Νομικά θέματα - Θεματολογία


Kavala G.G.law firm

Κλήση
στο κινητό

messenger-kavala-lawyers

George
Giagkoudakis

voice search

Φωνητική
Aναζήτηση


videos,Kavala G.G.law firm

Youtube
βίντεο

Whatsapp
Viber
Τηλεδιάσκεψη
(κατόπιν ραντεβού)


Προσοχή: Νέος Ποινικός Κώδικας & Κώδικας Ποινικής Δικονομίας. Σε ισχύ από 1 Ιουλίου 2019.

"ΘΕΛΩ ΝΑ ΜΑΘΩ ΤΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΜΟΥ"
μου είπε ένας κύριος που ήθελε να χωρίσει (ΑΡΘΡΟ/VIDEO)

Top 16 συμβουλευτικά άρθρα για ΔΙΑΖΥΓΙΟ & ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΕΣ ΥΠΟΘΕΣΕΙΣ

live-chat,ζήσε την εμπειρία ΤΙ ΠΡΟΣΦΕΡΟΥΜΕ ΜΕ ΜΙΑ ΜΑΤΙΑ!


ΣΗΜΑΝΤΙΚΑ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΑ ΘΕΜΑΤΑ


29/3/21

Τι αλλαγές φέρνει το νέο νομοσχέδιο στο οικογενειακό δίκαιο? (βίντεο) - Δ’ ΜΕΡΟΣ

Καλωσήλθατε στο κανάλι μου.  

Σήμερα στο Δ΄ ΜΕΡΟΣ μιας σειράς βίντεο θα μιλήσουμε για τις μεταρρυθμίσεις αναφορικά με τις σχέσεις γονέων - τέκνων, που περιλαμβάνονται στο πολυσυζητημένο σχέδιο νόμου του Υπουργείου Δικαιοσύνης. Ειδικότερα θα μιλήσουμε για τα επόμενα άρθρα αυτών, που αναλύσαμε στο Γ' ΜΕΡΟΣ, δηλαδή  για τα άρθρα 18 έως και το τελευταίο άρθρο 23  του σχεδίου νόμου.

Γειά σας είμαι ο Γιώργος Γιαγκουδάκης δικηγόρος Καβάλας, ειδικός για διαζύγια και οικογενειακό δίκαιο και σας ενημερώνω για τις εξελίξεις στο οικογενειακό δίκαιο.

Σήμερα θα κάνω μια σύντομη αναφορά για τις μεταβατικές διατάξεις σχεδίου νόμου, ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ, την έναρξη ισχύος των διατάξεων του νόμου. Στο τέλος θα σας εκθέσω την προσωπική μου γνώμη για το νέο σχέδιο νόμου.

Αν είστε έτοιμοι πάμε να δούμε αμέσως τις αλλαγές, που έχουν γίνει με τα παραπάνω άρθρα και  ξεκινάμε με το άρθρο 18.


ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε’: ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

Το Άρθρο 18 αφορά την εφαρμογή των Κεφαλαίων Β’  για τις ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΑΣΤΙΚΟΥ ΚΩΔΙΚΑ - ΚΑΤΟΙΚΙΑ, ΣΧΕΣΕΙΣ ΓΟΝΕΩΝ ΚΑΙ ΤΕΚΝΩΝ και ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ Γ΄ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΘΙΕΡΩΣΗ ΤΕΚΜΗΡΙΟΥ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΚΑΙ ΤΙΣ ΣΥΝΕΠΕΙΕΣ ΚΑΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ ΓΟΝΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ σε εκκρεμείς υποθέσεις. Το εν λόγω άρθρο ορίζει: 

"Τα Κεφάλαια Β’ και Γ’ εφαρμόζονται και στις εκκρεμείς υποθέσεις επί των οποίων δεν έχει εκδοθεί, μέχρι την έναρξη ισχύος του παρόντος, αμετάκλητη δικαστική απόφαση. 

Συμφωνίες των γονέων σχετικά με την άσκηση της γονικής μέριμνας, ή την επικοινωνία με το τέκνο, που έχουν καταρτιστεί μέχρι την έναρξη ισχύος των Κεφαλαίων Β’ και Γ’ ισχύουν, εκτός αν το δικαστήριο προβεί σε διαφορετική ρύθμιση, ύστερα από αίτηση ενός εκ των γονέων, η οποία υποβάλλεται εντός προθεσμίας δύο (2) ετών από την έναρξη ισχύος του παρόντος."

Βάσει της αιτιολογικής έκθεσης  επιδιώκεται η εφαρμογή των κεφαλαίων Β’ και Γ’ του νόμου και στις υποθέσεις επί των οποίων δεν έχει εκδοθεί ακόμη αμετάκλητη δικαστική απόφαση καθώς και η δυνατότητα δικαστικής επαναρύθμισης των σχετικών προγενέστερων συμφωνιών των γονέων, προκειμένου να υπάρξει κατά το δυνατόν ομοιόμορφη ρύθμιση συναφών κατά αντικείμενων περιπτώσεων.


Άρθρο 19 - Μεταβατική διάταξη για τα τέκνα που αναγνωρίστηκαν πριν από την έναρξη ισχύος του παρόντος

Το άρθρο 1515 του Αστικού Κώδικα εφαρμόζεται και σε τέκνα που αναγνωρίστηκαν πριν από την έναρξη ισχύος του παρόντος. Το δεύτερο εδάφιο του άρθρου 18 εφαρμόζεται αναλόγως.

Βάσει της αιτιολογικής έκθεσης επιδιώκεται η εφαρμογή του άρθρου 1515 του Αστικού Κώδικα και στις περιπτώσεις που ο πατέρας αναγνώρισε εκούσια ή δικαστικά το τέκνο, πριν την έναρξη ισχύος του παρόντος.


ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΤ’: ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ. Τα Άρθρα 20, 21 και 22 αφορούν τον καθορισμό και εξειδίκευση της διαδικασίας για τη συναινετική λύση του γάμου με ηλεκτρονικά μέσα, την διαμεσολάβηση για τα θέματα που αφορούν το μητρώο διαμεσολαβητών, τη διαδικασία εγγραφής σε αυτό και τη χρηματοδότηση επιμορφωτικών προγραμμάτων των δικαστών αντίστοιχα.Διάρκεια βίντεο 8,48 λεπτά 


ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ζ’:  Με το  τελευταίο άρθρο 23 ορίζεται η έναρξη ισχύος του νόμου - Η ισχύς του παρόντος νόμου αρχίζει από τις 30.6.2021, εξαιρουμένων των άρθρων 16, 17 και 22, η ισχύς των οποίων αρχίζει από τη δημοσίευση του παρόντος.

Δηλαδή, κατ΄ εξαίρεση από της δημοσίευσης του νόμου θα έχουν ισχύ 3 άρθρα  και συγκεκριμένα το άρθρο 16 για έκτακτα προγράμματα επιμόρφωσης στην Εθνική Σχολή Δικαστικών Λειτουργών,  το άρθρο 17  για την επιμόρφωση δικαστών και το άρθρο 22 εξουσιοδοτική διάταξη για τη χρηματοδότηση επιμορφωτικών προγραμμάτων.


Τελικές Σύντομες Επισημάνσεις – Προσωπική μου γνώμη επί του σχεδίου νόμου.

Πέραν αυτών που σημείωσα κατά την αναφορά μου σε καθένα ξεχωριστά από τα άρθρα του νομοσχεδίου, θα ήθελα να κάνω τις παρακάτω επισημάνσεις και να εκφράσω την προσωπική μου γνώμη  και σκέψεις συνολικά επί του νομοσχεδίου:

Το Υπουργείο Δικαιοσύνης με το νέο νομοσχέδιο και τις προτεινόμενες διατάξεις φιλοδοξεί να επιτύχει την ενεργή παρουσία και των δύο γονέων κατά την ανατροφή του τέκνου και την εκπλήρωση της ευθύνης τους έναντι αυτού, παρά την μεσολάβηση της διάστασης, του διαζυγίου ή της ακύρωσης του γάμου, όπως άλλωστε επιτάσσουν η ψυχική υγεία του, η ομαλή ένταξή του στο οικογενειακό περιβάλλον και η ανάπτυξη της προσωπικότητάς του.


Η προσωπική μου γνώμη είναι ότι το πνεύμα και η φιλοσοφία του νέου νομοσχεδίου για την προστασία του συμφέροντος του ανηλίκου τέκνου με την ενεργή συμμετοχή  των δύο γονέων στη γονική μέριμνα των ανηλίκων τέκνων τους καταρχήν είναι προς τη σωστή κατεύθυνση. Δεν αρκεί όμως αυτό. 

Θα ήθελα να επισημάνω ότι πρόκειται για μια σχετικά μικρής έκτασης θα έλεγα νομοθετική παρέμβαση στις διατάξεις σχέσεων γονέων - τέκνων του Αστικού Κώδικα και θα έπρεπε ο νομοθέτης να πάει ένα βήμα περαιτέρω και να θεσμοθετήσει ρητά τη συνεπιμέλεια. 

Να παρατηρήσω ότι στο σχέδιο νόμου πουθενά δεν αναφέρεται  ο όρος συνεπιμέλεια,  ούτε η χρονικά εναλλασσόμενη άσκηση της επιμέλειας ανήλικου με εναλλασσόμενη κατοικία, ούτε η λειτουργική συνεπιμέλεια ακόμη και εκεί που δίνεται ρητά το δικαίωμα στους γονείς να ρυθμίσουν με ιδιωτικό συμφωνητικό την γονική μέριμνα, επιμέλεια και επικοινωνία για μιά διετία και συγκεκριμένα στη παράγραφο 1 του άρθρου 1514 Α.Κ. 

Δεν γίνεται ρητή αναφορά στην μάστιγα της γονεϊκής αποξένωσης,  ούτε στις τακτικές των ασυνείδητων γονέων να εργαλειοποιούν τα παιδιά τους και να υποβάλλουν ψευδείς μηνύσεις σε βάρος του άλλου γονέα καθώς και στην πάταξη των φαινομένων αυτών με συγκεκριμένα και άμεσα νομοθετικά μέτρα.  

Βεβαίως και δεν αρκεί η ενδεικτική αναφορά των περιπτώσεων κακής άσκησης γονικής μέριμνας,  που ο δικαστής δυνητικά και όχι υποχρεωτικά θα μπορεί να εφαρμόσει για την μερική ή ολική αφαίρεση της γονικής μέριμνας ή επιμέλειας από τον παραβάτη γονέα βάσει του σχεδίου νόμου. 

Θετικό είναι ότι οι ρυθμίσεις του νομοσχεδίου διαπνέονται από την νέα φιλοσοφία και κουλτούρα ενεργής παρουσίας, υπευθυνότητας των γονέων στην ανατροφή των τέκνων τους, ειρηνικής συνεργασίας των γονέων για την από κοινού άσκηση της γονικής μέριμνας των παιδιών τους προς το συμφέρον τους. 

Στα θετικά να σημειώσουμε και τις αλλαγές στο θέμα της γονικής μέριμνας στα εκτός γάμου εκουσίως αναγνωρισμένα τέκνα.

Επίσης στα θετικά του σχεδίου νόμου είναι βάσει των άρθρων 16 και 17 του σχεδίου νόμου τα προβλεπόμενα έκτακτα προγράμματα επιμόρφωσης στην Εθνική Σχολή Δικαστικών Λειτουργών και η εκδίκαση οικογενειακών υποθέσεων από δικαστές που θα έχουν παρακολουθήσει επιτυχώς τα παραπάνω ειδικά σεμινάρια επιμόρφωσης, ώστε να μπορούν να εκδίδουν αποφάσεις που ανταποκρίνονται στο συμφέρον του τέκνου και δεν διαταράσσουν την καθημερινότητά του βάσει της αιτιολογικής έκθεσης.

Εν κατακλείδι, η υπεύθυνη ή μη συμπεριφορά των γονέων και η νομολογία των δικαστηρίων μετά το νέο νόμο θα δείξουν μελλοντικά στην πορεία κατά πόσο αυτές οι αλλαγές του σχεδίου νόμου θα είναι ικανές να φέρουν στην πράξη θετικές αλλαγές στη ζωή και στις σχέσεις γονέων - τέκνων, που ταλανίζουν εδώ και πολλές δεκαετίες την ελληνική οικογένεια και ιδιαίτερα τους πατεράδες.

Εδώ  αγαπητές φίλες και φίλοι φθάσαμε στο τέλος ακόμη ενός ενημερωτικού  και χρήσιμου βίντεο και ειδικότερα του  Δ’ ΜΕΡΟΥΣ μιας σειράς  βιντεο για τις μεταρρυθμίσεις, που φέρνει το νέο νομοσχέδιο στο οικογενειακό δίκαιο.

Τέλος να σας υπενθυμίσω να επισκεφθείτε το  blog  μου στη δ/νση https://kavala-lawyer.blogspot.com για να ενημερώνεστε για νομικά θέματα που σας απασχολούν, χωρίς κανένα κόστος.  

Ευχαριστώ πολύ και πάλι για την προσοχή και το ενδιαφέρον σας.  Σε λίγες μέρες πάλι μαζί σας με ένα άλλο ενδιαφέρον και χρήσιμο βίντεο.

Καλή δύναμη  και υγεία εύχομαι σε όλους.   Γειά σας.


-------- . --------


* Υ.Γ. Ευχαριστώ για την επίσκεψη σας και την ανταπόκρισή σας. Αν έχετε ερώτηση ή απορίες επικοινωνήστε μαζί μου.    Να ξέρετε λατρεύω τις ερωτήσεις. Είμαι ευτυχής να συνομιλήσω μαζί σας για το ζήτημα που σας απασχολεί για να σας προτείνω λύσεις. - Γιώργος Γιαγκουδάκης, Ειδικός Δικηγόρος Διαζυγίων - Οικογενειακού δικαίου στη Καβάλα  - Tηλέφωνα 2510834031, κιν. 6945227120   https://dikigoros-diazygion.gr   https://giagkoudakis-dikigoros.gr Σχετικές αναζητήσεις: Τι γινεται με την συνεπιμελεια, β μερος, νεο νομοσχέδιο συνεπιμέλεια, αλλαγες στο οικογενειακό δίκαιο, σχέσεις γονέων τέκνων, δικηγοροσ καβάλας,νομοσχεδιο για συνεπιμελεια,συνεπιμελεια διαβουλευση, συνεπιμελεια ποτε ψηφιζεται,ποτε θα ψηφιστει η συνεπιμελεια, συνεπιμελεια τι σημαινει, συνεπιμελεια νομοσ,αλλαγέσ στο οικογενειακο δικαιο, ειδικος δικηγορος διαζυγιων, δικηγορος καβαλας,συνεπιμελεια νομος 2021,συνεπιμελεια προυποθεσεις,συνεπιμελεια νομος* ΑΝ επιλέξεις κάποιο θέμα για έρευνα από το αναδιπλούμενο λευκό πεδίο "Επέλεξε Νομικό Θέμα..." (στο άνω μέρος της σελίδας) και έχει πάνω από 20 αποτελέσματα (φαίνεται στον αριθμό δίπλα σε κάθε θέμα) τότε μετά την πρώτη αναζήτηση => ψάξε με το παραπάνω link "Παλαιότερες αναρτήσεις" για να βρείς και τα υπόλοιπα σχετικά διαθέσιμα αποτελέσματα. Αν όμως ψάχνεις από κινητό τότε πάτησε δεξιά το κουμπί με το δεξί βέλος (στην ίδια ευθεία με το κουμπί Αρχική σελίδα) μέχρι να δεις όλα τα διαθέσιμα αποτελέσματα.

Πληροφορίες - Information

Η Φωτό Μου
Καβάλα, Kavala, Greece, Greece
Giagkoudakis Law Office - Greek Law office located in Kavala since 1990, offering quality legal assistance in all fields of law, mainly in divorce/family law, criminal and civil law. . Tel. +30 2510834031, +306945227120 giagkoud@yahoo.com dikigoros-diazygion.gr giagkoudakis-dikigoros.gr

"Είμαστε εδώ για να σε βοηθήσουμε άμεσα, πιστά και με συνέπεια".
Δικηγορικό Γραφείο Γιώργος Γιαγκουδάκης, Καβάλα (Βενιζέλου 34).

Διεκπεραίωση νομικών υποθέσεων από το 1990 κυρίως οικογενειακές (διαζύγια) αστικές, ποινικές υποθέσεις. 24ωρη Online Υποστήριξη giagkoud@yahoo.com Site- Βιογραφικό - gglaw.Για πληροφορίες για τις υπηρεσίες μας ή κλείσιμο ραντεβού καλέστε στο 2510834031 ή 6945227120

> ΑΠΟ MOBILE ΣΕ ΚΑΝΟΝΙΚΗ ΠΡΟΒΟΛΗ
> ΑΠΟ ΚΑΝΟΝΙΚΗ ΣΕ MOBILE ΠΡΟΒΟΛΗ