Νομικά θέματα - Θεματολογία"ΘΕΛΩ ΝΑ ΜΑΘΩ ΤΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΜΟΥ"
μου είπε ένας κύριος που ήθελε να χωρίσει (ΑΡΘΡΟ/VIDEO)


👉 Top 16 συμβουλευτικά άρθρα για ΔΙΑΖΥΓΙΟ & ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΕΣ ΥΠΟΘΕΣΕΙΣ

live-chat,ζήσε την εμπειρία ΤΙ ΠΡΟΣΦΕΡΟΥΜΕ ΜΕ ΜΙΑ ΜΑΤΙΑ!

"Η οικογένεια σας αξίζει το καλύτερο
και είναι η πρώτη μας προτεραιότητα"
(podcast)

ΣΗΜΑΝΤΙΚΑ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΑ ΘΕΜΑΤΑ


🤝 Καλωσήλθες στο blog μου. Το blog δημιουργήθηκε για την ενημέρωσή σου και ελπίζω να σε βοηθήσει. 📈 ΠΑΝΩ ΑΠΟ 750 ΑΡΘΡΑ ΓΙΑ ΔΙΑΖΥΓΙΑ, ΠΟΙΝΙΚΑ, ΑΣΤΙΚΑ ΝΟΜΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ. 📚 Εδώ θα βρεις πολύτιμη βοήθεια γύρω από νομικά ζητήματα, διαζύγιο και οικογενειακό δίκαιο. 💗 Επισκεφθείτε το κανάλι μου στο youtube και εγγραφείτε! Είμαστε εδώ για σένα κάθε μέρα, όταν μας χρειαστείς!

Μάχιμη δικηγορία πάνω από 34 χρόνια
Το δικηγορικο γραφείο μας λειτουργεί
συνεχώς από το έτος 1990.
"Τι σου προσφέρουμε!"
(podcast)

❤️ Για να σας ευχαριστήσουμε, γιατί σημαίνετε πολλά για εμάς, αν είστε πιστός αναγνώστης του blog μας και κάτοικος Νομού Καβάλας και θέλετε ΣΥΝΑΙΝΕΤΙΚΟ ΔΙΑΖΥΓΙΟ μπορούμε να το αναλάβουμε έως 31/1/24 μόνο για σας με τον καλύτερο και οικονομικότερο τρόπο!
Περιορισμένη διαθεσιμότητα μόλις 0 από 3 διαθέσιμα συναιν.διαζ. . Καλέστε μας τώρα για περισσότερες πληροφορίες..


25.4.17

Αναστροφή πώλησης - Απόφαση ./2000 Μον. Πρωτοδικείου Θεσσαλονίκης

ΑΝΑΣΤΡΟΦΗ ΠΩΛΗΣΗΣ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΟΣ ΛΟΓΩ ΕΛΑΤΤΩΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ - ΔΙΚΑΣΤΙΚΗ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ ΑΝΑΤΡΟΠΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΜΕ ΔΗΛΩΣΗ ΑΝΑΣΤΡΟΦΗΣ ΕΝΑΓΟΥΣΑΣ.
(* απόφαση προ των τροποποιήσεων των διατάξεων περί πώλησης Α.Κ. που επέφερε ο ν.3043/2002)


                            ΑΠΟΦΑΣΗ  ........./ ........-2000
          Αριθμός κατάθεσης αγωγής ....../ ......-98
   ΤΟ ΜΟΝΟΜΕΛΕΣ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

                       ΤΑΚΤΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ

ΣΥΓΚΡΟΤΗΘΗΚΕ από τη Δικαστή ..........., Πρωτοδίκη, που ορίσθηκε από τον Πρόεδρο του Τριμελούς Συμβουλίου του Πρωτοδικείου Θεσσαλονίκης και από τη Γραμματέα ..........
ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕ δημόσια στο ακροατήριό του στις.. -2000,  για να δικάσει την αγωγή με αριθμό καταθέσεως ...... / ......-98 και με αντικείμενο αξίωση από αδικαιολόγητο πλουτισμό, μεταξύ:

ΤΗΣ ΕΝΑΓΟΥΣΑΣ: Της ανώνυμης εταιρίας με την επωνυμία « ............ » που εδρεύει στ. θεσσαλονίκη και εκπροσωπείται νόμιμα, η οποία παραστάθηκε δια του πληρεξουσίου δικηγόρου της, ...... ( ΑΜ .......... ), ο οποίος κατέθεσε προτάσεις  

ΤΗΣ ΕΝΑΓΟΜΕΝΗΣ: Της ομόρρυθμης εταιρίας με την επωνυμία « ............... » που εδρεύει στη ...... Θεσσαλονίκη και εκπροσωπείται νόμιμα, που παραστάθηκε δια του πληρεξουσίου της δικηγόρου ............... ( ΑΜ ........ ), ο  οποίος κατέθεσε προτάσεις.

ΚΑΤΑ τη συζήτηση της υποθέσεως οι πληρεξούσιοι δικηγόροι των διαδίκων ζήτησαν να γίνουν δεκτά όσα αναφέρονται στα πρακτικά και στις έγγραφες προτάσεις τους.

         ΑΦΟΥ ΜΕΛΕΤΗΣΕ ΤΗ ΔΙΚΟΓΡΑΦΙΑ
         ΣΚΕΦΘΗΚΕ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΝΟΜΟΑναστροφή πώλησης - δικηγόρος Καβάλας
free photo by pixabay.com

Από τις διατάξεις των άρθρων 513, 522, 540 και 547 ΑΚ συνάγεται ότι επί πωλήσεως πράγματος, αν κατά τον χρόνο που  ο κίνδυνος μεταβαίνει στον αγοραστή και ο οποίος είναι κατ’ αρχήν εκείνος της παραδόσεως του πωληθέντος, το πράγμα έχει πραγματικά ελαττώματα που αναιρούν ή ουσιωδώς μειώνουν την αξία ή τη χρησιμότητά του, ή δεν φέρει τις συμφωνημένες ιδιότητες, δικαιούται αυτός να απαιτήσει την αναστροφή της πώλησης ( βλ ΑΠ 312 / 99 Δνη 40, 1363, ΑΠ 1267 / 95 Δνη 38, 843, ΕΑ 18 / 98 Δνη 39, 1682, ΕΘ 1167 / 97 Αρμεν 1999, 661, ΕΘ 10616 / 96 Αρμεν 1997, 1451 ), οπότε αυτός μεν υποχρεούται να αποδώσει το πράγμα ελεύθερο από κάθε βάρος, καθώς και τα εξαχθέντα ωφελήματα, ο δε πωλητής να αποδώσει το τίμημα εντόκως από της είσπραξης ( εφόσον βέβαια καταβλήθηκε, άλλως ο αγοραστής απαλλάσσεται της καταβολής του ), με την προϋπόθεση ότι υποβάλλεται τέτοιο αίτημα, τα έξοδα της πώλησης και οτιδήποτε δαπανήθηκε από τον αγοραστή για το πράγμα. Η αξίωση προς ανατροπή ( αναστροφή ) εξ υπαρχής της σύμβασης ενεργεί ενοχικά μεταξύ των συμβαλλομένων και ασκείται είτε με ένσταση είτε με άτυπη δήλωση του αγοραστή προς τον πωλητή, είτε με αναγνωριστική ή καταψηφιστική αγωγή, οπότε και επέρχονται τα αποτελέσματα που προβλέπονται από τη διάταξη του άρθρου 547 ΑΚ, δηλαδή η σύμβαση καθίσταται και παραμένει πλέον ανενεργός και μετά την ανατροπή της συντρέχει και η από τη διάταξη του άρθρου 904 ΑΚ, υποχρέωση για απόδοση του τιμήματος ( βλ ΑΠ 160 / 94 ΝοΒ 43, 42, ΕΑ 108 / 98 Δνη 39, 1682, ΕΑ 10616 / 96 Αρμεν 1997, 1451, ΕΑ 8914 / 96 Δνη 41, 189). 

Τέλος, κατά το άρθρο 683 ΑΚ « Όταν πρόκειται για τη σύμβαση κατασκευής έργου, σε περίπτωση αμφιβολίας, αν την ύλη που απαιτείται για το σκοπό αυτό τη χορηγεί ο εργολάβος εφαρμόζονται οι διατάξεις για την πώληση και αν τη χορηγεί ο εργοδότης εφαρμόζονται οι διατάξεις για τη σύμβαση έργου ». Η διάταξη αυτή θέτει ερμηνευτικό κανόνα για την περίπτωση που δεν πρόκειται ούτε για καθαρή πώληση ούτε για καθαρή μίσθωση έργου και έχει εφαρμογή μόνο σε περίπτωση αμφιβολίας, δηλαδή όταν οι συμβληθέντες δεν εξεφράσθηκαν σαφώς περί του ποια σύμβαση ( πώληση ή μίσθωση έργου ) έχουν την πρόθεση να συνάψουν, ήτοι όταν γεννώνται αμφιβολίες περί της εννοίας και της εκτάσεως της βουλήσεως οπότε το άρθρο αυτό προσδιορίζει την έννοια που πρέπει να αποδοθεί στη δήλωσή τους και όχι όταν οι συμβαλλόμενοι εξεφράσθησαν περί της εννοίας της συμβάσεως σαφώς και δεν προκύπτει περί αυτής καμιά αμφιβολία οπότε δεν υπάρχει στάδιο εφαρμογής του ερμηνευτικού κανόνα που θέτει η διάταξη αυτή ( βλ ΑΠ 463 / 92 Δνη 34, 1089 ).

Στην προκειμένη περίπτωση με την υπό κρίση αγωγή της η ενάγουσα εκθέτει ότι με βάση άτυπη σύμβαση που καταρτίσθηκε μεταξύ τους, στις ......96, η εναγομένη ανέλαβε να κατασκευάσει με δικά της υλικά και να παραδώσει σ’ αυτήν το περιγραφόμενο στην αγωγή κοπτικό εργαλείο κοπής βάσεων λευκοσιδηρών δοχείων, το οποίο συμφωνήθηκε ότι θα είναι εντελώς όμοιο με το κοπτικό εργαλείο γερμανικής κατασκευής που διέθετε ήδη και χρησιμοποιούσε η ίδια στο εργοστάσιό της και το οποίο παρέδωσε στην εναγομένη προκειμένου να χρησιμοποιηθεί απ’ αυτήν ως πρότυπο για την κατασκευή του νέου εργαλείου, ως αμοιβή της δε για την κατασκευή αυτή συμφωνήθηκε το ποσό των 1.200.000 δραχμών, από το οποίο της προκατέβαλε κατά τη σύναψη της σύμβασης μέρος 487.517 δραχμών, ενώ το υπόλοιπο συμφωνήθηκε να καταβληθεί, εντός σαράντα πέντε ημερών από την παράδοση του εργαλείου, που συμφωνήθηκε να γίνει μέχρι τις 8-1-97. 

Εκθέτει στη συνέχεια ότι η εναγομένη, καθυστέρησε, όπως ειδικότερα εκτίθεται στην αγωγή, την κατασκευή του επιδίκου εργαλείου την οποία ολοκλήρωσε στο τέλος Απριλίου 1997, παρότι δε κατά τη συμφωνία τους το υπόλοιπο της αμοιβής της ήταν πληρωτέο εντός σαράντα πέντε ημερών από την παράδοση του, αυτή έθεσε ως όρο της παράδοσής του την προηγούμενη καταβολή του υπολοίπου αυτού, αρνούμενη να της το παραδώσει παρά τις σχετικές διαμαρτυρίες της και έτσι, λόγω του ότι το εργαλείο αυτό ήταν απόλυτα αναγκαίο για την ομαλή λειτουργία της επιχείρησής της, υποχρεώθηκε να της καταβάλει το υπόλοιπο της αμοιβής της πριν την παράδοση και τη δοκιμή του, στις 23-5-97 επιφυλασσόμενη ρητά για τις τυχόν ελλείψεις του. 

Εκθέτει ακολούθως ότι στις 25-5-97 οπότε και έγινε η παράδοση του επιδίκου εργαλείου, παρουσία υπαλλήλου της εναγομένης έγινε δοκιμή της χρήσης του στις εγκαταστάσεις της επιχείρησής της, οπότε διαπιστώθηκε ότι ήταν ελαττωματικό και συγκεκριμένα οι βάσεις δοχείων που κόβονταν  μ’ αυτό παρουσίαζαν ανωμαλίες στις πλευρές τους ( « γρέζα » ), με αποτέλεσμα να μην μπορούν να χρησιμοποιηθούν για την κατασκευή δοχείων για την οποία προορίζονταν, καθόσον λόγω του ότι η επιφάνεια των πλευρών τους δεν ήταν λεία όπως έπρεπε δεν ήταν δυνατό το ερμητικό κλείσιμο των δοχείων, η ανώμαλη δε αυτή κοπή της λαμαρίνας που αποτελεί το υλικό των βάσεων των δοχείων, οφείλεται στο γεγονός ότι τα δύο μέρη από τα οποία αποτελείται αυτό, θηλυκό και αρσενικό δεν εφαρμόζουν σωστά μεταξύ τους, στο ότι η εναγομένη δεν κατασκεύασε όπως όφειλε, κατά το πρότυπο του γερμανικής κατασκευής εργαλείου που της παρέδωσε για να το χρησιμοποιήσει ως δείγμα, τέσσερις οδηγούς στήριξής και σταθεροποίησης του, τετραγωνικής διατομής, εργαλείου πάνω στον κορμό του καλουπιού της πρέσας όπου προσαρμόζεται κατά τη χρήση του, αλλά δύο τέτοιους οδηγούς, κατασκευασμένους πρόχειρα, χωρίς την απαιτούμενη ακρίβεια προσαρμογής τους στις αντίστοιχες ( δύο αντί τέσσερις ) οπές του εργαλείου, καθώς επίσης και στο γεγονός ότι το θηλυκό μέρος αυτού δεν έχει την απαιτούμενη καμπυλότητα και η κατεργασία του είναι πρόχειρη. 

Εκθέτει επίσης η ενάγουσα ότι την κατά τα παραπάνω ελαττωματικότητα του επιδίκου εργαλείου γνώριζε η ενάγουσα κατά το χρόνο παράδοσης του και δόλια την απέκρυψε από την ίδια, για το λόγο δε αυτό απαίτησε και την πληρωμή του υπολοίπου της αμοιβής της πριν την παράδοσή του και την αποκάλυψη της ελαττωματικότητάς του και για τον ίδιο λόγο δεν της επέστρεφε το παλιό γερμανικής κατασκευής εργαλείο, το οποίο τελικά της παρέδωσε στις 17-6-97 και επίσης για τον ίδιο λόγο, παρότι η ίδια αξίωσε την παρουσία του νομίμου εκπροσώπου της ( εναγομένης) ο οποίος έχει και σχετικές τεχνικές γνώσεις, κατά τη δοκιμή της χρήσης του, αυτή απέστειλε άλλον υπάλληλό της και στη συνέχεια δεν αποδέχθηκε σχετική πρόταση της ίδιας για επανάληψη της δοκιμής του εργαλείου παρουσία του παραπάνω νομίμου εκπροσώπου της, ώστε να διαπιστώσει ο ίδιος την αιτία της ελαττωματικότητάς του και να προβεί ακολούθως στη διόρθωσή της και έτσι ανέθεσε την εξέταση του εργαλείου σε ειδικό μηχανολόγο, ο οποίος αφού το αποσυναρμολόγησε, διαπίστωσε τις παραπάνω αιτίες της ελαττωματικής λειτουργίας του και την ακαταλληλότητά του για την χρήση για την οποία προοριζόταν. Τέλος η ενάγουσα επικαλείται ότι λόγω της ύπαρξης των παραπάνω ελαττωμάτων του επιδίκου εργαλείου « δικαιούται να ζητήσει την αναστροφή της συμβάσεως και να δηλώσει ότι διαλύει την από 8-11-96 σύμβαση, πράγμα που έκαμε ήδη τότε, προσφέρθηκε δε από τότε στην επιστροφή του πράγματος, ήδη δε επαναλαμβάνει και δηλώνει ότι διαλύει τη σύμβαση… ». 

Με βάση τα παραπάνω κατ’ εκτίμηση του περιεχομένου της αγωγής της και όπως οι σχετικοί αγωγικοί της ισχυρισμοί αναπτύσσονται με τις προτάσεις της, η ενάγουσα επικαλούμενη ότι έχει δικαίωμα αναστροφής της επίδικης σύμβασης, ασκεί το δικαίωμά της αυτό με την αγωγή της και ζητά να αναγνωρισθεί ότι με την άσκησή της επήλθε η ανατροπή της σύμβασης αυτής και να υποχρεωθεί η εναγομένη να της επιστρέψει το ποσό των 1.200.000 δραχμών το οποίο έλαβε, με το νόμιμο τόκο από τις 23-5-97, από την ημέρα δηλαδή της καταβολής του, άλλως από την επίδοση της αγωγής της ως την εξόφληση. Ζητά επίσης να κηρυχθεί η απόφαση προσωρινά εκτελεστή και να καταδικασθεί η εναγομένη στην πληρωμή της δικαστικής της δαπάνης.

Η αγωγή αρμόδια εισάγεται για να συζητηθεί ενώπιον αυτού του Δικαστηρίου ( άρθρα 14 παρ 2, 25 παρ 2 και 33 του ΚΠολΔ ), κατά την τακτική διαδικασία και είναι νόμιμη, σύμφωνα και με όσα αναφέρονται στη νομική σκέψη της παρούσας, στηριζόμενη στις διατάξεις των άρθρων 681, 683, 513, 534, 540, 547, 340, 345, 346 του ΑΚ, 907, 908 και 176 του ΚΠολΔ, εφαρμοζομένων δηλαδή των διατάξεων περί πωλήσεως, ενόψει του ότι κατ’ εκτίμηση των όσων εκθέτει η ενάγουσα στην αγωγή της και με τις προτάσεις της η ένδικη σύμβαση κατασκευής του επιδίκου εργαλείου, φέρει τα στοιχεία μικτής σύμβασης μίσθωσης έργου και πώλησης, οι διάδικοι δε, όπως συνάγεται από τους ισχυρισμούς τους, δεν εκφράσθηκαν σαφώς για το ποια από τις δύο συμβάσεις θέλησαν να καταρτίσουν  και συνεπώς κατά τον ερμηνευτικό κανόνα του άρθρου 683 ΑΚ, σύμφωνα με όσα προαναφέρονται σχετικά στη νομική σκέψη της παρούσας, εφόσον κατά τα εκτιθέμενα στην αγωγή την ύλη για την κατασκευή του επιδίκου εργαλείου χορήγησε αποκλειστικά η εναγομένη, εφαρμογή στη σύμβαση αυτή έχουν οι διατάξεις περί πωλήσεως. 

Η αγωγή πρέπει να ερευνηθεί περαιτέρω και κατ’ ουσίαν δεδομένου ότι καταβλήθηκε και το απαιτούμενο για το αντικείμενό της τέλος δικαστικού ενσήμου με τα ανάλογα ποσοστά υπέρ του ΤΝ και ΤΑΧΔΙΚ ( βλ το με αριθμό ....... / 8-2-2000 αγωγόσημο ). Ο ισχυρισμός της εναγομένης ότι στην παρούσα δίκη υφίσταται εκκρεμοδικία και πρέπει να ανασταλεί αυτή γιατί όπως υποστηρίζει η ενάγουσα άσκησε ήδη εναντίον της την με αριθμό καταθ. ....../ 97 αγωγή της, που είναι « πανομοιότυπη » με την ένδικη αγωγή της και η οποία απορρίφθηκε με την με αριθμό 22484 / 98 οριστική απόφαση αυτού του δικαστηρίου, εναντίον της οποίας άσκησε έφεση η συζήτηση της οποίας προσδιορίσθηκε για τις 29-9-2000, είναι αβάσιμος και απορριπτέος. Συγκεκριμένα, από τις διατάξεις των άρθρων 1 και 2 του άρθρου 222 ΚΠολΔ προκύπτει ότι το από την εκκρεμοδικία απαράδεκτο, συνεπεία του οποίου αναστέλλεται και αυτεπάγγελτα η εκδίκαση της νέας δίκης, προϋποθέτει ότι πρόκειται, και στις δύο δίκες, για την ίδια  επίδικη διαφορά μεταξύ των ίδιων διαδίκων που παρίστανται με την ίδια  ιδιότητα και, επομένως, ότι όταν δεν υφίσταται ταυτότητα της επίδικης διαφοράς ή της ιδιότητας των αντιδίκων που παρίστανται, ούτε η έννοια της εκκρεμοδικίας κατά την παραπάνω διάταξη συγκροτείται, ούτε βέβαια η αναστολή της νέας δίκης διατάσσεται ( βλΕΘ 1584 / 99 Αρμεν 1999, 1459), στην προκειμένη δε περίπτωση, όπως προκύπτει από το προσκομιζόμενα ακριβή αντίγραφα της με αριθμό καταθ....... /.....-97 αγωγής και της με αριθμό 22484 / 98 απόφασης αυτού του Δικαστηρίου η ενάγουσα άσκησε πράγματι εναντίον της εναγομένης την παραπάνω αγωγή της ενώπιον αυτού του Δικαστηρίου η οποία απορρίφθηκε κατ’ ουσίαν με την προαναφερόμενη οριστική απόφαση και ήδη εναντίον της τελευταίας άσκησε η ενάγουσα την με αριθμό καταθ .... / 17-6-99 έφεσή της ( βλ ακριβές αντίγραφό της), το αντικείμενο όμως της δίκης εκείνης είναι εντελώς διαφορετικό από το αντικείμενο της παρούσας και συγκεκριμένα με την παραπάνω αγωγή της η ενάγουσα επεδίωκε αξίωσή της κατά της εναγομένης προς αποζημίωσή της για  ζημίες που κατά τους ισχυρισμούς της προξένησε από υπαιτιότητά της η τελευταία στο παλιό κοπτικό εργαλείο γερμανικής προέλευσης το οποίο, όπως και στην υπό κρίση αγωγή αναφέρεται, παρέδωσε σ’ αυτήν προκειμένου να το χρησιμοποιήσει ως πρότυπο δείγμα για την κατασκευή του ήδη επιδίκου εργαλείου, ενώ αντικείμενο της υπό κρίση αγωγής είναι η αναγνώριση της αναστροφής της σύμβασης κατασκευής και πώλησης του νέου αυτού εργαλείου, λόγω ελαττωματικότητάς του και η επιστροφή της καταβληθείσης αμοιβής-τιμήματος και συνακόλουθα δεν συντρέχει, η αναγκαία κατά τα παραπάνω για την ύπαρξη εκκρεμοδικίας προϋπόθεση της ταυτότητας της διαφοράς μεταξύ των δύο δικών. 

Από τις διατάξεις των άρθρων 554 και 555 εδ α’ ΑΚ προκύπτει ότι η αγωγή του αγοραστή για αναστροφή της πωλήσεως παραγράφεται μετά πάροδο έξι μηνών για τα κινητά, η παραγραφή δε αυτή αρχίζει από την εγχείριση του πράγματος στον αγοραστή ( βλ ΑΠ 292 / 99 Δνη 40, 1362, ΕΘ 1167 / 97 Αρμεν 1999, 661, ΕΑ 8914 / 96 Δνη 41, 189,  ΕΘ 10616 / 96 Αρμεν 1997, 1451 ). Το ίδιο ισχύει και αν ο αγοραστής ανακάλυψε το ελάττωμα ή την έλλειψη της ιδιότητας αργότερα ( βλ ΕΑ 8914 / 96 Δνη 41, 189 ). Εξάλλου, κατά τη διάταξη του άρθρου 557 ΑΚ, ο πωλητής δεν μπορεί να επικαλεστεί την πιο πάνω παραγραφή των έξι μηνών για τα κινητά, αν απέκρυψε με δόλο το ελάττωμα ή την έλλειψη της συμφωνημένης ιδιότητας ( βλ ΑΠ 292 / 99 Δνη 40, 1362, ΕΑ 6773 / 98 Δνη 40, 1193, ΕΠειρ 320 / 97 Δνη 38, 1672, ΕΘ 10616 / 96 Αρμεν 1997, 1451 ). Δόλια απόκρυψη, κατά την έννοια της παραπάνω διατάξεως υπάρχει όταν ο πωλητής κατά το χρόνο της μετάθεσης του κινδύνου στον αγοραστή, αν και γνωρίζει ή βασίμως υποπτεύεται την ύπαρξη πραγματικών ελαττωμάτων, που αναιρούν ή μειώνουν την αξία ή τη συνήθη ή κατά τη σύμβαση προβλεπόμενη χρησιμότητά του πράγματος και επιπλέον ότι η ανακοίνωση των ελαττωμάτων ή της έλλειψης της ιδιότητας θα απέτρεπε τον αγοραστή που τα αγνοούσε από την αγορά του πράγματος, δεν ανακοινώνει στον αγοραστή το ελάττωμα ή την έλλειψη( βλ ΑΠ 292 / 99 Δνη 40, 1362, ΑΠ 752 / 94 Δνη 36, 866, ΑΠ 777 / 91 Δνη 33, 147, ΑΠ 335 / 87 ΝοΒ 36, 554, ΕΑ 6774 / 98 Δνη 39, 1682, ΕΠειρ 320 / 97 Δνη 38, 1672 ). Στην περίπτωση αυτή η αξίωση του αγοραστή προς αναστροφή αποσβέννυται κατά τα άρθρα 554, 555 και 249 ΑΚ, μετά πάροδο είκοσι ετών από την παράδοση του πράγματος ( βλ ΑΠ 2163 / 86 Δνη 28, 1240, ΕΑ 6774 / 98 Δνη 39, 1682, ΕΑ 9240 / 87 Δνη 32, 1674 ).

Στην προκειμένη περίπτωση, η εναγομένη, η οποία συνομολογεί την κατάρτιση της ένδικης συμβάσεως με το αναφερόμενο στην αγωγή περιεχόμενο, αρνείται δε ότι το κατασκευασθέν απ’ αυτήν επίδικο εργαλείο παρουσιάζει την επικαλούμενη από την ενάγουσα ελαττωματικότητα, προβάλει ένσταση παραγραφής της ένδικης αξίωσης ισχυριζόμενη ότι από την ομολογούμενη με την αγωγή παράδοσή του στην ενάγουσα, από τις 25-5-97 δηλαδή, μέχρι την άσκηση της υπό κρίση αγωγής που έγινε στις 12-1-99, πέρασε χρόνος μεγαλύτερος των έξι μηνών. Ο ισχυρισμός αυτός αποτελεί κατά τα παραπάνω νόμιμη ένσταση παραγραφής της ενδίκων αξιώσεων, στηριζόμενη στην προαναφερόμενη διάταξη του άρθρου 554 του ΑΚ, αποδεικνύεται δε και ουσιαστικά βάσιμη από την ομολογία της ενάγουσας ως προς το χρόνο παράδοσης του επιδίκου εργαλείου και από την με αριθμό έκθεση επιδόσεως της υπό κρίση αγωγής. Προς απόκρουση όμως της ενστάσεως αυτής η ενάγουσα, ήδη καθ’ υποφορά, με την αγωγή της, προβάλει τον ισχυρισμό ότι η εναγομένη δόλια της απέκρυψε το ελάττωμα του επιδίκου εργαλείου, κατά τα εκτιθέμενα ειδικότερα στο δικόγραφο της αγωγή της και όπως το σχετικό ισχυρισμό της αναπτύσσει επαναλαμβάνοντάς τον με τις προτάσεις της και την προσθήκη αυτών και ότι συνακόλουθα αυτή δεν δικαιούται  να επικαλεσθεί την από το άρθρο 554 ΑΚ παραγραφή. Ο ισχυρισμός αυτός αποτελεί, σύμφωνα και με όσα αναφέρονται σχετικά στην αμέσως παραπάνω νομική σκέψη, νόμιμη αντένσταση, έναντι της ενστάσεως παραγραφής της εναγομένης, στηριζόμενη στο άρθρο 557 ΑΚ και πρέπει συνεπώς να ερευνηθεί κατ’ ουσίαν. 

Τέλος η εναγομένη προβάλει και ένσταση καταχρηστικής ασκήσεως της ένδικης αγωγής για τη θεμελίωση της οποίας επικαλείται ότι η ενάγουσα ασκεί την αγωγή της αυτή προσχηματικά εξαιτίας της απόρριψης της παραπάνω με αριθμό καταθ ...... / 29-9-97 αγωγής της, παρότι επί δεκαεπτά μήνες από την παράδοση του επιδίκου εργαλείου σ’ αυτήν το χρησιμοποιούσε χωρίς να διαμαρτυρηθεί για «  τα δήθεν ελαττώματά του  » που επικαλείται με την υπό κρίση αγωγή της. Επίσης για τη θεμελίωση της ίδιας αυτής ενστάσεως περί καταχρηστικής ασκήσεως της υπό κρίση αγωγής η εναγομένη επικαλείται ότι η ενάγουσα ασκεί την αγωγή της αυτή ζητώντας την επιστροφή όλου του καταβληθέντος τιμήματος του επίδικου εργαλείου « αντί να ζητά κάποιο ποσό ως αποζημίωση για μείωση της αξίας του», παρότι κατά το διάστημα των δεκαεπτά μηνών από την παράδοση του κατά το οποίο το χρησιμοποιούσε αποκόμισε τέτοιο όφελος ώστε να έχει αποσβέσει τη δαπάνη στην οποία υποβλήθηκε για την απόκτησή του και παρότι η αξία του εργαλείου αυτού το οποίο φθείρεται με τη χρήση του σε σύντομο σχετικά χρόνο, έχει σχεδόν μηδενισθεί. Η ένσταση αυτή της εναγομένης είναι μη νόμιμη και απορριπτέα και κατά τα δύο παραπάνω σκέλη της καθόσον, τα επικαλούμενα για τη θεμελίωση της περιστατικά συναρτώνται με την ανυπαρξία ελαττωμάτων του επιδίκου εργαλείου και συνακόλουθα με την ανυπαρξία δικαιώματος της ενάγουσας προς αναστροφή της ένδικης σύμβασης και επιστροφή του καταβληθέντος ποσού, η από το άρθρο 281 ΑΚ όμως σχετική ένσταση, μόνο κατά υπαρκτού δικαιώματος μπορεί να προβληθεί, αφού δεν είναι λογικά νοητή η άσκηση ανυπάρκτου δικαιώματος ( βλ ΟλΑΠ 17 / 95 Δνη 36, 1531 ) και συνακόλουθα δεν είναι λογικά νοητή η καταχρηστική άσκηση ανυπάρκτου δικαιώματος. Όσον αφορά ειδικότερα τα κατά το δεύτερο σκέλος της παραπάνω ενστάσεως, επικαλούμενα για τη θεμελίωσή της περιστατικά περί οφέλους της ενάγουσας από τη χρήση του επιδίκου εργαλείου, και εάν ακόμη μπορούσε να θεωρηθεί κατ’ εκτίμηση των ισχυρισμών της εναγομένης ότι τα επικαλείται επικουρικά, για την περίπτωση δηλαδή υπάρξεως της ένδικης αξίωσης της ενάγουσας, και περαιτέρω και εάν ακόμη τα περιστατικά αυτά είναι αληθινά και εάν δηλαδή η τελευταία αποκόμισε πράγματι κάποιο όφελος από τη χρήση του επιδίκου εργαλείου παρά την ελαττωματικότητά του, δεν καθίσταται για το λόγο αυτό καταχρηστική η άσκηση της υπό κρίση αγωγής, αλλά η τυχόν αξίωση της εναγομένης για όφελος που αποκόμισε η ενάγουσα από τη χρήση του επιδίκου εργαλείου θα μπορούσε μόνο να αποτελέσει ενδεχομένως περιεχόμενο άλλης, αναβλητικής, ενστάσεως της εναγομένης.

 Συγκεκριμένα, όπως προκύπτει από τις παραπάνω διατάξεις των άρθρων 540 και 547 ΑΚ, όταν συντρέχουν οι όροι αναστροφής της πωλήσεως λόγω πραγματικών ελαττωμάτων, η προσφορά του αγοραστή προς επιστροφή του πράγματος και των εξαχθέντων ωφελημάτων δεν είναι στοιχείο της αξιώσεως αυτού προς απόδοση του τιμήματος που καταβλήθηκε, αλλά απλώς ο πωλητής δικαιούται ως εναγόμενος, ν’ αρνηθεί την εκπλήρωση της οφειλόμενης απ’ αυτόν παροχής, προβάλλοντας προς τούτο είτε την ένσταση του μη εκπληρωθέντος συναλλάγματος ( άρθρο 374 ΑΚ ), είτε την ένσταση επισχέσεως ( άρθρα 325 επ. ΑΚ ), με αποτέλεσμα και στις δύο περιπτώσεις η καταδίκη του πωλητή προς παροχή να γίνει με τον όρο της ταυτόχρονης εκ μέρους του αγοραστή εκπληρώσεως της αντιπαροχής που τον βαρύνει, σύμφωνα με τα άρθρα 329 και 378 ΑΚ ( βλ ΑΠ 427 / 99 Δνη 40, 1569 ), στην προκειμένη όμως περίπτωση η εναγομένη δεν προβάλει τέτοιες ενστάσεις, αλλά όπως προαναφέρεται επικαλείται, εντελώς αόριστα μάλιστα, ότι η ενάγουσα αποκόμισε όφελος από τη χρήση του επιδίκου εργαλείου μόνο για τη θεμελίωση του ισχυρισμού της περί καταχρηστικής ασκήσεως της αγωγής, η τυχόν όμως αξίωση της ίδιας για τα εξαχθέντα από την ενάγουσα ωφελήματα δεν καθιστά καταχρηστική την  άσκηση της αγωγής της. Επίσης σε καμία περίπτωση δεν καθίσταται καταχρηστική κατά την έννοια του άρθρου 281 ΑΚ η άσκηση της υπό κρίση αγωγής για το λόγο ότι η ενάγουσα δεν σώρευσε την επιδιωκόμενη μ’ αυτήν αξίωσή της στο δικόγραφο της με αριθμό καταθ 34486 / 97 προηγούμενης αγωγής της, όπως αντίθετα ισχυρίζεται η εναγομένη και συνεπώς και κατά το σκέλος της αυτό η ένσταση της περί καταχρηστικής ασκήσεως της υπό κρίση  αγωγής της, είναι απορριπτέα ως μη νόμιμη.

Από την εκτίμηση της ένορκης κατάθεσης του μάρτυρα της ενάγουσας που εξετάστηκε κατά τη συζήτηση και περιέχεται στα πρακτικά της παρούσας ( η εναγομένη δεν εξέτασε μάρτυρα ), τα προσκομιζόμενα και επικαλούμενα έγγραφα, τις με αριθμούς.../ ...-99 και .... /.....-2000 ένορκες βεβαιώσεις της ........ ........ που δόθηκαν νομότυπα κατά το άρθρο 270 παρ 2 ενώπιον των Ειρηνοδικών Θεσσαλονίκης ............... και ................. αντίστοιχα, πριν τη δικάσιμο, ύστερα από εμπρόθεσμη κλήτευση της εναγομένης ( βλ τις με αριθμό ..... / 8-10-99 και .... / 28-1-2000 εκθέσεις επιδόσεως του δικαστικού επιμελητή στο Πρωτοδικείο Θεσσαλονίκης ...........) και από τις ομολογίες που συνάγονται από το σύνολο των ισχυρισμών της εναγομένης αποδεικνύονται τα ακόλουθα:  

Η ενάγουσα η οποία διατηρεί επιχείρηση ........................ στ..  Θεσσαλονίκη, μεταξύ άλλων κατασκευάζει στο εργοστάσιό της και εμπορεύεται δοχεία από λευκοσίδηρο, για την κατασκευή των βάσεων των οποίων χρησιμοποιεί κοπτικό εργαλείο τετραγωνικής διατομής που προσαρμόζεται σε καλούπι αυτόματης πρέσας κοπής λαμαρινών. Στις 8-11-96 με άτυπη σύμβαση που κατήρτισε με την εναγομένη η οποία διατηρεί στη .... Θεσσαλονίκη επιχείρηση μηχανουργικών εργασιών, η τελευταία συμφώνησε να κατασκευάσει και να της πωλήσει ένα τέτοιο κοπτικό εργαλείο, όμοιο εντελώς με αυτό το οποίο ήδη κατείχε και χρησιμοποιούσε η ενάγουσα και το οποίο είναι γερμανικής κατασκευής, αποτελείται δε από δύο μέρη, από τα οποία το επάνω ( αρσενικό) έχει πλάτος 294 Χ 294 χιλιοστά και ύψος 58 χιλιοστά  και το κάτω έχει πλάτος 330 Χ 330 χιλιοστά και ύψος 36 χιλιοστά. Η κατασκευή του επιδίκου εργαλείου συμφωνήθηκε να γίνει με υλικά της εναγομένης και να παραδοθεί στην ενάγουσα εντός δύο μηνών από τη κατάρτιση της συμβάσεως, μέχρι δηλαδή τις 8-1-97 και ως αμοιβή της ( εναγομένης )  συμφωνήθηκε  το  ποσό  των  1.200.000 δραχμών,  από το οποίο ήδη κατά τη σύναψη της μεταξύ τους συμβάσεως της κατέβαλε η ενάγουσα μέρος 487.517 δραχμών, ενώ το υπόλοιπο συμφωνήθηκε να καταβληθεί απ’ αυτήν εντός σαράντα πέντε ημερών  από την παράδοση του εργαλείου.  Ενόψει δε του ότι κατά τη συμφωνία τους το επίδικο εργαλείο έπρεπε να κατασκευασθεί εντελώς όμοιο από απόψεως υλικών κατασκευής, σχεδιασμού, διαστάσεων και λειτουργικότητας με το γερμανικής κατασκευής εργαλείο της ενάγουσας, η τελευταία παρέδωσε στην εναγομένη το εργαλείο αυτό,  προκειμένου να το χρησιμοποιήσει ως πρότυπο  δείγμα  για  την  κατασκευή  του  νέου  εργαλείου,  το οποίο  θα προσάρμοζε  στο  καλούπι  της  πρέσας  το  οποίο                          ( καλούπι ) της παρέδωσε επίσης η ενάγουσα. Η εναγομένη δεν κατασκεύασε το κοπτικό εργαλείο εντός της συμφωνημένης προθεσμίας αλλά μεταγενέστερα κατά το τέλος του μηνός Απριλίου 1997, χωρίς όμως να το παραδώσει στην ενάγουσα, απαιτώντας πριν την παράδοσή του να της καταβάλει αυτή το υπόλοιπο της αμοιβής της παρότι αυτό ήταν καταβλητέο κατά τη συμφωνία τους εντός σαράντα πέντε ημερών από την παράδοσή του, λόγω δε της στάσης της αυτής η εναγομένη με την από 7-5-97 εξώδικη επιστολή  που της κοινοποίησε στις 12-5-97 διαμαρτυρόμενη για την καθυστέρηση παράδοσης του εργαλείου την κάλεσε να προβεί στην παράδοσή του εντός προθεσμίας δέκα ημερών, καθώς και να της παραδώσει το κοπτικό εργαλείο γερμανικής κατασκευής που κατείχε, η εναγομένη όμως εξακολούθησε να θέτει ως όρο  για την παράδοση του την προηγούμενη καταβολή του υπολοίπου της αμοιβής της. Λόγω της άμεσης ανάγκης χρησιμοποίησης του κοπτικού εργαλείου για την ομαλή λειτουργία της επιχείρησής της η ενάγουσα προκειμένου να το παραλάβει, στις 23-5-97 κατέβαλε στην εναγομένη το υπόλοιπο οφειλόμενο ποσό της αμοιβής της - τιμήματος και στις 25-5-97 παρέλαβε το επίδικο εργαλείο με επιφύλαξη για την τυχόν ύπαρξη ελλείψεων του και αφού προηγουμένως συμφώνησαν ότι κατά την παραλαβή του θα γινόταν παρουσία του νομίμου εκπροσώπου της εναγομένης ............, ο οποίος έχει σχετικές τεχνικές γνώσεις, δοκιμή της λειτουργίας του, ώστε να διαπιστωθεί αν πράγματι ήταν κατασκευασμένο, όπως την διαβεβαίωσε η εναγομένη, εντελώς όμοιο με το γερμανικής κατασκευής δικό της παλιό εργαλείο, το οποίο εξακολουθούσε να κατέχει αυτή ( εναγομένη ). 
Κατά την παραλαβή του εργαλείου έγινε στις εγκαταστάσεις του εργοστασίου της ενάγουσας δοκιμή της λειτουργίας του, χωρίς όμως την παρουσία του νομίμου εκπροσώπου της εναγομένης, αντί του οποίου η τελευταία απέστειλε να παρασταθεί κατ’ αυτήν κάποιον υπάλληλό της, από τη δοκιμή δε που έγινε με τοποθέτηση του εργαλείου στο καλούπι της αυτόματης πρέσας κοπής των βάσεων δοχείων, διαπιστώθηκε ότι η λειτουργία του επιδίκου εργαλείου ήταν ελαττωματική και συγκεκριμένα οι πλευρές της βάσης που κοβόταν μ’ αυτό δεν ήταν λείες όπως θα έπρεπε ώστε να εξασφαλίζεται η στεγανότητα του δοχείου για βάση του οποίου προοριζόταν, αλλά παρουσίαζαν ανωμαλίες γιατί το εργαλείο κατά την κοπή της λαμαρίνας προκαλούσε απόξεση του υλικού της ( « γρεζάρισμα »). 
Τη μη κανονική λειτουργία του επιδίκου εργαλείου γνωστοποίησε αμέσως η ενάγουσα στην εναγομένη δια του παρισταμένου υπαλλήλου της, αποστέλλοντάς της μάλιστα μ’ αυτόν και μία  βάση που είχε κοπεί με το εργαλείο αυτό ώστε να διαπιστώσει την ελαττωματικότητα της κοπής της και κάλεσε πάλι τον νόμιμο εκπρόσωπο της να παρασταθεί σε νέα δοκιμή της λειτουργίας του ώστε λόγω και των τεχνικών του γνώσεων να διαπιστώσει και την αιτία της ελαττωματικής κοπής των βάσεων, την οποία η ίδια δια των τεχνικών της δεν κατόρθωσε να διαγνώσει και ακολούθως να προβεί σε διόρθωση του ελαττώματος του εργαλείου, η εναγομένη όμως δεν ανταποκρίθηκε στην πρόσκληση αυτή την οποία ακολούθως η ενάγουσα επανέλαβε εγγράφως κοινοποιώντας της  στις 6-6-97 την από 4-6-97 εξώδικη πρόσκληση και διαμαρτυρία της, με την οποία της ζήτησε εκ νέου και την επιστροφή του γερμανικής κατασκευής κοπτικού εργαλείου που της είχε παραδώσει για να της χρησιμεύσει ως πρότυπο για την κατασκευή του επιδίκου και το οποίο αναιτιολόγητα παρακρατούσε, η εναγομένη όμως δεν ανταποκρίθηκε και πάλι στην πρόσκληση αυτή για δοκιμή του επιδίκου εργαλείου ούτε της επέστρεψε το παλιό εργαλείο, παρά μόνο στις 17-6-97 υπό την πίεση της εκδίκασης σχετικής αίτησης ασφαλιστικών μέτρων που άσκησε εναντίον της η ενάγουσα ενώπιον του Ειρηνοδικείου Θεσσαλονίκης. Μετά την παράδοση του παλιού κοπτικού εργαλείου, για την οποία  συντάχθηκε και σχετικό έγγραφο ( βλ το από 17-7-97 ιδιωτικό συμφωνητικό, η ημερομηνία του οποίου όπως ισχυρίζεται η ενάγουσα και δεν αμφισβητείται από την εναγομένη εκ παραδρομής φέρεται ως η 17-7-97 αντί 17-6-97 ), η ενάγουσα ανέθεσε  την  εξέταση του επιδίκου εργαλείου για τη διαπίστωση των αιτίων της ελαττωματικότητας της λειτουργίας του, στο μηχανολόγο - ηλεκτρολόγο ............ ο οποίος, στις 18-6-97, αφού το αποσυναρμολόγησε διαπίστωσε ότι αυτό παρουσίαζε ελαττώματα στην κατασκευή του η οποία δεν έγινε όπως έπρεπε κατ’ αντιγραφή του γερμανικής κατασκευής εργαλείου, με το οποίο και το συνέκρινε. 
Συγκεκριμένα κατά τις διαπιστώσεις του παραπάνω μηχανολόγου που περιέχονται στην από 25-6-97 έκθεση πραγματογνωμοσύνης που συνέταξε σχετικά, για την ομαλή λειτουργία ενός κοπτικού εργαλείου όπως το επίδικο, η κατασκευή του οποίου απαιτεί μεγάλη ακρίβεια και σχολαστικά επιμελημένη εργασία από εξειδικευμένους και έμπειρους μηχανουργούς, τα δύο μέρη από τα οποία αποτελείται αυτό ( αρσενικό και θηλυκό ) πρέπει να εφαρμόζουν το ένα εντός του άλλου με ανοχή εκατοστών του χιλιοστού, ώστε η κοπή της λαμαρίνας κατά την εφαρμογή τους στην πρέσα δια συμπιέσεως, να είναι ομαλή, τυχόν δε παρέκκλιση της ανοχής αυτής ή μη ορθή ευθυγράμμιση ( κεντράρισμα ) των δύο μερών του εργαλείου κατά την τοποθέτηση του ενός επί του άλλου στο καλούπι της πρέσας, μπορεί να προκαλέσει απόξεση του υλικού ( γρεζάρισμα) ή στρέβλωση της ( μάσημα) και ορθή η ευθυγράμμιση επιτυγχάνεται με την τοποθέτηση τουλάχιστον τεσσάρων, ενόψει της τετραγωνικής διατομής του εργαλείου,  οδηγών πείρων που τοποθετούνται σ’ αυτό, κατά τη φάση της εφαρμογής των δύο μερών του μεταξύ τους, και στο καλούπι της πρέσας στο οποίο προσαρμόζεται το εργαλείο αυτό, το επίδικο όμως εργαλείο είχε δύο τέτοιους οδηγούς πείρους. Ενώ δηλαδή το γερμανικής κατασκευής εργαλείο το οποίο όφειλε να αντιγράψει κατά την κατασκευή του επιδίκου η εναγομένη είχε τέσσερις οδηγούς πείρους και αντίστοιχες οπές προσαρμογής τους, αυτή κατασκεύασε το τελευταίο με δύο μόνο τέτοιους οδηγούς πείρους διανοίγοντας αντίστοιχα και δύο μόνο οπές και ακολούθως το προσάρμοσε στερεώνοντάς το στο καλούπι της πρέσας, λόγω όμως της έλλειψης των δύο επιπλέον απαιτουμένων οδηγών δεν επιτεύχθηκε ορθή ευθυγράμμιση του εργαλείου και σταθερότητά στη στερέωσή του με συνέπεια κατά τη λειτουργία του να προκαλεί όπως προαναφέρεται απόξεση του υλικού που κόβει, επιπλέον δε στην ελαττωματική αυτή λειτουργία του συνετέλεσε και το γεγονός ότι τα δύο μέρη του και εκτός θέσεως κοπής και χωρίς δηλαδή κεντράρισμά τους δεν εφαρμόζουν ομαλά μεταξύ τους, το « πρόσωπο » του θηλυκού μέρους δεν έχει ορθή καμπυλότητα ( « ψαλίδα » ), αλλά αντί αυτής δημιουργείται ένα δεύτερο επίπεδο στο κέντρο των τεσσάρων πλευρών του κοπτικού « δια επιπέδου ρεκτιφιερίσματος» και η κατεργασία του μη ενεργού μέρους του κοπτικού είναι πρόχειρη, με εγκοπές. Η ύπαρξη των παραπάνω ελαττωμάτων του επιδίκου κοπτικού εργαλείου, τα οποία μόνο με την αποσυναρμολόγησή του από ειδικό τεχνικό ήταν δυνατόν να διαπιστωθούν, και τα οποία προξενούν την απόξεση του υλικού κατά την κοπή του το καθιστούν εντελώς ακατάλληλο για τη χρήση για την οποία προορίζεται, αφού όπως προαναφέρεται η ανώμαλη κοπή των βάσεων τις καθιστά άχρηστες καθόσον δεν μπορεί να επιτευχθεί μ’ αυτές ερμητικό κλείσιμο και στεγανότητα των δοχείων τη βάση των οποίων αποτελούν και τα οποία προορίζονται για τη συγκέντρωση σ’ αυτά τυριών και τουρσιών.

 Ενόψει των παραπάνω η ενάγουσα είχε το δικαίωμα αναστροφής της ένδικης σύμβασης το οποίο άσκησε με την επίδοση της υπό κρίση αγωγής της και συνακόλουθα έχει αξίωση επιστροφής του ποσού των 1.200.000 δραχμών που κατέβαλε στην εναγομένη.  Η αξίωση αυτή της ενάγουσας υπάγεται σύμφωνα με όσα έχουν προεκτεθεί στην εξάμηνη παραγραφή του άρθρου 554 ΑΚ, η οποία όπως ήδη επίσης έχει λεχθεί συμπληρώθηκε, πλην όμως την παραγραφή αυτή δεν δικαιούται να επικαλεστεί η εναγομένη καθόσον αποσιώπησε δόλια τα παραπάνω ελαττώματα του επιδίκου εργαλείου, τα οποία γνώριζε, αφού όπως προαναφέρεται, παρότι το πρότυπο γερμανικής προέλευσης που είχε στην κατοχή της προκειμένου να αντιγράψει τον όλο σχεδιασμό του κατά την κατασκευή του επιδίκου είχε τέσσερις οδηγούς στήριξης και τέσσερις αντίστοιχες οπές, αυτή κατασκεύασε και τοποθέτησε στο τελευταίο δύο μόνο τέτοιους οδηγούς διανοίγοντας δύο αντίστοιχες οπές, για τον ίδιο δε λόγο γνώριζε και τα λοιπά παραπάνω ελαττώματα  του επιδίκου, αφού αυτή κατείχε το γερμανικής κατασκευής παλιό κοπτικό εργαλείο της ενάγουσας με πιστή αντιγραφή του οποίου είχε συμφωνηθεί να κατασκευασθεί το επίδικο και συνεπώς οι παραπάνω κατασκευαστικές αποκλίσεις του τελευταίου από το πρώτο ήταν γνωστές σ’ αυτήν. Η κρίση περί της γνώσης της εναγομένης για την ύπαρξη των ελαττωμάτων του επιδίκου εργαλείου κατά την παράδοσή του, τα οποία δεν ανακοίνωσε στην ενάγουσα η οποία τα αγνοούσε, αλλά αντίθετα την διαβεβαίωσε ότι αυτό κατασκευάσθηκε κατ’ αντιγραφή του παλιού, ενισχύεται και από το γεγονός ότι αυτή αρνήθηκε να παραδώσει το επίδικο εργαλείο χωρίς προηγούμενη καταβολή του υπολοίπου ποσού της συμφωνημένης αμοιβής της - τιμήματος, το οποίο, παρά την αντίθετη συμφωνία της με την ενάγουσα για καταβολή του εντός σαράντα πέντε ημερών από την παράδοσή και τη δοκιμή της λειτουργίας του επιδίκου εργαλείου, απαίτησε επίμονα και πέτυχε να της καταβληθεί πριν την παράδοσή του, αποφεύγοντας έτσι τον κίνδυνο της μη καταβολής του μετά τη δοκιμή του εργαλείου και τη διαπίστωση της ελαττωματικής λειτουργίας του, καθώς επίσης και από το γεγονός ότι απέφυγε να παρασταθεί ο νόμιμος εκπρόσωπός της κατά τη δοκιμή του εργαλείου που έγινε κατά την παράδοσή του, παρά την αντίθετη συμφωνία τους και παρότι η ενάγουσα την κάλεσε εκ νέου να διαπιστώσει δια του νομίμου εκπροσώπου της την ελαττωματική λειτουργία του, με νέα δοκιμή του παρουσία του τελευταίου  και πάλι δεν ανταποκρίθηκε στη σχετική πρόσκλησή της, καθώς και από το γεγονός ότι παρά τις σχετικές οχλήσεις της ενάγουσας δεν της παρέδιδε το παλιό γερμανικής κατασκευής εργαλείο της, από τη σύγκριση του οποίου με το κατασκευασθέν απ’ αυτήν επίδικο προέκυπτε η αιτία της ελαττωματικής λειτουργίας του τελευταίου,  χωρίς να προβάλει κάποια δικαιολογία για την παρακράτησή του παλιού εργαλείου μετά την παράδοση του επιδίκου και την εξόφληση της συμφωνημένης αμοιβής-τιμήματος.    

 ΄Αλλωστε η εναγομένη, η οποία εκτός της προβολής των προαναφερομένων ενστάσεών της, κατά τα λοιπά περιορίσθηκε σε γενική άρνηση των αγωγικών ισχυρισμών, δεν αμφισβήτησε ειδικά τη γνώση της για την ύπαρξη των ελαττωμάτων του επιδίκου εργαλείου, ούτε εξέτασε ανταποδεικτικά μάρτυρα. Πρέπει να σημειωθεί ότι κατά την κατάθεση του μάρτυρα της ενάγουσας, που συμπορεύεται με το όμοιο αγωγικό ισχυρισμό αυτής, η εναγομένη κατά το Μάρτιο του 1997, πριν δηλαδή την παράδοση του επιδίκου εργαλείου της απέστειλε προσαρμοσμένο στο καλούπι της πρέσας που της είχε παραδώσει το δικό της γερμανικής κατασκευής παλιό κοπτικό εργαλείο, παρουσιάζοντάς το ως κατασκευασθέν απ’ αυτήν και ακολούθως κατόπιν σχετικής διαμαρτυρίας της το παρέλαβε εκ νέου στην κατοχή της για να προβεί τελικώς στην κατασκευή του νέου και ότι η ενέργειά της αυτή εντάσσεται στην όλη προσπάθειά της να της αποκρύψει την ελαττωματικότητα του επιδίκου, το σημείο όμως αυτό της κατάθεσης του παραπάνω μάρτυρα το οποίο υποστήριξε αυτός χωρίς βεβαιότητα, δηλώνοντας και ότι δεν θυμάται αν το παλιό γερμανικό εργαλείο περιήλθε στην κατοχή της ενάγουσας το μήνα Μάρτιο, επειδή η ίδια το ζήτησε για να το χρησιμοποιήσει στην  επιχείρησή της λόγω βλάβης του άλλου κοπτικού εργαλείου που διέθετε και το οποίο απέστειλε στην εναγομένη προς επισκευή, δεν κρίνεται πειστική, ούτε άλλωστε μπορεί λογικά να νοηθεί ως τρόπος απόκρυψης της ελαττωματικότητας του επιδίκου εργαλείου η εκ μέρους της εναγομένης παράδοση του παλιού γερμανικής κατασκευής εργαλείου ως νέου κατασκευασθέντος απ’ αυτήν. Αυτό καθ’ εαυτό δε το γεγονός ότι, για οποιονδήποτε λόγο, η ενάγουσα έλαβε στην κατοχή της το δικό της γερμανικής κατασκευής εργαλείο που είχε παραδώσει στην εναγομένη κατά την κατάρτιση της επίδικης σύμβασης, πριν την κατασκευή και παράδοση του επιδίκου και ακολούθως το παρέδωσε εκ νέου σ’ αυτήν για να το χρησιμοποιήσει ως δείγμα για την κατασκευή του τελευταίου, δεν ασκεί καμία έννομη επιρροή στην παρούσα δίκη. Ενόψει όλων των παραπάνω που αποδεικνύονται από τη συνεκτίμηση όλων των προαναφερομένων αποδεικτικών στοιχείων και δεν αντικρούονται από καμία αντίθετη προσκομιζόμενη από την εναγομένη απόδειξη, πρέπει κατά ουσιαστική παραδοχή της αντέντασης της ενάγουσας περί δόλιας απόκρυψης των ελαττωμάτων του επιδίκου εργαλείου, να απορριφθεί η ένσταση παραγραφής της εναγομένης και εφόσον κατά τα παραπάνω αποδείχθηκε η βασιμότητα των αγωγικών ισχυρισμών, πρέπει να γίνει δεκτή η υπό κρίση αγωγή ως βάσιμη και κατ’ ουσίαν, να αναγνωρισθεί ότι ανατράπηκε η ένδικη σύμβαση και να υποχρεωθεί η εναγομένη να καταβάλει στην ενάγουσα το ποσό της καταβληθείσης αμοιβής της-τιμήματος, δηλαδή το ποσό των 1.200.000 δραχμών, με το νόμιμο τόκο από τις επομένη της καταβολής του, δηλαδή από τις 24-5-97 μέχρι την εξόφληση. 

Η απόφαση πρέπει να κηρυχθεί προσωρινά εκτελεστή ως προς την καταψηφιστική της διάταξη γιατί κατά την κρίση του Δικαστηρίου η επιβράδυνση της εκτέλεσης είναι δυνατόν να επιφέρει σημαντική ζημία στην ενάγουσα. Τέλος η εναγομένη λόγω της ήττας της πρέπει να καταδικασθεί στην πληρωμή των δικαστικών εξόδων της ενάγουσας ( άρθρο 176 του ΚΠολΔ ), όπως ειδικότερα ορίζεται στο διατακτικό.

                           ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ ΑΥΤΟΥΣ

ΔΙΚΑΖΕΙ κατ’ αντιμωλία των διαδίκων
ΔΕΧΕΤΑΙ την αγωγή
ΑΝΑΓΝΩΡΙΖΕΙ ότι έχει ανατραπεί η αναφερόμενη στο σκεπτικό της παρούσας μεταξύ των διαδίκων σύμβαση, με την περιεχόμενη στην  κρινόμενη αγωγή δήλωση της ενάγουσας περί αναστροφής της
ΥΠΟΧΡΕΩΝΕΙ την εναγομένη να καταβάλει στην ενάγουσα το ποσό των ενός εκατομμυρίου διακοσίων χιλιάδων  ( 1.200.000 ) δραχμών, με το νόμιμο τόκο από τις 24-5-1997, μέχρι την εξόφληση
ΚΗΡΥΣΣΕΙ την απόφαση προσωρινά εκτελεστή ως προς την αμέσως παραπάνω καταψηφιστική της διάταξη 
ΚΑΤΑΔΙΚΑΖΕΙ την εναγομένη στην πληρωμή των δικαστικών εξόδων της ενάγουσας τα οποία ορίζει σε εξήντα πέντε χιλιάδες ( 65.000 ) δραχμές  
ΚΡΙΘΗΚΕ, αποφασίσθηκε και δημοσιεύθηκε στο ακροατήριό του, σε έκτακτη δημόσια συνεδρίαση, στη Θεσσαλονίκη, στις   ...   Ιουνίου 2000 .      
    
   Η ΔΙΚΑΣΤΗΣ                                  Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
* ΑΝ κάνεις αναζήτηση με λέξη κλειδί και θες να δεις περισσότερα διαθέσιμα αποτελέσματα πάτησε δεξιά το πράσινο κουμπί με το δεξί λευκό βέλος => μέχρι να βρείς αυτό που ψάχνεις στις εμφανιζόμενες αναρτήσειςΠληροφορίες - Information

Η Φωτό Μου
Καβάλα, Kavala, Greece, Greece
Giagkoudakis Law Office - Greek Law office located in Kavala since 1990, offering quality legal assistance in all fields of law, mainly in divorce/family law, criminal and civil law. . Tel. +30 2510834031, +306945227120 giagkoud@yahoo.com dikigoros-diazygion.gr giagkoudakis-dikigoros.gr

"Είμαστε εδώ για να σε βοηθήσουμε άμεσα, πιστά και με συνέπεια".
Δικηγορικό Γραφείο Γιώργος Γιαγκουδάκης, Καβάλα (Βενιζέλου 34).

Διεκπεραίωση νομικών υποθέσεων από το 1990 κυρίως οικογενειακές (διαζύγια) αστικές, ποινικές υποθέσεις. 24ωρη Online Υποστήριξη giagkoud@yahoo.com Site- Βιογραφικό - gglaw.Για πληροφορίες για τις υπηρεσίες μας ή κλείσιμο ραντεβού καλέστε στο 2510834031 ή 6945227120

> ΑΠΟ MOBILE ΣΕ ΚΑΝΟΝΙΚΗ ΠΡΟΒΟΛΗ
> ΑΠΟ ΚΑΝΟΝΙΚΗ ΣΕ MOBILE ΠΡΟΒΟΛΗ