Νομικά θέματα - Θεματολογία


Kavala G.G.law firm

Κλήση
στο κινητό

messenger-kavala-lawyers

George
Giagkoudakis

voice search

Φωνητική
Aναζήτηση


videos,Kavala G.G.law firm

Youtube
βίντεο

Whatsapp
Viber
Τηλεδιάσκεψη
(κατόπιν ραντεβού)


Προσοχή: Νέος Ποινικός Κώδικας & Κώδικας Ποινικής Δικονομίας. Σε ισχύ από 1 Ιουλίου 2019.

"ΘΕΛΩ ΝΑ ΜΑΘΩ ΤΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΜΟΥ"
μου είπε ένας κύριος που ήθελε να χωρίσει (ΑΡΘΡΟ/VIDEO)

Top 16 συμβουλευτικά άρθρα για ΔΙΑΖΥΓΙΟ & ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΕΣ ΥΠΟΘΕΣΕΙΣ

live-chat,ζήσε την εμπειρία ΤΙ ΠΡΟΣΦΕΡΟΥΜΕ ΜΕ ΜΙΑ ΜΑΤΙΑ!


ΣΗΜΑΝΤΙΚΑ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΑ ΘΕΜΑΤΑ


23/3/21

Τι αλλαγές φέρνει το νέο νομοσχέδιο στο οικογενειακό δίκαιο? (βίντεο) - Β’ ΜΕΡΟΣ

Καλωσήλθατε στο κανάλι μου.  Σήμερα στο Β΄ ΜΕΡΟΣ της ενημερωτικής σειράς των 3 βίντεο θα μιλήσουμε για τις μεταρρυθμίσεις αναφορικά με τις σχέσεις γονέων τέκνων που περιλαμβάνονται στο πολυσυζητημένο σχέδιο νόμου του Υπουργείου Δικαιοσύνης. Ειδικότερα θα μιλήσουμε για τα επόμενα άρθρα αυτών, που αναλύσαμε στο Α' ΜΕΡΟΣ, δηλαδή  για τα άρθρα 8  έως και 12 του σχεδίου νόμου.

Γειά σας είμαι ο Γιώργος Γιαγκουδάκης δικηγόρος Καβάλας, ειδικός για διαζύγια και οικογενειακό δίκαιο και σας ενημερώνω για όλες τις τελευταίες εξελίξεις στο οικογενειακό δίκαιο.

Πάμε όμως να δούμε αμέσως τις αλλαγές, που έχουν γίνει με τα άρθρα 8  έως και 12 του σχεδίου νόμου, είτε με τροποποίηση, είτε με αντικατάσταση  άρθρων Αστικού Κώδικα. Ξεκινάμε με το άρθρο 8 του σχδίου νόμου.


Άρθρο 8 - Παρέκκλιση από την από κοινού άσκηση της γονικής μέριμνας Επέρχεται αντικατάσταση τίτλου και άρθρου 1514 ΑΚ με τίτλο Παρέκκλιση από την από κοινού άσκηση της γονικής μέριμνας. Το άρθρο αυτό αναφέρεται για την παρέκκλιση από την από κοινού άσκηση της γονικής μέριμνας του άρθρου 1513 ΑΚ.

ΤΟ ΑΡΘΡΟ 1514 ΑΚ ΠΡΟΒΛΕΠΕΙ ΤΗΝ ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑ ΣΥΜΦΩΝΙΑΣ ΤΩΝ ΓΟΝΕΩΝ ΓΙΑ ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΓΟΝΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΤΩΝ ΑΝΗΛΙΚΩΝ ΤΕΚΝΩΝ Τ0ΥΣ - Με το άρθρο αυτό οι γονείς θα μπορούν πλέον με έγγραφο βεβαίας χρονολογίας να ρυθμίζουν, για χρονικό διάστημα τουλάχιστον δύο (2) ετών, διαφορετικά την κατανομή της γονικής μέριμνας, ιδίως να αναθέτουν την άσκησή της στον έναν από αυτούς, και να καθορίζουν τον τόπο κατοικίας του τέκνου τους, τον γονέα με τον οποίο θα διαμένει, καθώς και τον τρόπο επικοινωνίας του με τον άλλο γονέα.

Αυτό αποτελεί μία καινοτομία του ότι μπορούν πλέον αν συμφωνούν οι γονείς να μπορούν να κάνουν γραπτή συμφωνία βεβαίας χρονολογίας και να ρυθμίσουν θέματα κατανομής γονικής μέριμνας. Εδώ να σημειώσω όμως ότι αυτή η ρύθμιση εγκυμονεί τεράστιους κινδύνους για το συμφέρον των ανήλικων παιδιών, αν ανατεθεί μόνο με συμφωνία των γονέων η γονική μέριμνα ή επιμέλειά τους για διάφορους λόγους πχ οικονομικούς σε ακατάλληλο γονέα. Τότε αυτή η συμφωνία θα μπορούσε να είναι σε βάρος του αληθινού συμφέροντος ενδεχομένως και της ασφάλειας των ανηλίκων για αυτό θα πρέπει να μπει μιά ασφαλιστική δικλείδα στο σημείο αυτό που να παρέχει μια στοιχειώδης εγγύηση ότι η μεταξύ των γονέων αυτή συμφωνία θα είναι προς το συμφέρον των παιδιών.


ΒΑΣΕΙ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 1514 Α.Κ. ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΔΙΑΦΩΝΙΑΣ ΤΩΝ ΓΟΝΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΓΟΝΙΚΗ ΜΕΡΙΜΝΑ - ΥΠΑΡΧΕΙ ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑ ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ ΤΟΥΣ ΣΤΟ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟ, (ΟΠΩΣ ΚΑΙ ΣΗΜΕΡΑ) ΠΟΥ ΛΑΜΒΑΝΕΙ ΣΧΕΤΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ - Αν εξαιτίας διαφωνίας των γονέων δεν είναι δυνατή η από κοινού άσκηση της γονικής μέριμνας, καθένας από τους γονείς μπορεί να προσφύγει στο δικαστήριο. Το άρθρο 6 του νομοσχεδίου ενδεικτικά αναφέρει έξι περιπτώσεις προσφυγής στη δικαιοσύνη, που είναι οι εξής:

α. αν ο ένας γονέας αδιαφορεί ή β. δεν συμπράττει σ’ αυτή δηλ. στην από κοινού άσκηση της γονικής μέριμνας ή γ. δεν τηρεί την τυχόν υπάρχουσα συμφωνία για την άσκηση γονικής μέριμνας ή δ. δεν τηρεί την τυχόν υπάρχουσα συμφωνία για τον τρόπο άσκησης της γονικής μέριμνας ή ε. αν η συμφωνία αυτή είναι αντίθετη προς το συμφέρον του τέκνου ή στ. αν η γονική μέριμνα ασκείται αντίθετα προς το συμφέρον του τέκνου.


ΒΑΣΕΙ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 1514 Α.Κ. ΤΟ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟ ΠΩΣ ΛΑΜΒΑΝΕΙ ΑΠΟΦΑΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΚΗΣΗ ΤΗΣ ΓΟΝΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ - Για τη λήψη της απόφασής του το δικαστήριο λαμβάνει υπόψη τους έως τότε δεσμούς του τέκνου με τους γονείς και τους αδελφούς του, καθώς και τις τυχόν συμφωνίες που έκαναν οι γονείς του τέκνου για την άσκηση της γονικής μέριμνας.


ΒΑΣΕΙ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 1514 Α.Κ. ΤΙ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΑΠΟΦΑΣΙΣΕΙ ΤΟ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟ :

3. Το δικαστήριο μπορεί ανάλογα με την περίπτωση:

α) να κατανείμει την άσκηση της γονικής μέριμνας μεταξύ των γονέων, να εξειδικεύσει τον τρόπο άσκησής της στα κατ’ ιδίαν θέματα ή να αναθέσει την άσκηση της γονικής μέριμνας στον ένα γονέα ή σε τρίτο,

β) να διατάξει πραγματογνωμοσύνη ή να λάβει οποιοδήποτε άλλο πρόσφορο μέτρο,

γ) να διατάξει διαμεσολάβηση ή την επανάληψη διακοπείσας διαμεσολάβησης, ορίζοντας συγχρόνως τον διαμεσολαβητή.


Διάρκεια βίντεο  13,15 λεπτά 


Άρθρο 9 - Τέκνα χωρίς γάμο των γονέων τους – Αντικατάσταση άρθρου 1515 ΑΚ

Επέρχεται αντικατάσταση του άρθρου 1515 Αστικού Κώδικα το οποίο αφορά τα τέκνα χωρίς γάμο των γονέων τους. Η γονική μέριμνα του ανηλίκου τέκνου που γεννήθηκε και παραμένει χωρίς γάμο των γονέων του ανήκει στη μητέρα του. Εδώ παραμένει η ρύθμιση ως έχει σήμερα. Αλλαγές όμως επέρχονται ως προς την άσκηση γονικής μέριμνας και θα ισχύουν τα εξής:

Όταν το τέκνο αναγνωρίζεται εκούσια ή δικαστικά με αγωγή που άσκησε ο πατέρας, αποκτά γονική μέριμνα και ο πατέρας, την οποία ασκεί από κοινού με τη μητέρα. Αν οι γονείς δεν ζουν μαζί, εφαρμόζονται αναλόγως τα άρθρα 1513 και 1514 του Αστικού Κώδικα.


Σε περίπτωση δικαστικής αναγνώρισης, στην οποία αντιδίκησε ο πατέρας, αυτός δεν ασκεί γονική μέριμνα ούτε αναπληρώνει τη μητέρα στην άσκησή της, εκτός αν υπάρχει συμφωνία των γονέων. Το δικαστήριο μπορεί, αν το επιβάλλει το συμφέρον του τέκνου, να αποφασίσει διαφορετικά μετά από αίτηση του πατέρα.


Εδώ δηλαδή παρατηρούμε ότι επήλθαν κάποιες ευνοϊκές αλλαγές ως προς τον εκούσια ή δικαστικά αναγνωρισμένο πατέρα. Συγκεκριμένα ο εκουσίως ή δικαστικώς αναγνωρισμένος πατέρας αποκτά κοινή άσκηση γονικής μέριμνας, εφόσον οι γονείς ζουν μαζί, διαφορετικά ο πατέρας θα πάει δικαστικά με βάσει την αναλογική εφαρμογή άρθρων 1513, 1514 Αστικού Κώδικα για να ζητήσει κοινή άσκηση γονικής μέριμνας, επιμέλεια.


Ειδικά για τον δικαστικά αναγνωρισμένο πατέρα που αντιδίκησε στο δικαστήριο για την δικαστική αναγνώριση - αν δεν υπάρχει σχετική συμφωνία των γονέων - δεν έχει δικαίωμα από κοινού άσκησης γονικής μέριμνας, ούτε αναπληρωματική άσκηση αυτής. Το δικαστήριο όμως μπορεί σε περίπτωση ασυμφωνίας των γονέων, αν το επιβάλλει το συμφέρον του τέκνου, να αποφασίσει διαφορετικά μετά από αίτηση του πατέρα, χωρίς όπως απαιτείται σήμερα να συντρέχει μία από τις παρακάτω προϋποθέσεις διαζευκτικά δηλαδή δεν χρειάζεται πλέον είτε να έπαυσε η Γονική μέριμνα της μητέρας είτε αυτή να αδυνατεί να την ασκήσει για νομικούς ή πραγματικούς λόγους.


Βάσει του Άρθρου 19 νομοσχεδίου δηλ. την μεταβατική διάταξη για τα τέκνα που αναγνωρίστηκαν πριν από την έναρξη ισχύος του παρόντος, δηλ πριν από 30.6.2021 θα ισχύουν τα εξής:

Το άρθρο 1515 του Αστικού Κώδικα θα εφαρμόζεται και σε τέκνα που αναγνωρίστηκαν πριν από την έναρξη ισχύος του παρόντος. Το δεύτερο εδάφιο του άρθρου 18 εφαρμόζεται αναλόγως. Το δεύτερο εδάφιο του άρθρου 18 ορίζει ότι “Συμφωνίες των γονέων σχετικά με την άσκηση της γονικής μέριμνας, ή την επικοινωνία με το τέκνο που έχουν καταρτιστεί μέχρι την έναρξη ισχύος των Κεφαλαίων Β’ και Γ’ ισχύουν, εκτός αν το δικαστήριο προβεί σε διαφορετική ρύθμιση, ύστερα από αίτηση ενός εκ των γονέων, η οποία υποβάλλεται εντός προθεσμίας δύο (2) ετών από την έναρξη ισχύος του παρόντος.”

Εδώ να επιστήσουμε την προσοχή σας ως προς το ότι οι προ της έναρξης της ισχύος του νόμου αυτού δηλ. προ της 30/6/2021 εκουσίως και δικαστικά αναγνωρισμένοι πατεράδες θα μπορούν να προσφύγουν στο αρμόδιο δικαστήριο μέσα σε προθεσμία 2 ετών από την ισχύ του νόμου αυτού για να ενταχθούν με δικαστική απόφαση στις ευνοικές ρυθμίσεις του νέου -μετά την αντικατάστασή του - άρθρου 1515 Α.Κ., που αφορά την γονική μέριμνα των εκουσίως ή δικαστικώς αναγνωρισμένων τέκνων.


Άρθρο 10 - Πράξεις από τον ένα γονέα – Τροποποίηση άρθρου 1516 ΑΚ

Το δεύτερο εδάφιο του άρθρου 1516 του Αστικού Κώδικα αντικαθίσταται και είναι πλέον ως εξής:

Στις περιπτώσεις διακοπής της συμβίωσης των γονέων, διαζυγίου ή ακύρωσης του γάμου τους, καθώς και όταν πρόκειται για τέκνο γεννημένο χωρίς γάμο των γονέων του, κάθε ένας από τους γονείς μπορεί να ασκεί τις αξιώσεις διατροφής που έχει το τέκνο κατά του άλλου γονέα ή τρίτου.». Σήμερα βάσει της παρ. 2 άρθρου 1516 Α.Κ τις παραπάνω αξιώσεις διατροφής μπορεί να ασκήσει αυτός που έχει την επιμέλεια και αν δεν την έχει κανείς, αυτός με τον οποίο διαμένει το τέκνο. 


Εδώ γίνεται μια πολύ στοχευμένη παρέμβαση, που δεν κωλύει πλέον τον μη διαμένοντα με το ανήλικο τέκνο του γονέα να ζητά δικαστικώς μαζί με την ανάθεση της επιμέλειας και παράλληλα νομίμως διατροφή από τον γονέα εν τοις πράγμασιν ασκούντα επιμέλεια στην ίδια δίκη και όχι σε μεταγενέστερη δίκη. Δηλαδή με τη νέα ρύθμιση γενικά κάθε ένας από τους γονείς θα μπορεί να ασκεί τις αξιώσεις διατροφής που έχει το τέκνο κατά του άλλου γονέα ή τρίτου ακόμη και αν δεν διαμένει με το τέκνο


Άρθρο 11- Επιμέλεια του προσώπου – Προσθήκη εδαφίου στο άρθρο 1518 ΑΚ

Προστίθεται εδάφιο που έχει ως εξής:

Κάθε γονέας υποχρεούται να διαφυλάσσει και να ενισχύει την σχέση του τέκνου με τον άλλο γονέα,τους αδελφούς του, καθώς και με την οικογένεια του άλλου γονέα, ιδίως όταν οι γονείς δεν ζουν μαζί ή ο άλλος γονέας έχει αποβιώσει.


Άρθρο 12 - Από κοινού άσκηση της επιμέλειας του τέκνου σε σημαντικά ζητήματα – Αντικατάσταση τίτλου και άρθρου 1519 ΑΚ

Αντικαθίσταται το άρθρο 1519 ως εξής: Σημαντικά ζητήματα επιμέλειας τέκνου - Όταν η επιμέλεια ασκείται από τον ένα γονέα ή έχει γίνει κατανομή της μεταξύ των γονέων, οι αποφάσεις για την ονοματοδοσία του τέκνου, για το θρήσκευμα, για ζητήματα της υγείας του, εκτός από τα επείγοντα και τα εντελώς τρέχοντα, καθώς και για ζητήματα εκπαίδευσης που επιδρούν αποφασιστικά στο μέλλον του, λαμβάνονται από τους δύο γονείς από κοινού. Εφαρμόζονται αναλόγως τα δύο τελευταία εδάφια του άρθρου 1510 ΑΚ ( Τα δύο τελευταία εδάφια του άρθρου 1510 - Σε περίπτωση όπου η Γονική μέριμνα παύει λόγω θανάτου, κήρυξης σε Αφάνεια ή έκπτωσης του ενός γονέα, η γονική μέριμνα ανήκει αποκλειστικά στον άλλο. Αν ο ένας από τους γονείς αδυνατεί να ασκήσει τη γονική μέριμνα για πραγματικούς λόγους ή γιατί είναι ανίκανος ή περιορισμένα

 ικανός για δικαιοπραξία, την ασκεί μόνος ο άλλος γονέας.  Η  επιμέλεια

όμως του προσώπου του τέκνου ασκείται και από τον ανήλικο γονέα.) και το άρθρο 1512 ΑΚ( για προαιρετική προσφυγή σε διαμεσολαβηση) του Α.Κ.


Για τη μεταβολή του τόπου διαμονής του τέκνου που επιδρά ουσιωδώς στο δικαίωμα επικοινωνίας του γονέα με τον οποίο δεν διαμένει το τέκνο, απαιτείται προηγούμενη έγγραφη συμφωνία των γονέων ή προηγούμενη δικαστική απόφαση που εκδίδεται μετά από αίτηση ενός από τους γονείς. Το δικαστήριο μπορεί να διατάξει κάθε πρόσφορο μέτρο. Ο γονέας στον οποίο δεν έχει ανατεθεί η άσκηση της επιμέλειας έχει το δικαίωμα να ζητά από τον άλλο πληροφορίες για το πρόσωπο και την περιουσία του τέκνου.»

Να παρατηρήσω εδώ ότι η προηγούμενη δικαστική απόφαση για τη μεταβολή του τόπου διαμονής του τέκνου δεν χρειάζεται πλέον να είναι οριστική απόφαση δικαστηρίου, όπως ορίζεται στο ισχύον 1519 άρθρο Α.Κ.


Εδώ  αγαπητές φίλες και φίλοι με την αναφορά του άρθρου  12 του σχεδίου νόμου φθάσαμε στο τέλος ακόμη ενός ενημερωτικού  και χρήσιμου βίντεο και ειδικότερα του  Β’ ΜΕΡΟΥΣ μιας σειράς τριών βιντεο για τις μεταρρυθμίσεις, που φέρνει το νέο νομοσχέδιο στο οικογενειακό δίκαιο.

Μη ξεχνάτε να επισκεφθείτε το  blog   μου  https://kavala-lawyer.blogspot.com για να ενημερώνεστε για νομικά θέματα που σας απασχολούν χωρίς κανένα κόστος

Σας ευχαριστώ πολύ για την προσοχή και το ενδιαφέρον σας.  Σε λίγες μέρες πάλι μαζί σας με  το τρίτο  και τελευταίο μέρος της σειράς των ενημερωτικών βίντεο για τις αλλαγές του νέου νομοσχεδίου στο οικογενειακό δίκαιο και για τις τελικές προσωπικές σκέψεις και επισημάνσεις πάνω σε αυτό.

Μέχρι  τότε  να είστε υγιείς και δυνατοί.   Γειά σας.


-------- . --------


* Υ.Γ. Ευχαριστώ για την επίσκεψη σας και την ανταπόκρισή σας. Αν έχετε ερώτηση ή απορίες επικοινωνήστε μαζί μου.    Να ξέρετ λατρεύω τις ερωτήσεις. Είμαι ευτυχής να συνομιλήσω μαζί σας για το ζήτημα που σας απασχολεί για να σας προτείνω λύσεις. - Γιώργος Γιαγκουδάκης, Ειδικός Δικηγόρος Διαζυγίων - Οικογενειακού δικαίου στη Καβάλα  - Tηλέφωνα 2510834031, κιν. 6945227120   https://dikigoros-diazygion.gr   https://giagkoudakis-dikigoros.gr 


Σχετικές αναζητήσεις: β μερος, νεο νομοσχέδιο συνεπιμέλεια, αλλαγες στο οικογενειακό δίκαιο, σχέσεις γονέων τέκνων, δικηγοτροσ καβάλας,νομοσχεδιο για συνεπιμελεια,συνεπιμελεια διαβουλευση,οχι στην υποχρεωτικη συνεπιμελεια,συνεπιμελεια ποτε ψηφιζεται,ποτε θα ψηφιστει η συνεπιμελεια, συνεπιμελεια τι σημαινει, συνεπιμελεια νομοσ,αλλαγέσ στο οικογενειακο δικαιο, ειδικος δικηγορος διαζυγιων, δικηγορος καβαλας* ΑΝ κάνεις αναζήτηση με λέξη κλειδί και θες να δεις περισσότερα διαθέσιμα αποτελέσματα πάτησε δεξιά το πράσινο κουμπί με το δεξί λευκό βέλος => μέχρι να βρείς αυτό που ψάχνεις στις εμφανιζόμενες αναρτήσειςΠληροφορίες - Information

Η Φωτό Μου
Καβάλα, Kavala, Greece, Greece
Giagkoudakis Law Office - Greek Law office located in Kavala since 1990, offering quality legal assistance in all fields of law, mainly in divorce/family law, criminal and civil law. . Tel. +30 2510834031, +306945227120 giagkoud@yahoo.com dikigoros-diazygion.gr giagkoudakis-dikigoros.gr

"Είμαστε εδώ για να σε βοηθήσουμε άμεσα, πιστά και με συνέπεια".
Δικηγορικό Γραφείο Γιώργος Γιαγκουδάκης, Καβάλα (Βενιζέλου 34).

Διεκπεραίωση νομικών υποθέσεων από το 1990 κυρίως οικογενειακές (διαζύγια) αστικές, ποινικές υποθέσεις. 24ωρη Online Υποστήριξη giagkoud@yahoo.com Site- Βιογραφικό - gglaw.Για πληροφορίες για τις υπηρεσίες μας ή κλείσιμο ραντεβού καλέστε στο 2510834031 ή 6945227120

> ΑΠΟ MOBILE ΣΕ ΚΑΝΟΝΙΚΗ ΠΡΟΒΟΛΗ
> ΑΠΟ ΚΑΝΟΝΙΚΗ ΣΕ MOBILE ΠΡΟΒΟΛΗ