Νομικά θέματα - Θεματολογία


Kavala G.G.law firm

Κλήση
στο κινητό

messenger-kavala-lawyers

George
Giagkoudakis

voice search

Φωνητική
Aναζήτηση


videos,Kavala G.G.law firm

Youtube
βίντεο

Whatsapp
Viber
Τηλεδιάσκεψη
(κατόπιν ραντεβού)


Προσοχή: Νέος Ποινικός Κώδικας & Κώδικας Ποινικής Δικονομίας. Σε ισχύ από 1 Ιουλίου 2019.

"ΘΕΛΩ ΝΑ ΜΑΘΩ ΤΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΜΟΥ"
μου είπε ένας κύριος που ήθελε να χωρίσει (ΑΡΘΡΟ/VIDEO)

Top 16 συμβουλευτικά άρθρα για ΔΙΑΖΥΓΙΟ & ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΕΣ ΥΠΟΘΕΣΕΙΣ

live-chat,ζήσε την εμπειρία ΤΙ ΠΡΟΣΦΕΡΟΥΜΕ ΜΕ ΜΙΑ ΜΑΤΙΑ!


ΣΗΜΑΝΤΙΚΑ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΑ ΘΕΜΑΤΑ


26/3/21

Τι αλλαγές φέρνει το νέο νομοσχέδιο στο οικογενειακό δίκαιο? (βίντεο) - Γ’ ΜΕΡΟΣ

Καλωσήλθατε στο κανάλι μου.  

Σήμερα στο Γ΄ ΜΕΡΟΣ θα μιλήσουμε για τις μεταρρυθμίσεις αναφορικά με τις σχέσεις γονέων - τέκνων που περιλαμβάνονται στο πολυσυζητημένο σχέδιο νόμου του Υπουργείου Δικαιοσύνης. Ειδικότερα θα μιλήσουμε για τα επόμενα άρθρα αυτών, που αναλύσαμε στο Β' ΜΕΡΟΣ, δηλαδή  για τα άρθρα 13  έως και 17 του σχεδίου νόμου.

Γειά σας είμαι ο Γιώργος Γιαγκουδάκης δικηγόρος Καβάλας, ειδικός για διαζύγια και οικογενειακό δίκαιο και σας ενημερώνω για τις εξελίξεις στο οικογενειακό δίκαιο.

Αν είστε έτοιμοι πάμε να δούμε αμέσως τις αλλαγές, που έχουν γίνει με τα παραπάνω άρθρα και  ξεκινάμε με το άρθρο 13.

Άρθρο 13 - Δικαίωμα επικοινωνίας – Αντικατάσταση άρθρου 1520 ΑΚ

Το σημερινό άρθρο 1520 έχει τρία εδάφια στο πρώτο εδάφιο γίνεται απλά αναφορά στο δικαίωμα της προσωπικής επικοινωνίας που διατηρεί ο γονέας με τον οποίο δεν διαμένει το τέκνο. 

Στο δεύτερο εδάφιο ορίζεται ότι οι γονείς δεν έχουν το δικαίωμα να εμποδίζουν την επικοινωνία του τέκνου με τους απώτερους ανίοντες του, εκτός αν υπάρχει σοβαρός λόγος, ενώ στο τρίτο εδάφιο ορίζεται ότι στις περιπτώσεις των προηγούμενων παραγράφων, τα σχετικά με την επικοινωνία κανονίζονται ειδικότερα από το δικαστήριο. Με το σχέδιο νόμου το νέο άρθρο 1520 ΑΚ είναι μεγαλύτερο έχει 3 παραγράφους και ορίζει τα εξής:

Άρθρο 1520 Προσωπική επικοινωνία

1. Ο γονέας με τον οποίο δεν διαμένει το τέκνο έχει το δικαίωμα και την υποχρέωση της, κατά το δυνατό, ευρύτερης επικοινωνίας με αυτό, στην οποία περιλαμβάνονται, τόσο η φυσική παρουσία και επαφή αυτού με το τέκνο, όσο και η διαμονή του τέκνου στην οικία του.

Ο γονέας με τον οποίο διαμένει το τέκνο οφείλει να διευκολύνει και να προωθεί την επικοινωνία του τέκνου με τον άλλο γονέα σε καθημερινή βάση.

Ο χρόνος επικοινωνίας του τέκνου με φυσική παρουσία με τον γονέα, με τον οποίο δεν διαμένει, τεκμαίρεται στο ένα τρίτο (1/3) του συνολικού χρόνου επικοινωνίας, εκτός αν ο γονέας αυτός ζητά μικρότερο χρόνο επικοινωνίας, ή επιβάλλεται να καθορισθεί μικρότερος ή μεγαλύτερος χρόνος επικοινωνίας για λόγους που αφορούν στις συνθήκες διαβίωσης ή στο συμφέρον του τέκνου, εφόσον, σε κάθε περίπτωση, δεν διαταράσσεται η καθημερινότητα του τέκνου.

Αποκλεισμός ή περιορισμός της επικοινωνίας είναι δυνατός μόνο για εξαιρετικά σοβαρούς λόγους, ιδίως όταν ο γονέας με τον οποίο δεν διαμένει το τέκνο έχει καταδικαστεί αμετάκλητα για ενδοοικογενειακή βία ή για εγκλήματα κατά της γενετήσιας ελευθερίας ή εγκλήματα οικονομικής εκμετάλλευσης της γενετήσιας ζωής.

2. Οι γονείς δεν έχουν το δικαίωμα να εμποδίζουν την επικοινωνία του τέκνου με τους ανώτερους ανιόντες και τους αδελφούς του, εκτός αν συντρέχει σπουδαίος λόγος. Οι γονείς δεν έχουν το δικαίωμα να εμποδίζουν την επικοινωνία του τέκνου με τρίτους που έχουν αναπτύξει μαζί του κοινωνικοσυναισθηματική σχέση οικογενειακής φύσης, εφόσον με την επικοινωνία εξυπηρετείται το συμφέρον του τέκνου.


3. Τα σχετικά με την επικοινωνία ζητήματα καθορίζονται ειδικότερα είτε με έγγραφη συμφωνία των γονέων, είτε από το δικαστήριο. Στην περίπτωση αυτή εφαρμόζεται και η παρ. 4 του άρθρου 1511. Όταν συντρέχει περίπτωση κακής ή καταχρηστικής άσκησης του δικαιώματος επικοινωνίας, ο άλλος γονέας ή κάθε ένας από τους γονείς, αν πρόκειται για επικοινωνία με τρίτο, μπορεί να ζητήσει από το δικαστήριο τη μεταρρύθμιση της επικοινωνίας.

* Σημείωση - Να υπενθυμίσουμε ότι ορίζεται στο άρθρο 1511 παρ. 4. : Ανάλογα με την ωριμότητα του τέκνου πρέπει να ζητείται και να συνεκτιμάται η γνώμη του, πριν από κάθε απόφαση σχετική με τη γονική μέριμνα και τα συμφέροντά του, εφόσον η γνώμη του τέκνου κριθεί από το δικαστήριο ότι δεν αποτελεί προϊόν καθοδήγησης ή υποβολής). 

Αξίζει εδώ να επισημάνω τα εξής: 

Σε αυτό το άρθρο πλέον η επικοινωνία δεν είναι μόνο δικαίωμα (όπως είναι σήμερα) αλλά πλέον είναι και υποχρέωση του γονέα με τον οποίο δεν διαμένει το τέκνο και αυτό έχει μεγάλη σημασία, όπως θα δούμε παρακάτω για την κακή άσκηση της γονικής μέριμνας. 

Επίσης η επικοινωνία θα πρέπει να είναι κατά το δυνατόν η ευρύτερη. Περιλαμβάνεται σε αυτή την επικοινωνία βάσει του εν λόγω άρθρου τόσο η φυσική παρουσία και επαφή με το τέκνο, όσο και η διαμονή του τέκνου στην οικία του γονέα με τον οποίο δεν διαμένει το τέκνο αν και για αυτή έχω να παρατηρήσω ότι τηρείται σιγή ιχθύος, δηλαδή δεν γίνεται κανένας καθορισμός της έστω χρονικός ή αναφορά σε εναλλασσόμενη διαμονή των τέκνων στην κατοικία καθενός από τους γονείς τους έστω με την κοινή συμφωνία τους. 

Το τεκμήριο του 1/3 επικοινωνίας με φυσική παρουσία ως ποσοστό του συνολικού χρόνου επικοινωνίας τίθεται υπό προϋποθέσεις και ως μαχητό τεκμήριο είναι δε αόριστο έτσι όπως ορίζεται. 

Με βάσει την αιτιολογική έκθεση του νόμου γίνεται μια οριοθέτηση ενός ελάχιστου χρόνου επικοινωνίας του τέκνου με τον γονέα, με τον οποίο δεν διαμένει με την καθιέρωση ενός ελάχιστου τεκμήριου χρόνου επικοινωνίας, το οποίο συμβάλλει στην ανάπτυξη της προσωπικότητάς του τέκνου και στην ψυχική του υγεία. Σκοπός το τεκμήριο αυτό να δημιουργεί μια υπαρκτή βάση διαλόγου μεταξύ των γονέων, ώστε να αποφεύγονται οι εντάσεις και οι διαφωνίες μεταξύ τους, που αποβαίνουν εν τέλει σε βάρος του τέκνου.

Δυνατή πλέον με το άρθρο αυτό και η έγγραφη συμφωνία των γονέων για θέματα επικοινωνίας με τα ανήλικα τέκνα τους. Επίσης είναι εφικτή η δικαστική μεταρρύθμιση της επικοινωνίας σε περίπτωση κακής ή καταχρηστικής άσκησης του δικαιώματος επικοινωνίας.Διάρκεια βίντεο 11,17 λεπτά 


Άρθρο 14- Συνέπειες κακής άσκησης γονικής μέριμνας – Αντικατάσταση άρθρου 1532 ΑΚ

Το άρθρο 1532 του Αστικού Κώδικα αντικαθίσταται ως εξής:«Άρθρο 1532- Συνέπειες κακής άσκησης -  Να επισημάνω εδώ ότι σε σχέση με το σημερινό άρθρο διατηρείται το α΄ εδάφιο και περαιτέρω ορίζονται ενδεικτικά έξι (6) περιπτώσεις κακής άσκησης γονικής μέριμνας, προκειμένου το δικαστήριο να μπορεί να αξιολογήσει,  αν συντρέχει μιά από αυτές και να διατάξει κάθε πρόσφορο μέτρο για προστασία του ανηλίκου τέκνου. Ειδικότερα βάσει του άρθρου αυτού κακή άσκηση της γονικής μέριμνας συνιστούν ιδίως:

α. η υπαίτια μη συμμόρφωση προς αποφάσεις και διατάξεις δικαστικών και εισαγγελικών αρχών που αφορούν το τέκνο ή προς την υπάρχουσα συμφωνία των γονέων για την άσκηση της γονικής μέριμνας,

β. η διατάραξη της συναισθηματικής σχέσης του τέκνου με τον άλλο γονέα και την οικογένειά του και η με κάθε τρόπο πρόκληση διάρρηξης των σχέσεων του τέκνου με αυτούς,

γ. η υπαίτια παράβαση των όρων της συμφωνίας των γονέων ή της δικαστικής απόφασης για την επικοινωνία του τέκνου με τον γονέα με τον οποίο δεν διαμένει και η με κάθε άλλο τρόπο παρεμπόδιση της επικοινωνίας,

δ. η κακή άσκηση και η υπαίτια παράλειψη της άσκησης του δικαιώματος επικοινωνίας από τον δικαιούχο γονέα, 

ε. η αδικαιολόγητη άρνηση του γονέα να καταβάλλει τη διατροφή που επιδικάστηκε στο τέκνο από το δικαστήριο ή συμφωνήθηκε μεταξύ των γονέων, 

στ. η αμετάκλητη καταδίκη του γονέα για ενδοοικογενειακή βία ή για εγκλήματα κατά της γενετήσιας ελευθερίας ή για εγκλήματα οικονομικής εκμετάλλευσης της γενετήσιας ζωής.

Το δικαστήριο, στις περιπτώσεις του προηγούμενου εδαφίου, δύναται να αφαιρέσει από τον υπαίτιο γονέα την άσκηση της γονικής μέριμνας ή την επιμέλεια, ολικά ή μερικά, και να την αναθέσει αποκλειστικά στον άλλο γονέα, καθώς επίσης να διατάξει κάθε πρόσφορο μέτρο προς διασφάλιση του συμφέροντος του τέκνου. 

Αν συντρέχουν στο πρόσωπο και των δύο γονέων οι περιπτώσεις του δευτέρου εδαφίου, το δικαστήριο μπορεί να αναθέσει την πραγματική φροντίδα του τέκνου ή ακόμα και την επιμέλειά του ολικά ή μερικά σε τρίτο ή και να διορίσει επίτροπο.

Σε εξαιρετικά επείγουσες περιπτώσεις, εφόσον συντρέχουν οι προϋποθέσεις του πρώτου εδαφίου και επίκειται άμεσος κίνδυνος για τη σωματική ή την ψυχική υγεία του τέκνου, ο εισαγγελέας διατάσσει κάθε πρόσφορο μέτρο για την προστασία του, μέχρι την έκδοση της απόφασης του δικαστηρίου, στο οποίο πρέπει να απευθύνεται εντός ενενήντα (90) ημερών, με δυνατότητα αιτιολογημένης παράτασης της προθεσμίας αυτής κατά ενενήντα (90) επιπλέον ημέρες.


ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ’: ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΔΙΚΑΣΤΩΝ

Βάσει του άρθρου 15,  ο ορισμός διαμεσολαβητή από το δικαστήριο, σύμφωνα με την περ. γ’ της παρ. 3 του άρθρου 1514 του Αστικού Κώδικα γίνεται από ειδικό μητρώο οικογενειακών διαμεσολαβητών,

Βάσει του άρθρου 16, προβλέπονται έκτακτα προγράμματα επιμόρφωσης στην Εθνική Σχολή Δικαστικών Λειτουργών.

Βάσει του άρθρου 17, θα γίνει επιμόρφωση δικαστών στο οικογενειακό δίκαιο - Να αναφέρουμε επ΄ αυτού ότι οι υποθέσεις του παρόντος νομοσχεδίου θα εκδικάζονται από δικαστές, που έχουν παρακολουθήσει επιτυχώς τα ειδικά σεμινάρια επιμόρφωσης στην Εθνική Σχολή Δικαστικών Λειτουργών (ΕΣΔΙ), σύμφωνα με τα άρθρα 33 και 34 του ν. 3689/2008.

Εδώ  αγαπητές φίλες και φίλοι με την αναφορά του άρθρου  17 του σχεδίου νόμου φθάσαμε στο τέλος ακόμη ενός ενημερωτικού  και χρήσιμου βίντεο και ειδικότερα του  Γ’ ΜΕΡΟΥΣ μιας σειράς  βιντεο για τις μεταρρυθμίσεις, που φέρνει το νέο νομοσχέδιο στο οικογενειακό δίκαιο.

Θα ακολουθήσει και ένα τέταρτο βίντεο με αναφορά στις μεταβατικές διατάξεις, έναρξη ισχύος νόμου καθώς και την προσωπική μου γνώμη με σύντομες τελικές επισημάνσεις για το νέο σχέδιο νόμου.

Το τέταρτο βίντεο θα πρέπει γίνει, διότι αλλιώς το παρόν βίντεο θα είχε αρκετά μεγάλη διάρκεια και ενδεχομένως να γινόταν κουραστικό.

Επισκεφθείτε λοιπόν το  blog  μου στη δ/νση https://kavala-lawyer.blogspot.com για να ενημερώνεστε για νομικά θέματα που σας απασχολούν, χωρίς κανένα κόστος.  

Ευχαριστώ πολύ για την προσοχή και το ενδιαφέρον σας.  

Σε λίγες μέρες πάλι μαζί σας με το τέταρτο  και τελευταίο μέρος της σειράς των ενημερωτικών βίντεο με τις αλλαγές του νέου νομοσχεδίου στο οικογενειακό δίκαιο και με τις τελικές προσωπικές σκέψεις και επισημάνσεις  μου πάνω σε αυτό.

Καλή δύναμη  και υγεία εύχομαι σε όλους.   Γειά σας.


-------- . --------


* Υ.Γ. Ευχαριστώ για την επίσκεψη σας και την ανταπόκρισή σας. Αν έχετε ερώτηση ή απορίες επικοινωνήστε μαζί μου.    Να ξέρετε λατρεύω τις ερωτήσεις. Είμαι ευτυχής να συνομιλήσω μαζί σας για το ζήτημα που σας απασχολεί για να σας προτείνω λύσεις. - Γιώργος Γιαγκουδάκης, Ειδικός Δικηγόρος Διαζυγίων - Οικογενειακού δικαίου στη Καβάλα  - Tηλέφωνα 2510834031, κιν. 6945227120   https://dikigoros-diazygion.gr   https://giagkoudakis-dikigoros.gr 


Σχετικές αναζητήσεις: Τι γινεται με την συνεπιμελεια, β μερος, νεο νομοσχέδιο συνεπιμέλεια, αλλαγες στο οικογενειακό δίκαιο, σχέσεις γονέων τέκνων, δικηγοροσ καβάλας,νομοσχεδιο για συνεπιμελεια,συνεπιμελεια διαβουλευση,οχι στην υποχρεωτικη συνεπιμελεια,συνεπιμελεια ποτε ψηφιζεται,ποτε θα ψηφιστει η συνεπιμελεια, συνεπιμελεια τι σημαινει, συνεπιμελεια νομοσ,αλλαγέσ στο οικογενειακο δικαιο, ειδικος δικηγορος διαζυγιων, δικηγορος καβαλας,συνεπιμελεια νομος 2021,συνεπιμελεια προυποθεσεις,συνεπιμελεια νομος

* ΑΝ επιλέξεις κάποιο θέμα για έρευνα από το αναδιπλούμενο λευκό πεδίο "Επέλεξε Νομικό Θέμα..." (στο άνω μέρος της σελίδας) και έχει πάνω από 20 αποτελέσματα (φαίνεται στον αριθμό δίπλα σε κάθε θέμα) τότε μετά την πρώτη αναζήτηση => ψάξε με το παραπάνω link "Παλαιότερες αναρτήσεις" για να βρείς και τα υπόλοιπα σχετικά διαθέσιμα αποτελέσματα. Αν όμως ψάχνεις από κινητό τότε πάτησε δεξιά το κουμπί με το δεξί βέλος (στην ίδια ευθεία με το κουμπί Αρχική σελίδα) μέχρι να δεις όλα τα διαθέσιμα αποτελέσματα.

Πληροφορίες - Information

Η Φωτό Μου
Καβάλα, Kavala, Greece, Greece
Giagkoudakis Law Office - Greek Law office located in Kavala since 1990, offering quality legal assistance in all fields of law, mainly in divorce/family law, criminal and civil law. . Tel. +30 2510834031, +306945227120 giagkoud@yahoo.com dikigoros-diazygion.gr giagkoudakis-dikigoros.gr

"Είμαστε εδώ για να σε βοηθήσουμε άμεσα, πιστά και με συνέπεια".
Δικηγορικό Γραφείο Γιώργος Γιαγκουδάκης, Καβάλα (Βενιζέλου 34).

Διεκπεραίωση νομικών υποθέσεων από το 1990 κυρίως οικογενειακές (διαζύγια) αστικές, ποινικές υποθέσεις. 24ωρη Online Υποστήριξη giagkoud@yahoo.com Site- Βιογραφικό - gglaw.Για πληροφορίες για τις υπηρεσίες μας ή κλείσιμο ραντεβού καλέστε στο 2510834031 ή 6945227120

> ΑΠΟ MOBILE ΣΕ ΚΑΝΟΝΙΚΗ ΠΡΟΒΟΛΗ
> ΑΠΟ ΚΑΝΟΝΙΚΗ ΣΕ MOBILE ΠΡΟΒΟΛΗ