Νομικά θέματα - Θεματολογία"ΘΕΛΩ ΝΑ ΜΑΘΩ ΤΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΜΟΥ"
μου είπε ένας κύριος που ήθελε να χωρίσει (ΑΡΘΡΟ/VIDEO)


👉 Top 16 συμβουλευτικά άρθρα για ΔΙΑΖΥΓΙΟ & ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΕΣ ΥΠΟΘΕΣΕΙΣ

live-chat,ζήσε την εμπειρία ΤΙ ΠΡΟΣΦΕΡΟΥΜΕ ΜΕ ΜΙΑ ΜΑΤΙΑ!

"Η οικογένεια σας αξίζει το καλύτερο
και είναι η πρώτη μας προτεραιότητα"
(podcast)

ΣΗΜΑΝΤΙΚΑ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΑ ΘΕΜΑΤΑ


🤝 Καλωσήλθες στο blog μου. Το blog δημιουργήθηκε για την ενημέρωσή σου και ελπίζω να σε βοηθήσει. 📈 ΠΑΝΩ ΑΠΟ 750 ΑΡΘΡΑ ΓΙΑ ΔΙΑΖΥΓΙΑ, ΠΟΙΝΙΚΑ, ΑΣΤΙΚΑ ΝΟΜΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ. 📚 Εδώ θα βρεις πολύτιμη βοήθεια γύρω από νομικά ζητήματα, διαζύγιο και οικογενειακό δίκαιο. 💗 Επισκεφθείτε το κανάλι μου στο youtube και εγγραφείτε! Είμαστε εδώ για σένα κάθε μέρα, όταν μας χρειαστείς!

Μάχιμη δικηγορία πάνω από 34 χρόνια
Το δικηγορικο γραφείο μας λειτουργεί
συνεχώς από το έτος 1990.
"Τι σου προσφέρουμε!"
(podcast)

❤️ Για να σας ευχαριστήσουμε, γιατί σημαίνετε πολλά για εμάς, αν είστε πιστός αναγνώστης του blog μας και κάτοικος Νομού Καβάλας και θέλετε ΣΥΝΑΙΝΕΤΙΚΟ ΔΙΑΖΥΓΙΟ μπορούμε να το αναλάβουμε έως 31/1/24 μόνο για σας με τον καλύτερο και οικονομικότερο τρόπο!
Περιορισμένη διαθεσιμότητα μόλις 0 από 3 διαθέσιμα συναιν.διαζ. . Καλέστε μας τώρα για περισσότερες πληροφορίες..


6.6.13

Ποιά η διάρκεια της μίσθωσης κατοικίας σύμφωνα με το νόμο?

Η μίσθωση ακινήτου για κατοικίαΔικαστήριο για μίσθωση 
 Πεδίο εφαρμογής της προστασίας του νόμου περί ελάχιστης διάρκειας μίσθωσης εν προκειμένω είναι η κύρια κατοικία, βάσει άρθρου  1 ν. 1703/1987:

   1. Στις διατάξεις του νόμου αυτού υπάγονται  οι  μισθώσεις  ακινήτων που χρησιμοποιούνται κατά τη μισθωτική σύμβαση για κύρια κατοικία.

   2.  Σε  περίπτωση  που  έχει  συμφωνηθεί  μικτή χρήση, ο νόμος αυτός  εφαρμόζεται μόνο αν η χρήση του μισθίου για  κύρια  κατοικία  είναι  η προέχουσα.

   3.  Οι  μισθώσεις αυτές, εφ` όσον δεν ορίζονται διαφορετικά στο νόμο  αυτόν, διέπονται από τους συμβατικούς τους όρους και από τις διατάξεις  του αστικού κώδικα.


Ο χρόνος διάρκειας μίσθωσης κατοικίας είναι τουλάχιστον τριών ετών, σύμφωνα με το άρθρο 2 παρ. 1 του ν. 1703/87 όπως τροποποιήθηκε και διατηρήθηκε σε ισχύ με το άρθρο 1 παρ. 5 του ν. 2235/94 ακόμη και στη περίπτωση που συμφωνήθηκε για μικρότερο χρόνο πχ. για δύο έτη.
Η σχετική παράγραφος έχει ως εξής:

"5. Η παράγραφος 1 του άρθρου 2 του ν. 1703/1987 αντικαθίσταται ως εξής:

"1. Η μίσθωση ακινήτου για κατοικία ισχύει τουλάχιστον για τρία (3) έτη, κι αν ακόμη έχει συμφωνηθεί για βραχύτερο χρονικό διάστημα ή για αόριστο χρόνο. Η διάταξη αυτή ισχύει και μετά την 1.7.1997. Σύντμηση της τριετίας επιτρέπεται με νεότερη συμφωνία απέχουσα από την έναρξη της μισθωτικής σύμβασης τουλάχιστον έξι (6) μήνες μετά την κατάρτισή της και αποδεικνυόμενη με συμβολαιογραφικό έγγραφο.

Αν ο συμβατικός χρόνος έχει καθορισθεί μικρότερος της τριετίας και δεν υπάρχει συμφωνία αναπροσαρμογής του μισθώματος για τον υπόλοιπο χρόνο, το καταβαλλόμενο μίσθωμα αυξάνεται με ανάλογη εφαρμογή του άρθρου 1 παρ. 3 του παρόντος νόμου, ως και την 1.1.1997. Μετά την ημερομηνία αυτή, το καταβαλλόμενο μίσθωμα αυξάνεται ετησίως κατά ποσοστό εβδομήντα πέντε τοις εκατό (75%) του τιμάριθμου του κόστους ζωής, όπως αυτό έχει καθορισθεί από την Τράπεζα της Ελλάδος για τους αμέσως προηγούμενους δώδεκα (12) μήνες".

ΠΡΟΣΟΧΗ : η μίσθωση κατοικίας μετατρέπεται σε αορίστου χρόνου και λύεται με καταγγελία σύμφωνα με το άρθρο 609 ΑΚ. σε περίπτωση που ο μισθωτής εξακολουθήσει να κάνει χρήση του μισθίου χωρίς εναντίωση προς τούτο του εκμισθωτή και μετά την παρέλευση του ορισμένου χρόνου. Προϋπόθεση της μετατροπής της μίσθωσης κατοικίας σε αορίστου χρόνου σύμφωνα με το άρθρο 611 ΑΚ είναι αφενός μεν ο μισθωτής να εξακολουθήσει να κάνει χρήση του μισθίου και μετά την παρέλευση του συμφωνημένου χρόνου, αφετέρου δε η μη εναντίωση του εκμισθωτή για τη χρήση του μισθίου.

ΚΑΤΑ ΤΗ ΓΝΩΜΗ ΜΟΥ - Ο εκμισθωτής θα πρέπει κατά την συνταξη και υπογραφή του μισθωτηρίου συμφωνητικού (σε χρόνο προγενέστερο της λήξεως της μίσθωσης) να περιλάβει ρητό και σαφή όρο

1. περί μη μετατροπής της μισθωτικής σύμβασης σε αορίστου χρόνου μετά τη λήξη της(τουλάχιστον τριετίας) έστω και για την περίπτωση που ο μισθωτής συνεχίζει να κάνει χρήση του μισθίου αυθαίρετα καθώς και

2. να περιλάβει όρο που να προβλέπει αποκλειστικά και μόνο ΕΓΓΡΑΦΩΣ τυχόν μελλοντική τροποποίηση των όρων της σύμβασης ώστε να έχει ισχύ. Πέραν αυτού όμως ο εκμισθωτής πρέπει να ζητήσει με εξώδικο δήλωση το μίσθιο εναντιούμενος σε περίπτωση μη απόδοσής του από το μισθωτή κατά τη λήξη της μίσθωσης και τούτο, διότι γίνεται δεκτό ότι ο παραπάνω όρος είναι δυνατό να τροποποιηθεί ή καταργηθεί με μεταγενέστερη ρητή ή σιωπηρή συμφωνία μεταξύ των συμβληθέντων. Αυτό συμβαίνει όταν ο μισθωτής εξακολούθησε να κάνει χρήση του μισθίου και μετά την παρέλευση του συμφωνηθέντος χρόνου ο δε εκμισθωτής και μετά το χρόνο αυτό, επί σχετικά μακρό χρονικό διάστημα εξακολούθησε να λαμβάνει το συμφωνημένο μίσθωμα.
Θα πρέπει εξάλλου να υπάρχει στο συμφωνητικό και σαφής συμβατικός όρος περί αναπροσαρμογής του μισθώματος καθόλη τη διάρκεια της μίσθωσης (τουλάχιστον τριετίας).

Από την άλλη πλευρά ο μισθωτής πρέπει να γνωρίζει ότι η ελάχιστη διάρκεια της μίσθωσης κατοικίας είναι τριετής που σημαίνει ότι δεσμεύεται για τη καταβολή του συμφωνημένου μισθώματος ακόμη και σε περίπτωση που έχει συμφωνηθεί μικρότερη διάρκεια. Φυσικά θα πρέπει να είναι ξεκάθαροι και οι όροι σταδιακής αναπροσαρμογής του μισθώματος και για τα δύο μέρη όπως και όλοι οι όροι του συμφωνητικού.

Ολες οι σχετικές με μισθώσεις διαφορές, ανεξάρτητα από το χαρακτηρισμό του καταβαλλόμενου μισθώματος, εκδικάζονται κατά την ειδική διαδικασία μισθωτικών διαφορών. Η αξίωση για καταβολή διαφορών μισθωμάτων, λόγω συμφωνημένης αύξησης, υπόκειται σε πενταετή παραγραφή. Η αξίωση αποζημίωσης για φθορές στο μίσθιο υπόκειται σε εξάμηνη παραγραφή.

* Ενημερωθείτε για τη δυστροπία μισθωτή και τις συνέπειές της στο σχετικό άρθρο
   για τη δυστροπία μισθωτή.

Η μίσθωση ακινήτου για κατοικία


Ευχαριστώ για την επίσκεψη. Για οποιαδήποτε ερώτηση ή απορία επικοινωνήστε μαζί μας. Θα χαρώ πολύ να συνομιλήσω μαζί σας για το θέμα που σας απασχολεί. - Γιώργος Γιαγκουδάκης, Ειδικός Δικηγόρος Διαζυγίων - Οικογενειακού δικαίου στη Καβάλα -Tηλέφωνα 2510834031, κιν. 6945227120, giagkoud@yahoo.com 


-------------------------------------------------

Γιώργος Γιαγκουδάκης, Δικηγόρος Καβάλας
Διαζύγια - Ποινικά - Ιντερνετ
Γιά περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το δικηγορικό γραφείο μου
επισκεφθείτε το site μας
giagkoud@yahoo.com


George Giagkoudakis Law Office
* ΑΝ κάνεις αναζήτηση με λέξη κλειδί και θες να δεις περισσότερα διαθέσιμα αποτελέσματα πάτησε δεξιά το πράσινο κουμπί με το δεξί λευκό βέλος => μέχρι να βρείς αυτό που ψάχνεις στις εμφανιζόμενες αναρτήσειςΠληροφορίες - Information

Η Φωτό Μου
Καβάλα, Kavala, Greece, Greece
Giagkoudakis Law Office - Greek Law office located in Kavala since 1990, offering quality legal assistance in all fields of law, mainly in divorce/family law, criminal and civil law. . Tel. +30 2510834031, +306945227120 giagkoud@yahoo.com dikigoros-diazygion.gr giagkoudakis-dikigoros.gr

"Είμαστε εδώ για να σε βοηθήσουμε άμεσα, πιστά και με συνέπεια".
Δικηγορικό Γραφείο Γιώργος Γιαγκουδάκης, Καβάλα (Βενιζέλου 34).

Διεκπεραίωση νομικών υποθέσεων από το 1990 κυρίως οικογενειακές (διαζύγια) αστικές, ποινικές υποθέσεις. 24ωρη Online Υποστήριξη giagkoud@yahoo.com Site- Βιογραφικό - gglaw.Για πληροφορίες για τις υπηρεσίες μας ή κλείσιμο ραντεβού καλέστε στο 2510834031 ή 6945227120

> ΑΠΟ MOBILE ΣΕ ΚΑΝΟΝΙΚΗ ΠΡΟΒΟΛΗ
> ΑΠΟ ΚΑΝΟΝΙΚΗ ΣΕ MOBILE ΠΡΟΒΟΛΗ