Νομικά θέματα - Θεματολογία"ΘΕΛΩ ΝΑ ΜΑΘΩ ΤΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΜΟΥ"
μου είπε ένας κύριος που ήθελε να χωρίσει (ΑΡΘΡΟ/VIDEO)


👉 Top 16 συμβουλευτικά άρθρα για ΔΙΑΖΥΓΙΟ & ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΕΣ ΥΠΟΘΕΣΕΙΣ

live-chat,ζήσε την εμπειρία ΤΙ ΠΡΟΣΦΕΡΟΥΜΕ ΜΕ ΜΙΑ ΜΑΤΙΑ!

"Η οικογένεια σας αξίζει το καλύτερο
και είναι η πρώτη μας προτεραιότητα"
(podcast)

ΣΗΜΑΝΤΙΚΑ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΑ ΘΕΜΑΤΑ


🤝 Καλωσήλθες στο blog μου. Το blog δημιουργήθηκε για την ενημέρωσή σου και ελπίζω να σε βοηθήσει. 📈 ΠΑΝΩ ΑΠΟ 750 ΑΡΘΡΑ ΓΙΑ ΔΙΑΖΥΓΙΑ, ΠΟΙΝΙΚΑ, ΑΣΤΙΚΑ ΝΟΜΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ. 📚 Εδώ θα βρεις πολύτιμη βοήθεια γύρω από νομικά ζητήματα, διαζύγιο και οικογενειακό δίκαιο. 💗 Επισκεφθείτε το κανάλι μου στο youtube και εγγραφείτε! Είμαστε εδώ για σένα κάθε μέρα, όταν μας χρειαστείς!

Μάχιμη δικηγορία πάνω από 34 χρόνια
Το δικηγορικο γραφείο μας λειτουργεί
συνεχώς από το έτος 1990.
"Τι σου προσφέρουμε!"
(podcast)

❤️ Για να σας ευχαριστήσουμε, γιατί σημαίνετε πολλά για εμάς, αν είστε πιστός αναγνώστης του blog μας και κάτοικος Νομού Καβάλας και θέλετε ΣΥΝΑΙΝΕΤΙΚΟ ΔΙΑΖΥΓΙΟ μπορούμε να το αναλάβουμε έως 31/1/24 μόνο για σας με τον καλύτερο και οικονομικότερο τρόπο!
Περιορισμένη διαθεσιμότητα μόλις 0 από 3 διαθέσιμα συναιν.διαζ. . Καλέστε μας τώρα για περισσότερες πληροφορίες..


29.9.16

Συναινετικό διαζύγιο - Νομολογία

ΥΠΕΝΘΥΜΙΣΗ: Το συναινετικό διαζύγιο πλέον με το ν. 4509/2017 δεν εκδίδεται με δικαστική απόφαση αλλά με εξώδικη διαδικασία,  που απαιτεί σύμπραξη δυο δικηγόρων και ενός συμβολαιογράφου και καταχώρηση στο αρμόδιο ληξιαρχείο της σχετικής συμβολαιογραφικής πράξης συναινετικής λύσης γάμου που υπογράφεται από τους συζύγους και  πληρεξούσιους δικηγόρους τους.
Σχετικά το άρθρο στη σελίδα


     =======================================================
ΠΑΛΙΟ ΚΑΘΕΣΤΩΣ ΕΚΔΟΣΗΣ ΣΥΝΑΙΝΕΤΙΚΟΥ ΔΙΑΖΥΓΙΟΥ ΜΕ ΔΙΚΑΣΤΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ.

Δικαστική Απόφαση συναινετικού διαζυγίου. Υπογράφησαν από κοινού προ της κατάθεσης της αίτησης συναινετικού διαζυγίου από τους συζύγους ένα  έγγραφο ιδιωτικό συμφωνητικό για τη λύση του γάμου και ένα  για το θέμα επιμέλειας και επικοινωνίας του ανήλικου τέκνο τους. 

- Στην υπόθεση αυτή παραστάθηκα στη δίκη συναινετικού διαζυγίου ως κοινός πληρεξούσιος δικηγόρος των συζύγων και το διαζύγιο εκδόθηκε χωρίς απολύτως κανένα πρόβλημα μεταξύ των συζύγων. 

Παρατίθεται πιό κάτω αυτούσιο το κείμενο της απόφασης (χωρίς στοιχεία διαδίκων κλπ για ευνόητους λόγους):


                                                     ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ    /2012
ΤΟ ΜΟΝΟΜΕΛΕΣ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΚΑΒΑΛΑΣ
ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΚΟΥΣΙΑΣ ΔΙΚΑΙΟΔΟΣΙΑΣ

ΣΥΓΚΡΟΤΗΘΗΚΕ από τη Δικαστή ........, Πρωτοδίκη, που ορίστηκε από την Πρόεδρο Πρωτοδικών Καβάλας, και από τη Γραμματέα ....................
ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕ δημόσια, στο ακροατήριο του, την .... Σεπτεμβρίου 2012, για να δικάσει την αίτηση συναινετικού διαζυγίου:
ΤΩΝ ΑΙΤΟΥΝΤΩΝ: 1) ......... ....... του ......... και 2) ............ ..........του ........, κατοίκων αμφοτέρων ........ Καβάλας, οι οποίοι παραστάθηκαν μετά του πληρεξούσιου Δικηγόρου τους Γεωργίου Γιαγκουδάκη.
Οι αιτούντες ζητούν να γίνει δεκτή η από .....06.2012, με αριθμό καταθέσεως ......./2012 αίτηση τους, η συζήτηση της οποίας προσδιορίστηκε για την, αναφερόμενη στην αρχή της παρούσας, δικάσιμο.
Κατά τη συζήτηση της υπόθεσης και μετά την εκφώνηση της από το οικείο πινάκιο (...), ο πληρεξούσιος Δικηγόρος των αιτούντων, ζήτησε να γίνουν δεκτά, όσα αναφέρονται στα πρακτικά και στις έγγραφες προτάσεις που κατέθεσε.
ΜΕΛΕΤΗΣΕ ΤΗ ΔΙΚΟΓΡΑΦΙΑ ΣΚΕΦΘΗΚΕ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΝΟΜΟ


Συναινετικό διαζύγιο - Νομολογία  | Ειδικός δικηγόρος διαζυγίων | καβάλα
                                                                                 free photo by pixabay.com

Οι αιτούντες σύζυγοι ζητούν με την υπό κρίση κοινή αίτηση τους, να λυθεί με συναινετικό διαζύγιο ο μεταξύ τους γάμος και να επικυρωθεί η σχετική έγγραφη συμφωνία τους για τη λύση του. Η αίτηση, αρμοδίως εισάγεται προς συζήτηση ενώπιον αυτού του Δικαστηρίου, κατά τη διαδικασία της εκούσιας δικαιοδοσίας (άρθρα 1441 παρ. 2 ΑΚ, όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 3 παρ.2 του ν. 4055/2012, 740 παρ. 1, 739, 741 επ. ΚΠολΔ) και είναι νόμιμη, στηριζόμενη στη διάταξη του άρθρου 1441 του ΑΚ, όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 3 παρ.2 του ν. 4055/2012. Επομένως, η κρινόμενη αίτηση πρέπει να ερευνηθεί περαιτέρω και ως προς την ουσιαστική της βασιμότητα.
Από τα έγγραφα που προσκομίζουν οι αιτούντες, αποδεικνύονται τα ακόλουθα πραγματικά περιστατικά: Οι αιτούντες τέλεσαν νόμιμο θρησκευτικό γάμο στην ........., την .......... 1996 (βλ. τη με αριθμό ..../Α/1996 ληξιαρχική πράξη γάμου, που συνέταξε ο Ληξίαρχος ................). Η κοινή αίτηση τους κατατέθηκε στη Γραμματεία αυτού του Δικαστηρίου την ........06.2012 και ήδη οι αιτούντες υποβάλλουν σε αυτό το Δικαστήριο το από ....06.2012 ιδιωτικό συμφωνητικό λύσης του γάμου τους, το οποίο καταρτίστηκε μετά την πάροδο τουλάχιστον έξι μηνών από τη σύναψη του γάμου τους. Η έγγραφη αυτή συμφωνία των συζύγων υπογράφεται τόσο από τους αιτούντες όσο και από τους πληρεξούσιους δικηγόρους των διαδίκων Επιπλέον, με το, ως άνω, από ....06.2012, ιδιωτικό συμφωνητικό τους, ρυθμίζουν την επιμέλεια του ανήλικου τέκνου τους, ήτοι της ......, που γεννήθηκε την ........ (βλ. το με αριθμό πρωτ. ........./2012 πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης του Δήμου ............) και την επικοινωνία με αυτό. Κατ' ακολουθίαν των ανωτέρω, η κρινόμενη αίτηση πρέπει να γίνει δεκτή ως βάσιμη και από ουσιαστική άποψη.

ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ ΑΥΤΟΥΣ
ΔΕΧΕΤΑΙ την αίτηση.
ΕΠΙΚΥΡΩΝΕΙ την από .....06.2012 έγγραφη συμφωνία των αιτούντων περί λύσης του γάμου τους και το από .......06.2012 ιδιωτικό συμφωνητικό τους, που αφορά στην επιμέλεια του ανήλικου τέκνου τους, ............, και την επικοινωνία με αυτό.
ΑΠΑΓΓΕΛΛΕΙ τη λύση του μεταξύ των διαδίκων θρησκευτικού γάμου, που έγινε στην ......................................., την ......... Οκτωβρίου 1996.
Κρίθηκε, αποφασίστηκε και δημοσιεύτηκε στην Καβάλα σε έκτακτη δημόσια συνεδρίαση στο ακροατήριο του, χωρίς την παρουσία των αιτούντων και του πληρεξούσιου Δικηγόρου τους, την ......... Νοεμβρίου 2012.
       Η ΔΙΚΑΣΤΗΣ                                          Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ*Υ.Γ. :  Αν σκέφτεστε να βγάλετε διαζύγιο, το συναινετικό είναι το πιό οικονομικό και διασφαλίζει σε μεγάλο βαθμό ήρεμες σχέσεις μεταξύ των γονέων και των παιδιών γιατί είναι κατόπιν συμφωνίας τα θέματα που ρυθμίζονται δηλαδή η λύση του γάμου, η επιμέλεια, επικοινωνία και ενδεχομένως διατροφή των ανηλίκων. 
Για οποιαδήποτε σχετική ερώτηση που σας απασχολεί σχετικά με το συναινετικό διαζύγιο μη διστάσετε να επικοινωνήσετε μαζί μου.   Γιώργος Π. Γιαγκουδάκης, Δικηγόρος Καβάλας
Διαζύγια - Ποινικά - Αστικά
Για περισσότερες πληροφορίες 
σχετικά με το δικηγορικό γραφείο μου
επισκεφθείτε το site μας

http://www.giagkoudakis.dom.gr 
                                               
*Υ.Γ.:     Στείλε το σχόλιο σου, κάνε LIKE και  γράψου στη mailing list. Ευχαριστώ.   

λέξεις κλειδιά: .διαζύγιο συναινετικό., δικαστική απόφαση συναινετικού.,διαζύγιο εν συναινέσει των συζύγων.


* ΑΝ κάνεις αναζήτηση με λέξη κλειδί και θες να δεις περισσότερα διαθέσιμα αποτελέσματα πάτησε δεξιά το πράσινο κουμπί με το δεξί λευκό βέλος => μέχρι να βρείς αυτό που ψάχνεις στις εμφανιζόμενες αναρτήσειςΠληροφορίες - Information

Η Φωτό Μου
Καβάλα, Kavala, Greece, Greece
Giagkoudakis Law Office - Greek Law office located in Kavala since 1990, offering quality legal assistance in all fields of law, mainly in divorce/family law, criminal and civil law. . Tel. +30 2510834031, +306945227120 giagkoud@yahoo.com dikigoros-diazygion.gr giagkoudakis-dikigoros.gr

"Είμαστε εδώ για να σε βοηθήσουμε άμεσα, πιστά και με συνέπεια".
Δικηγορικό Γραφείο Γιώργος Γιαγκουδάκης, Καβάλα (Βενιζέλου 34).

Διεκπεραίωση νομικών υποθέσεων από το 1990 κυρίως οικογενειακές (διαζύγια) αστικές, ποινικές υποθέσεις. 24ωρη Online Υποστήριξη giagkoud@yahoo.com Site- Βιογραφικό - gglaw.Για πληροφορίες για τις υπηρεσίες μας ή κλείσιμο ραντεβού καλέστε στο 2510834031 ή 6945227120

> ΑΠΟ MOBILE ΣΕ ΚΑΝΟΝΙΚΗ ΠΡΟΒΟΛΗ
> ΑΠΟ ΚΑΝΟΝΙΚΗ ΣΕ MOBILE ΠΡΟΒΟΛΗ