΔΕΥ του Συμβουλίου, ρυθμίσεις σωφρονιστικής και αντεγκληματικής πολιτικής και άλλες διατάξεις.


Μαθε για την παραγραφή εγκλημάτων και την παραγραφή ποινών υπό όρους.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΗ ΚΑΙ ΠΑΥΣΗ ΠΟΙΝΙΚΗΣ ΔΙΩΞΗΣ

ΠΑΡΑΓΡΑΦΗ ΚΑΙ ΜΗ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΠΟΙΝΩΝ ΥΠΟ ΟΡΟΥΣ
Με το άρθρο όγδοο του Ν. 4411/2016 (ΦΕΚ Α’ 142/3-8-2016) :
 1. Εξαλείφεται το αξιόποινο και παύει η δίωξη των ακόλουθων αξιόποινων πράξεων, που έχουν τελεσθεί μέχρι και τις 31-3-2016:                                                         α) των πταισμάτων και β) των πλημμελημάτων, κατά των οποίων ο νόμος απειλεί ποινή φυλάκισης μέχρι δύο (2) έτη ή χρηματική ποινή ή και τις δύο ποινές.
 2. Εάν, στην περίπτωση των πλημμελημάτων της παραγράφου 1, ο υπαίτιος υποπέσει μέσα σε δύο (2) έτη από τη δημοσίευση του νόμου σε νέα από δόλο αξιόποινη πράξη κακουργήματος ή πλημμελήματος και καταδικαστεί αμετάκλητα οποτεδήποτε σε ποινή στερητική της ελευθερίας ανώτερη των έξι (6) μηνών, συνεχίζεται η κατ’ αυτού παυθείσα ποινική δίωξη και δεν υπολογίζεται στο χρόνο παραγραφής του αξιόποινου της πρώτης πράξης ο διανυθείς χρόνος από την παύση της δίωξης μέχρι την αμετάκλητη καταδίκη για τη νέα πράξη.
 3. Οι δικογραφίες που αφορούν τις παραπάνω αξιόποινες πράξεις, τίθενται στο αρχείο με πράξη του αρμόδιου εισαγγελία ή δημόσιου κατήγορου. Για την τύχη την πειστηρίων αποφαίνονται με αιτιολογημένη διάταξη, επί πλημμελημάτων ο αρμόδιος εισαγγελέας και επί πταισμάτων ο αρμόδιος πταισματοδίκης.
 4. Οι αστικές αξιώσεις που απορρέουν από τις πράξεις που αναφέρονται στις προηγούμενες παραγράφους, δεν θίγονται με οποιονδήποτε τρόπο. Η παραγραφή του αξιοποίνου και η παύση της δίωξης δεν κωλύει την επιβολή των κατά νόμο προβλεπόμενων διοικητικών κυρώσεων στις υποθέσεις αυτές.
 5. Η κατά τα ανωτέρω παραγραφή του αξιόποινου και η παύση της ποινικής δίωξης, δεν ισχύει για τα εγκλήματα:
α) ως προς τον ποινικό κώδικα, των άρθρων 81Α, 142, 149, 154, 155, 157 παρ.3 εδάφιο β’, 158 παράγραφοι 1 και 2, 162, 163, 164 παρ.1, 165 παράγραφοι 1 και 2, 166, 173 παρ.1, 175, 177, 178, 181, 182, 192, 193 παρ.1, 200, 201, 215, 218 παρ.3, 220, 221 παράγραφοι 1 και 2, 222, 228 παρ.1, 230, 234, 241, 251 παράγραφοι 1 και 2, 255, 259, 261, 286 παρ.2, 334 παρ.1, 337, 345 παρ.1 περιπτώσεις β’ και γ’, 346 παρ.1, 352Β, 358, 359, 360 παρ.3, 362 για τις περιπτώσεις που τελείται δια του τύπου, 375 παρ.1 εδάφιο α’, 377 για τις περιπτώσεις αγοράς εμπορευμάτων με πίστωση, 389 παρ.1, 397 παράγραφοι 1 και 2, 398 (απλή χρεοκοπία), 399 παράγραφοι 1 και 2, 403 παράγραφοι 1 και 2, 406,
β) του άρθρου 2 παρ.11 περίπτωση β’ του ν. 2168/1993,
γ) του άρθρου 28 παρ.1 του του ν.1650/1986,
δ) του άρθρου πέμπτου του ν.2803/2000,
ε) του άρθρου 45 παρ.1 περιπτώσεις δ’ και θ’ εδάφιο α’ του ν.3691/2008
στ) του άρθρου 6 παρ.4 και παρ.6 του ν.3213/2003,
ζ) του άρθρου μόνου παρ.1 του ν. 690/1945,
η) του άρθρου 28 του ν.3996/2011,
θ) του άρθρου 29 του ν.703/1977 και του άρθρου 44 του ν.3959/2011,
ι) του άρθρου 6 του ν.456/1976, ια) του άρθρου 41ΣΤ του ν.2725/1999, ιβ) του άρθρου 59 εδάφιο α’ του ν.3028/2002, ιγ) του άρθρου 13 του ν.3402/2005, ιδ) του άρθρου 9 παράγραφοι 1 και 3 του ν.3500/2006, ιε) του άρθρου 31 παράγραφοι 4 και 6 του ν.3904/2010, ιστ) του άρθρου τρίτου του ν. 1788/1988, ιζ) του νόμου 927/1979.

Μαθε για την παραγραφή εγκλημάτων και την παραγραφή ποινών υπό όρους.


ΠΑΡΑΓΡΑΦΗ ΚΑΙ ΜΗ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΠΟΙΝΩΝ ΥΠΟ ΟΡΟΥΣ Ν. 4411/2016 - Ειδικός Δικηγόρος Καβάλας

  Με το άρθρο ένατο του Ν. 4411/20126 (ΦΕΚ Α’ 142/3-8-2016) :
 1. Ποινές διάρκειας μέχρι έξι (6) μηνών που έχουν επιβληθεί με αποφάσεις, οι οποίες έχουν εκδοθεί μέχρι τη δημοσίευση του Ν.4411/16 (3/8/2016) εφόσον οι αποφάσεις δεν έχουν καταστεί αμετάκλητες και οι ποινές αυτές δεν έχουν εκτιθεί με οποιονδήποτε τρόπο μέχρι τη δημοσίευση του πιο πάνω Νόμου, παραγράφονται και δεν εκτελούνται υπό τον όρο ότι ο καταδικασθείς δεν θα τελέσει μέσα σε δύο (2) έτη από τη δημοσίευση του νόμου αυτού νέα από δόλο αξιόποινη πράξη, για την οποία θα καταδικαστεί αμετάκλητα οποτεδήποτε σε ποινή στερητική της ελευθερίας ανώτερη των έξι (6) μηνών. Σε περίπτωση νέας καταδίκης ο καταδικασθείς εκτίει αθροιστικά, μετά την έκτιση της νέας ποινής και τη μη εκτιθείσα, και δεν υπολογίζεται στο χρόνο παραγραφής της μη εκτιθείσας ποινής, ο διανυθείς χρόνος από τη δημοσίευση του νόμου αυτού μέχρι την αμετάκλητη καταδίκη για τη νέα πράξη.
 2. Οι μη εκτελεσθείσες κατά την παράγραφο 1 αποφάσεις τίθενται στο αρχείο με πράξη του αρμόδιου εισαγγελέα ή δημόσιου κατηγόρου. Η παραγραφή των ποινών δεν κωλύει την επιβολή των προβλεπομένων από το νόμο διοικητικών κυρώσεων στις υποθέσεις αυτές.
 3. Ε ξ α ι ρ ο ύ ν τ α ι των άνω ρυθμίσεων αποφάσεις που αφορούν παραβάσεις των άρθρων 81Α, 235, 236, 237, 242, 256, 258, 259, 358 και 390 του Ποινικού Κώδικα καθώς και των νόμων 927/1979 (Α’ 139) και 3304/2005 (Α’ 16).


ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΠΟΙΝΙΚΟΥ ΚΩΔΙΚΑ 

Με το άρθρο δεύτερο του Ν.4411/2016 (ΦΕΚ Α’ 142/3-8-2016) επέρχονται οι παρακάτω διαφοροποιήσεις στον Ποινικό Κώδικα:
 • Τροποποιείται το άρθρο 13
 • Προστίθενται νέα άρθρα 292 Β και 292 Γ
 • Αντικαθίσταται το άρθρο 348 Β
 • Αντικαθίσταται το άρθρο 370 Γ
 • Προστίθενται νέα άρθρα 370 Δ και 370 Ε
 • Προστίθενται νέα άρθρα 381 Ε και 381 Β
 • Αντικαθίσταται το άρθρο 386 Α
Σημείωση: Με το άρθρο 3 του ίδιου νόμου αντικαθίσταται η παρ.1 του άρθρου 4 του Ν.2225/1994 περί επιτρεπτής άρσεως του απορρήτου για την διακρίβωση κακουργημάτων και επιπλέον αντικαθίστανται διατάξεις του Στρατιωτικού Ποινικού Κώδικα.
ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΑΡΘΡΟΥ 282 ΚΩΔΙΚΑ ΠΟΙΝΙΚΗΣ ΔΙΚΟΝΟΜΙΑΣ
Με το άρθρο εικοστό πέμπτο του Ν.4411/2016 (ΦΕΚ Α’ 142/3-8-2016):
1. Το εδάφιο τρίτο της περίπτωσης β΄ της παρ. 3 του άρθρου 282 του Κώδικα Ποινικής Δικονομίας αντικαθίστανται ως εξής:
« Η διάταξη του προηγούμενου εδαφίου δεν έχει εφαρμογή σε υποδίκους που έχουν αναπηρία σε ποσοστό ογδόντα τοις εκατό (80%) και άνω, όταν πρόκειται για τις περιπτώσεις α΄ και β΄ της παρ. 1 του άρθρου 339 του Ποινικού Κώδικα, ή εξήντα επτά τοις εκατό (67%) και άνω, στις υπόλοιπες ως άνω περιπτώσεις κακουργημάτων».

2. Το έκτο εδάφιο της παρ. 4 του άρθρου 282 του Κώδικα Ποινικής Δικονομίας αντικαθίσταται ως εξής: «Οι διατάξεις της παρούσας παραγράφου για την προσωρινή κράτηση δεν εφαρμόζονται για κατηγορούμενους που έχουν αναπηρία σε ποσοστό ογδόντα τοις εκατό (80%) και άνω, όταν πρόκειται για τις περιπτώσεις α΄ και β΄ της παρ. 1 του άρθρου 339 του Ποινικού Κώδικα, ή εξήντα επτά τοις εκατό (67%) και άνω, σε όλες τις άλλες περιπτώσεις». 

ΑΝΑΣΤΟΛΗ ΠΡΟΘΕΣΜΙΩΝ ΑΠΟ 1 ΕΩΣ 31 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ
ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 147 ΠΑΡ.2 Κ.Πολ.Δ.
Με το άρθρο εικοστό τέταρτο του Ν. 4411/2016 (ΦΕΚ Α’ 142/3-8-3016) η παρ. 2 του άρθρου 147 ΚΠολΔ αντικαθίσταται ως ακολούθως:
« 2. Το χρονικό διάστημα από 1 έως 31 Αυγούστου δεν υπολογίζεται για τις προθεσμίες των άρθρων 503, 518 παρ.1, 545 παράγραφοι 1 και 2, 564 παράγραφοι 1 και 2, καθώς και των άρθρων 153, 215 παράγραφος 2, 237 παράγραφοι 1 και 2, 238 παράγραφος 1, 598, 632 παράγραφος 2, 633 παράγραφος 2, 642, 715 παράγραφος 5, 729 παράγραφος 5, 847 παράγραφος 1, 926 παράγραφος 2, 934 παράγραφος 1 στοιχεία α’ και β’, 943 παράγραφος 4, 955, 966 παράγραφοι 2 και 3, 971 παράγραφος 1, 972 παράγραφος 1 στοιχείο β’, 973, 974, 979 παράγραφος 2, 985 παράγραφος 1, 986, 988 παράγραφος 1, 995 και 997 παράγραφος 2».

ΠΗΓΗ: Δικηγορικός Σύλλογος Καβάλας (ανακοινώσεις)

Δείτε επίσης και τα άρθρα 2-4 του νόμου 4411/2016 με τις αλλαγές στο έγκλημα στον κυβερνοχώρο (τροποποιήσεις σε ποινικό κώδικα).

ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Σημειωτέον ότι με   τον νόμο 4411/2016 παραγράφονται και πάνε στο αρχείο πλειάδα ποινικών υποθέσεων.

* Δείτε και άλλο σχετικό άρθρο  με το νόμο 4411/2016
* Δείτε αν θέλετε και ένα άλλο σχετικό άρθρο γενικά για την παραγραφή των εγκλημάτων 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------


Ευχαριστώ για την επίσκεψη. Για οποιαδήποτε ερώτηση ή απορία επικοινωνήστε μαζί μας. Θα χαρώ πολύ να συνομιλήσω μαζί σας για το θέμα που σας απασχολεί. - Γιώργος Γιαγκουδάκης, Ειδικός Δικηγόρος στη Καβάλα - 
Tηλέφωνα 2510834031, κιν. 6945227120, giagkoud@yahoo.com 
Σχετικές αναζητήσεις: παραγραφη πλημμελημάτων,ν. 4411/2016 φεκ, παραγραφη ποινων μεχρι 6 μηνες, ν. 4411/2016 pdf, παύση ποινικής δίωξης 2016, παραγραφη αδικηματων νεος νομος 2016, νόμος 4411/2016, παυση ποινικης διωξης. Μαθε για την παραγραφή εγκλημάτων και την παραγραφή ποινών υπό όρους.νόμος 4411/16 αρθρο 8,4411/16 αρθρο 18,παραγραφή πλημμελημάτων,νομος 4411 του 2016 αρθρο 8,ποτε παυει η ποινικη διωξη,παραγραφη ποινικων αδικηματων,παραγραφη αδικηματων,4411/16, ν 4411/16,νόμος 4411/16,ν.4411/16,4411/16 νόμος,ν 4411 16,νομος 4411/16,4411/16 φεκ,ν 4411/16 pdf,άρθρο 4411/16,ν 4411 16 άρθρο.* ΑΝ κάνεις αναζήτηση με λέξη κλειδί και θες να δεις περισσότερα διαθέσιμα αποτελέσματα πάτησε δεξιά το πράσινο κουμπί με το δεξί λευκό βέλος => μέχρι να βρείς αυτό που ψάχνεις στις εμφανιζόμενες αναρτήσειςΠληροφορίες - Information

Η Φωτό Μου
Καβάλα, Kavala, Greece, Greece
Giagkoudakis Law Office - Greek Law office located in Kavala since 1990, offering quality legal assistance in all fields of law, mainly in divorce/family law, criminal and civil law. . Tel. +30 2510834031, +306945227120 giagkoud@yahoo.com dikigoros-diazygion.gr giagkoudakis-dikigoros.gr

"Είμαστε εδώ για να σε βοηθήσουμε άμεσα, πιστά και με συνέπεια".
Δικηγορικό Γραφείο Γιώργος Γιαγκουδάκης, Καβάλα (Βενιζέλου 34).

Διεκπεραίωση νομικών υποθέσεων από το 1990 κυρίως οικογενειακές (διαζύγια) αστικές, ποινικές υποθέσεις. 24ωρη Online Υποστήριξη giagkoud@yahoo.com Site- Βιογραφικό - gglaw.Για πληροφορίες για τις υπηρεσίες μας ή κλείσιμο ραντεβού καλέστε στο 2510834031 ή 6945227120

> ΑΠΟ MOBILE ΣΕ ΚΑΝΟΝΙΚΗ ΠΡΟΒΟΛΗ
> ΑΠΟ ΚΑΝΟΝΙΚΗ ΣΕ MOBILE ΠΡΟΒΟΛΗ