Νομικά θέματα - Θεματολογία"ΘΕΛΩ ΝΑ ΜΑΘΩ ΤΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΜΟΥ"
μου είπε ένας κύριος που ήθελε να χωρίσει (ΑΡΘΡΟ/VIDEO)


👉 Top 16 συμβουλευτικά άρθρα για ΔΙΑΖΥΓΙΟ & ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΕΣ ΥΠΟΘΕΣΕΙΣ

live-chat,ζήσε την εμπειρία ΤΙ ΠΡΟΣΦΕΡΟΥΜΕ ΜΕ ΜΙΑ ΜΑΤΙΑ!

"Η οικογένεια σας αξίζει το καλύτερο
και είναι η πρώτη μας προτεραιότητα"
(podcast)

ΣΗΜΑΝΤΙΚΑ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΑ ΘΕΜΑΤΑ


🤝 Καλωσήλθες στο blog μου. Το blog δημιουργήθηκε για την ενημέρωσή σου και ελπίζω να σε βοηθήσει. 📈 ΠΑΝΩ ΑΠΟ 750 ΑΡΘΡΑ ΓΙΑ ΔΙΑΖΥΓΙΑ, ΠΟΙΝΙΚΑ, ΑΣΤΙΚΑ ΝΟΜΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ. 📚 Εδώ θα βρεις πολύτιμη βοήθεια γύρω από νομικά ζητήματα, διαζύγιο και οικογενειακό δίκαιο. 💗 Επισκεφθείτε το κανάλι μου στο youtube και εγγραφείτε! Είμαστε εδώ για σένα κάθε μέρα, όταν μας χρειαστείς!

Μάχιμη δικηγορία πάνω από 34 χρόνια
Το δικηγορικο γραφείο μας λειτουργεί
συνεχώς από το έτος 1990.
"Τι σου προσφέρουμε!"
(podcast)

❤️ Για να σας ευχαριστήσουμε, γιατί σημαίνετε πολλά για εμάς, αν είστε πιστός αναγνώστης του blog μας και κάτοικος Νομού Καβάλας και θέλετε ΣΥΝΑΙΝΕΤΙΚΟ ΔΙΑΖΥΓΙΟ μπορούμε να το αναλάβουμε έως 31/1/24 μόνο για σας με τον καλύτερο και οικονομικότερο τρόπο!
Περιορισμένη διαθεσιμότητα μόλις 0 από 3 διαθέσιμα συναιν.διαζ. . Καλέστε μας τώρα για περισσότερες πληροφορίες..


25.7.16

Απόφαση ασφαλιστικών μέτρων για επιμέλεια ανηλίκων τέκνων και διατροφή της συζύγου, ανηλίκων τέκνων και ενήλικου τέκνου.


Παραθέτω παρακάτω αυτούσιο κείμενο απόφασης ασφαλιστικών μέτρων για επιμέλεια ανηλίκων τέκνων και διατροφή συζύγου, ανηλίκων τέκνων και ενήλικου τέκνου. Στη δίκη αυτή παραστάθηκα ως πληρεξούσιος δικηγόρος του αιτησίβλητου.


   Αριθμός απόφασης   .........../2014
Αριθμός κατάθεσης αίτησης ......./2013
ΤΟ ΜΟΝΟΜΕΛΕΣ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΚΑΒΑΛΑΣ
(Διαδικασία ασφαλιστικών μέτρων)

Αποτελούμενο από τη Δικαστή ............, Πρόεδρο Πρωτοδικών.
Συνεδρίασε δημόσια στο ακροατήριο του την ......2014, χωρίς τη σύμπραξη γραμματέα, για να δικάσει την υπόθεση μεταξύ:

ΤΩΝ ΑΙΤΟΥΣΩΝ: 1) ΑΑΑΑΑΑ του ΑΑΑΑΑΑ, κατοίκου  ........, για τον εαυτό της ατομικά και για λογαριασμό των ανήλικων τέκνων της, ΧΧΧΧΧΧΧ και ΚΚΚΚΚ, και 2) ΜΜΜΜΜΜ του ΓΓΓΓΓΓΓ, κατοίκου  .........., που παραστάθηκαν αμφότερες μετά του πληρεξουσίου δικηγόρου τους, ...................., ο οποίος κατέθεσε σημείωμα.

ΤΟΥ ΚΑΘΟΥ Η ΑΙΤΗΣΗ: ΓΓΓΓΓΓ του ΔΔΔΔΔΔ,  κατοίκου ................, που παραστάθηκε μετά του πληρεξουσίου δικηγόρου του, Γιώργου Γιαγκουδάκη, ο οποίος κατέθεσε σημείωμα.

Οι αιτούσες ζητούν να γίνει δεκτή η από .........2013 και με  αριθμό κατάθεσης .........../2013 αίτηση τους, που προσδιορίσθηκε για την αναφερόμενη στην αρχή της παρούσας δικάσιμο.

 Κατά τη συζήτηση της υπόθεσης στο ακροατήριο του  Δικαστηρίου, οι πληρεξούσιοι δικηγόροι των διαδίκων ζήτησαν να γίνουν δεκτά όσα αναφέρονται στα σημειώματα τους.

 ΜΕΛΕΤΗΣΕ ΤΗ ΔΙΚΟΓΡΑΦΙΑ ΣΚΕΦΘΗΚΕ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΝΟΜΟ 
επιμέλεια ανηλίκων τέκνων και διατροφή συζύγου, ανηλίκων τέκνων και ενήλικου τέκνου. - δικηγόρος Καβάλας
                                                           free photo by pixabay

   Από τις διατάξεις των άρθρων 1485,1486,1489 και 1493 του ΑΚ προκύπτει ότι οι γονείς, είτε υπάρχει μεταξύ τους γάμος και συμβιώνουν, είτε έχει διακοπεί η συμβίωση, είτε έχει εκδοθεί διαζύγιο, έχουν κοινή και ανάλογη με τις δυνάμεις τους υποχρέωση να διατρέφουν το ανήλικο τέκνο τους, ακόμη και εάν τούτο έχει περιουσία, της οποίας όμως τα εισοδήματα ή το προϊόν της εργασίας του ή άλλα τυχόν εισοδήματα του δεν αρκούν για τη διατροφή του. Οι γονείς έχουν, περαιτέρω, υπό τους όρους της διάταξης του άρθρου 1486 παρ. 1 του ΑΚ, υποχρέωση διατροφής και του ενήλικου τέκνου τους, εφόσον τούτο δεν είναι σε θέση να διαθρέψει τον εαυτό του από την περιουσία του ή από εργασία κατάλληλη για την ηλικία του, την κατάσταση της υγείας του και τις λοιπές βιοτικές του συνθήκες, ενόψει ιδίως και των τυχόν αναγκών της εκπαίδευσης του (ΑΠ 1060/1993 ΕλλΔνη 1994.1292, ΕφΠειρ 267/1998 ΕλλΔνη 1998.896, Γεωργιάδη - Σταθόπουλου ΑΚ, υπ' άρθρο 1486 αριθ. 94 επ.). 

Σ' όλες τις ανωτέρω περιπτώσεις το μέτρο της διατροφής προσδιορίζεται με βάση τις ανάγκες του δικαιούχου, όπως αυτές προκύπτουν από τις συνθήκες ζωής του και περιλαμβάνει τα αναγκαία για την εν γένει συντήρηση του έξοδα. Ως συνθήκες ζωής νοούνται οι συγκεκριμένοι όροι διαβίωσης, που ποικίλουν ανάλογα με την ηλικία, τον τόπο κατοικίας, την ανάγκη εκπαίδευσης και την κατάσταση της υγείας του δικαιούχου, σε συνδυασμό με την περιουσιακή κατάσταση του υπόχρεου (ΑΠ 823/2000 ΕλλΔνη 2000.1597). Πλέον ειδικότερα, στην ανάλογη διατροφή ενήλικου τέκνου, που στερείται επαρκών περιουσιακών στοιχείων και δεν έχει ακόμη τη δυνατότητα να εργασθεί, γιατί σπουδάζει, περιλαμβάνεται η δαπάνη για τροφή, στέγαση και εν γένει συντήρηση του, επιπλέον δε και η δαπάνη για την επαγγελματική του εκπαίδευση, θεωρητική ή τεχνική,  οποιασδήποτε εκπαιδευτικής βαθμίδας, περιλαμβανομένης και της πανεπιστημιακής (ΑΠ 117/2008 ΕλλΔνη 50.718, ΑΠ 471/2005 ΕλλΔνη 2005.1425, ΑΠ 212/1999 ΕλλΔνη 1999.1043, ΕφΛαμ 44/2013 Α' δημοσίευση ΝΟΜΟΣ). 

Από τα παραπάνω, συνάγεται ότι, για το, κατά το άρθρο 216 ΚΠολΔ, ορισμένο της αγωγής διατροφής τέκνου, αρκεί να εκτίθεται στο δικόγραφο αυτής η έλλειψη εισοδημάτων του τέκνου και η αδυναμία του να εργαστεί, τα περιουσιακά στοιχεία του εναγόμενου γονέα και το συνολικό ποσό που απαιτείται για την εν γένει ανάλογη διατροφή του τέκνου (ΑΠ 416/2007 δημοσίευση ΝΟΜΟΣ, ΑΠ 823/2000 ΕλλΔνη 41.1597, ΕφΑΘ 854/2010 δημοσίευση ΝΟΜΟΣ, ΕφΑΘ 2239/1998 ΕλλΔνη 40.379, ΕφΑΘ 633/1997 ΕλλΔνη 38.887). Η έλλειψη σαφούς, επαρκούς και συγκεκριμένης εξειδίκευσης των περιστατικών που σύμφωνα με το νόμο θεμελιώνουν την αγωγή, καθιστά αυτήν (αγωγή) αόριστη και συνακόλουθα απορριπτέα ως απαράδεκτη και μετά από αυτεπάγγελτη έρευνα του Δικαστηρίου. 

Περαιτέρω, από τις διατάξεις των άρθρων 1389,1390,1391 και 1493 του ΑΚ προκύπτει ότι οι σύζυγοι έχουν, ανάλογα με τις δυνάμεις τους, αμοιβαία υποχρέωση διατροφής τους, ανεξάρτητα από την ευπορία ή απορία καθενός, το μέτρο δε της διατροφής καθενός από αυτούς προσδιορίζεται με βάση τις ανάγκες του, όπως προκύπτουν από τις συνθήκες της οικογενειακής ζωής, και, εφόσον κάποιος από αυτούς διέκοψε από εύλογη αιτία την έγγαμη συμβίωση, η διατροφή που του οφείλεται πληρώνεται κατά μήνα σε χρήμα, προκαταβολικά, λαμβανομένων υπόψη και των συνθηκών της χωριστής διαβίωσης αμφότερων των συζύγων. Δηλαδή, σε περίπτωση διάσπασης της έγγαμης συμβίωσης, για την αναζήτηση διατροφής από μέρους ενός των συζύγων πρέπει, καταρχήν, ο σύζυγος  που τη ζητεί να έχει από εύλογη αιτία αποστεί της συμβίωσης ή να έχει χωρίς τέτοια αιτία εγκαταλειφθεί από τον άλλον (ΑΠ 565/2002 ΕλλΔνη 2003.438, ΑΠ 613/1999 ΕλλΔνη 2000.71, ΕφΑΘ 4919/1999 ΕλλΔνη 1999.1583). Επιπροσθέτως, πρέπει να του οφειλόταν διατροφή υπό τις συνθήκες της έγγαμης συμβίωσης, κατά την οποία υπάρχει η αμοιβαία υποχρέωση συνεισφοράς για την αντιμετώπιση των αναγκών του γάμου, στις οποίες περιλαμβάνεται και η διατροφή, υπό την έννοια ότι ο ίδιος όφειλε, κατά τη διάρκεια της συμβίωσης, τη μικρότερη συνεισφορά στην αντιμετώπιση των οικογενειακών αναγκών (ΕφΑΘ 6628/2002 ΕλλΔνη 2003.518, ΕφΑΘ 633/1997 ΕλλΔνη 1997.887).

Στην προκείμενη περίπτωση, οι αιτούσες, επικαλούμενες επείγουσα περίπτωση, ζητούν, η μεν πρώτη να της ανατεθεί προσωρινά η επιμέλεια των δύο (2) ανήλικων θυγατέρων, που απέκτησε με τον καθού η αίτηση σύζυγο της, διότι έχει διακοπεί η έγγαμη συμβίωση, περαιτέρω δε αμφότερες να υποχρεωθεί ο καθού, σύζυγος της πρώτης και πατέρας της δεύτερης (ενήλικης), αντίστοιχα, να τους προκαταβάλει προσωρινά κάθε μήνα, στη μεν πρώτη το συνολικό ποσό των ....... ευρώ ως διατροφή των δύο ανήλικων θυγατέρων της, στη δε δεύτερη το ποσό των ........ ευρώ ως ατομική διατροφή της, με το νόμιμο τόκο από την επίδοση της αίτησης. Η πρώτη αιτούσα ζητεί, επίσης, όπως το αίτημα του δικογράφου παραδεκτά συμπληρώθηκε με προφορική δήλωση του πληρεξούσιου δικηγόρου της, που καταχωρίσθηκε επί της αίτησης, λόγω μη τήρησης πρακτικών, να υποχρεωθεί προσωρινά ο καθού να της καταβάλει το ποσό των ......... ευρώ ως ατομική της διατροφή, προκειμένου να καλύψει το ήμισυ των αναγκών της οικογενειακής στέγης, όπου διαμένει με τα τέκνα της. Τέλος, οι αιτούσες ζητούν να καταδικασθεί ο καθού στην πληρωμή των δικαστικών τους εξόδων.

Η κρινόμενη αίτηση αρμόδια φέρεται προς συζήτηση ενώπιον του Δικαστηρίου αυτού κατά τη διαδικασία των ασφαλιστικών μέτρων (άρθρα 686 επ. ΚΠολΔ) και είναι επαρκώς ορισμένη και νόμιμη ως προς το αίτημα προσωρινής ανάθεσης στην πρώτη αιτούσα της επιμέλειας των ανήλικων τέκνων των διαδίκων, στηριζόμενη στις διατάξεις των άρθρων 1510, 1511, 1514, 1518 ΑΚ, 176, 700 και 735 ΚΠολΔ. Ως προς τα λοιπά αιτήματα της, όμως, η αίτηση είναι, σύμφωνα με όσα αναπτύχθηκαν στη μείζονα σκέψη της παρούσας, αόριστη και ανεπίδεκτη δικαστικής εκτίμησης και ως εκ τούτου πρέπει να απορριφθεί ως απαράδεκτη, καθόσον στο δικόγραφο της εκτίθεται μεν η γενεσιουργός αιτία της υποχρέωσης του καθού για παροχή προσωρινής διατροφής σε χρήμα στα τέκνα του (διακοπή συμβίωσης με την πρώτη αιτούσα), η ιδιότητα με την οποία οι αιτούσες ασκούν την αίτηση, η περιουσιακή κατάσταση του καθού και το αιτούμενο συνολικό χρηματικό ποσό που απαιτείται κάθε μήνα για την κάλυψη των αναγκών των τέκνων, χωρίς ωστόσο να διαλαμβάνεται περαιτέρω στην αίτηση η έλλειψη εισοδημάτων των τέκνων και η αδυναμία τους να εργαστούν, στοιχεία που είναι αναγκαία για τη θεμελίωση του ασκούμενου με την αίτηση δικαιώματος, είτε αυτό αφορά τα ανήλικα τέκνα (άρθρο 1486 παρ. 2 ΑΚ) είτε την ενήλικη δεύτερη αιτούσα (άρθρο 1486 παρ. 1 ΑΚ). Περαιτέρω, η δεύτερη αιτούσα, ως προς το αίτημα επιδίκασης διατροφής στην ίδια ατομικά, δεν εκθέτει ότι της οφειλόταν διατροφή και υπό τις συνθήκες της έγγαμης συμβίωσης, υπό την έννοια ότι η ίδια όφειλε, κατά τη διάρκεια της συμβίωσης, τη μικρότερη   συνεισφορά   στην   αντιμετώπιση   των   οικογενειακών αναγκών, ώστε να νομιμοποιείται να ζητεί επιδίκαση προσωρινής  διατροφής για την ίδια. Πρέπει, επομένως, κατά το μέρος της που κρίθηκε νόμιμη, η αίτηση να ερευνηθεί περαιτέρω ως προς την ουσιαστική της βασιμότητα.

 Από τις καταθέσεις των μαρτύρων των διαδίκων, ΒΒΒΒΒ του ΒΒΒΒ και ΔΔΔΔΔΔ του ΔΔΔΔΔ, που εξετάσθηκαν ένορκα στο ακροατήριο του Δικαστηρίου, και όλα τα νόμιμα επικαλούμενα και προσκομιζόμενα από τους διαδίκους έγγραφα, πιθανολογήθηκαν τα ακόλουθα:  Οι διάδικοι τέλεσαν νόμιμο γάμο στην Καβάλα στις .....-1988. Από το γάμο τους απέκτησαν τρεις (3) θυγατέρες, τη ΜΜΜΜ, δεύτερη αιτούσα, που γεννήθηκε το έτος 1989, ήδη ενήλικη, και τις ανήλικες ΚΚΚΚΚ και ΧΧΧΧΧΧ, που γεννήθηκαν στις ......1997 και ........2001, αντίστοιχα, ανήλικες. Η έγγαμη συμβίωση των διαδίκων διακόπηκε κατά τους πρώτους μήνες του έτους 2011, οπότε ο καθού αποχώρησε από τη συζυγική στέγη στο ....... και διαμένει έκτοτε σε μισθωμένη κατοικία στον ............ Και οι δύο διάδικοι αγαπούν τις ανήλικες θυγατέρες τους, λόγω όμως ηλικίας τους καταλληλότερο πρόσωπο για την ανατροφή τους είναι η αιτούσα μητέρα τους, με την οποία εξακολουθούν να διαμένουν στη συζυγική οικία και η οποία τις περιβάλλει με τη μητρική στοργή και τη φροντίδα της. Με βάση τα παραπάνω, το Δικαστήριο, με αποκλειστικό γνώμονα το αληθινό συμφέρον των ανηλίκων, όπως το καθορίζουν οι βιοτικές και ψυχικές ανάγκες τους, κρίνει ότι πρέπει να ανατεθεί προσωρινά η άσκηση της επιμέλειας τους αποκλειστικά στην αιτούσα μητέρα τους, η οποία παρέχει όλα τα εχέγγυα για τη σωστή ανατροφή και διαπαιδαγώγηση του.   Πρέπει,   επομένως,   δεδομένου   ότι   συντρέχει   επείγουσα περίπτωση, να γίνει δεκτή ως και ουσιαστικά βάσιμη η αίτηση και να ανατεθεί προσωρινά η άσκηση της επιμέλειας των ανήλικων τέκνων των διαδίκων, ΚΚΚΚΚΚΚ και ΧΧΧΧΧΧΧΧΧ, αποκλειστικά στην πρώτη αιτούσα - μητέρα τους. Τέλος, τα δικαστικά έξοδα των διαδίκων πρέπει να συμψηφισθούν (άρθρο 179 ΚΠολΔ). 

ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ ΑΥΤΟΥΣ

ΔΙΚΑΖΕΙ αντιμωλία των διαδίκων.
ΑΠΟΡΡΙΠΤΕΙ ό,τι κρίθηκε απορριπτέο.
ΔΕΧΕΤΑΙ κατά ένα μέρος την αίτηση.
ΑΝΑΘΕΤΕΙ προσωρινά στην πρώτη αιτούσα την επιμέλεια των ανήλικων θυγατέρων των διαδίκων, ΚΚΚΚΚΚΚΚ  και ΧΧΧΧΧΧΧΧΧ .
ΣΥΜΨΗΦΙΖΕΙ τα δικαστικά έξοδα των διαδίκων.

Κρίθηκε, αποφασίσθηκε στην Καβάλα, και δημοσιεύθηκε στον ίδιο τόπο σε έκτακτη και δημόσια συνεδρίαση στο ακροατήριο του Δικαστηρίου αυτού την 5-2-2014, με την παρουσία και της Γραμματέα ...................

Η ΔΙΚΑΣΤΗΣ          Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣΓιώργος Π. Γιαγκουδάκης, Δικηγόρος Καβάλας
Διαζύγια - Ποινικά - Αστικά
Για περισσότερες πληροφορίες 
σχετικά με το δικηγορικό γραφείο μου
επισκεφθείτε το site μας

http://www.giagkoudakis.dom.gr 
  
                                               
*Υ.Γ.:     Στείλε το σχόλιο σου, κάνε LIKE και  γράψου στη mailing list. Ευχαριστώ.   

-----------------------------------------------------

λέξεις κλειδιά: επιμέλεια ανηλίκων, διατροφή συζύγου,διάσταση, διατροφή ανήλικων, διατροφή ενήλικου, ασφαλιστικά μέτρα, προσωρινή επιδίκαση απαίτησης* ΑΝ κάνεις αναζήτηση με λέξη κλειδί και θες να δεις περισσότερα διαθέσιμα αποτελέσματα πάτησε δεξιά το πράσινο κουμπί με το δεξί λευκό βέλος => μέχρι να βρείς αυτό που ψάχνεις στις εμφανιζόμενες αναρτήσειςΠληροφορίες - Information

Η Φωτό Μου
Καβάλα, Kavala, Greece, Greece
Giagkoudakis Law Office - Greek Law office located in Kavala since 1990, offering quality legal assistance in all fields of law, mainly in divorce/family law, criminal and civil law. . Tel. +30 2510834031, +306945227120 giagkoud@yahoo.com dikigoros-diazygion.gr giagkoudakis-dikigoros.gr

"Είμαστε εδώ για να σε βοηθήσουμε άμεσα, πιστά και με συνέπεια".
Δικηγορικό Γραφείο Γιώργος Γιαγκουδάκης, Καβάλα (Βενιζέλου 34).

Διεκπεραίωση νομικών υποθέσεων από το 1990 κυρίως οικογενειακές (διαζύγια) αστικές, ποινικές υποθέσεις. 24ωρη Online Υποστήριξη giagkoud@yahoo.com Site- Βιογραφικό - gglaw.Για πληροφορίες για τις υπηρεσίες μας ή κλείσιμο ραντεβού καλέστε στο 2510834031 ή 6945227120

> ΑΠΟ MOBILE ΣΕ ΚΑΝΟΝΙΚΗ ΠΡΟΒΟΛΗ
> ΑΠΟ ΚΑΝΟΝΙΚΗ ΣΕ MOBILE ΠΡΟΒΟΛΗ