Νομικά θέματα - Θεματολογία


Kavala G.G.law firm

Κλήση
στο κινητό

messenger-kavala-lawyers

George
Giagkoudakis

voice search

Φωνητική
Aναζήτηση


videos,Kavala G.G.law firm

Youtube
βίντεο

Whatsapp
Viber
Τηλεδιάσκεψη
(κατόπιν ραντεβού)


Προσοχή: Νέος Ποινικός Κώδικας & Κώδικας Ποινικής Δικονομίας. Σε ισχύ από 1 Ιουλίου 2019.

"ΘΕΛΩ ΝΑ ΜΑΘΩ ΤΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΜΟΥ"
μου είπε ένας κύριος που ήθελε να χωρίσει (ΑΡΘΡΟ/VIDEO)

Top 16 συμβουλευτικά άρθρα για ΔΙΑΖΥΓΙΟ & ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΕΣ ΥΠΟΘΕΣΕΙΣ

live-chat,ζήσε την εμπειρία ΤΙ ΠΡΟΣΦΕΡΟΥΜΕ ΜΕ ΜΙΑ ΜΑΤΙΑ!


ΣΗΜΑΝΤΙΚΑ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΑ ΘΕΜΑΤΑ


19/4/21

Πότε και υπό ποιές προϋποθέσεις επιτρέπεται να παντρευτεί ανήλικος? (βίντεο)

Καλωσήλθατε στο blog μου.  

Σήμερα θα μιλήσουμε για ένα θέμα πολύ διαχρονικό,  που απασχολεί γονείς και μελλόνυμφους ανήλικους και δεν είναι άλλο από το πότε και υπό ποιές προϋποθέσεις επιτρέπεται να παντρευτεί ανήλικος. Πότε μπορεί να συνάψει έγκυρο γάμο.

Γειά σας είμαι ο Γιώργος Γιαγκουδάκης δικηγόρος Καβάλας, ειδικός για διαζύγια και οικογενειακό δίκαιο και σας ενημερώνω πάνω σε χρήσιμα και ενδιαφέροντα θέματα οικογενειακού δικαίου.

Πάμε κατευθείαν στο σημερινό θέμα μας για να δώσουμε απαντήσεις κυρίως στους γονείς και στους ανήλικους που τους απασχολεί το θέμα τέλεσης γάμου ανηλίκων. Απαντήσεις όπως πότε είναι έγκυρος ο γάμος ανηλίκου,  ποιές ηλικίες ανηλίκων αφορά, αν χρειάζεται άδεια για την τέλεση γάμου ανηλίκου από δικαστήριο και αν ναι  πότε δίνει την σχετική άδεια το δικαστήριο για να γίνει ο γάμος, ποιό δικαστήριο είναι αρμόδιο να αποφασίσει και με ποια διαδικασία, αν μπορεί ο ανήλικος να κάνει μόνος του αίτηση χωρίς συναίνεση των γονιών του. 

 Αγαπητοί φίλοι και φίλες καταρχήν να πούμε ότι βάσει του άρθρου 1350  Αστικού Κώδικα ορίζεται ότι:  " Για τη σύναψη γάμου απαιτείται συμφωνία  των  μελλονύμφων.  Οι σχετικές δηλώσεις γίνονται αυτοπροσώπως και χωρίς αίρεση ή προθεσμία.

       Οι  μελλόνυμφοι  πρέπει  να  έχουν συμπληρώσει το δέκατο όγδοο έτος της ηλικίας  τους.   Το  δικαστήριο  μπορεί,  αφού  ακούσει  τους  μελλονύμφους  και τα πρόσωπα που ασκούν την επιμέλεια του ανηλίκου, να  επιτρέψει το γάμο και πριν από τη συμπλήρωση αυτής της ηλικίας,  αν  η τέλεσή του επιβάλλεται από σπουδαίο λόγο."

Κατά το άρθρο 1372 ο γάμος που έγινε κατά παράβαση του παραπάνω άρθρου 1350 Α.Κ. δηλαδή και σε περίπτωση που δεν υπάρχει άδεια δικαστηρίου για τέλεση γάμου από ανήλικο είναι άκυρος.

Βάσει του άρθρου 1373 αρ. 2 ορίζεται ότι : " Η  ακυρότητα  του  γάμου  αίρεται :   2. αν, στην περίπτωση της δεύτερης παραγράφου του άρθρου 1350, δοθεί εκ  των  υστέρων  άδεια  του  δικαστηρίου  ή  ο σύζυγος,  αφού  συμπληρώσει  το  δέκατο  όγδοο  έτος  της ηλικίας του, αναγνωρίσει το γάμο." 

Να επισημάνουμε εδώ ότι πρόκειται για θεραπεύσιμη ακυρότητα. Δηλαδή αν ο γάμος αυτός δεν ακυρωθεί με αμετάκλητη απόφαση παράγει όλα τα αποτελέσματα του έγκυρου γάμου (άρθρα 1376, 1354 Α.Κ.)Διάρκεια βίντεο 7,32 λεπτά 

Συνεπώς οι μελλόνυμφοι για να παντρευτούν θα πρέπει να έχουν συμπληρώσει το δέκατο όγδοο έτος της ηλικίας τους, δηλαδή να είναι ενήλικες. Σε εξαιρετικές περιπτώσεις ο νόμος συγχωρεί το γάμο σε ανήλικους, δηλαδή σε πρόσωπα μικρότερης ηλικίας από το 18° έτος. Η εξαίρεση αυτή, που μπορεί να αφορά τον έναν ή και τους δύο μελλονύμφους, προϋποθέτει την ύπαρξη σπουδαίου λόγου για την τέλεση του γάμου με ανήλικο και την παροχή προηγούμενης σχετικής αδείας τέλεσης γάμου με δικαστική απόφαση.

Ο νόμος δεν ορίζει κατώτατο όριο ηλικίας  για την τέλεση γάμου με άδεια του δικαστηρίου, πάντως όμως θα πρέπει να θεωρηθεί βέβαιο ότι άδεια γάμου δεν μπορεί να δοθεί σε ανήλικο που δεν έχει ούτε περιορισμένη δικαιοπρακτική ικανότητα, δηλαδή σε ανήλικο που δεν έχει  συμπληρώσει τα δέκα χρόνια ή που τελεί σε πλήρη δικαστική συμπαράσταση (ανικανότητα προς δικαιοπραξία).


Βάσει του νόμου και της νομολογίας των δικαστηρίων μας ισχύουν τα εξής: 

Ο σπουδαίος λόγος θα κριθεί βασικά από το συμφέρον του ανήλικου μελλονύμφου. Με τον πρόωρο γάμο δεν αρκεί να μη βλάπτεται το συμφέρον του ανηλίκου (π.χ. να μην υπάρχουν σοβαρές αντενδείξεις για την τέλεση του γάμου), αλλά θα πρέπει επιπλέον να εξυπηρετείται το συμφέρον αυτό (κοινωνικό ή οικονομικό ή ηθικό κ.λπ.)

Σπουδαίο λόγο, από τον οποίο επιβάλλεται η τέλεση του γάμου ανηλίκου, αποτελεί κάθε περιστατικό που συνάπτεται με το πρόσωπο του ανηλίκου ή και του άλλου μελλονύμφου  και το οποίο, λαμβανομένου πάντως πρωταρχικώς υπόψη του συμφέροντος του ανηλίκου, δικαιολογεί τη σύναψη του γάμου πριν από τη συμπλήρωση της νόμιμης ηλικίας. 

Τέτοια περιστατικά θεωρούνται, μεταξύ των άλλων, ο μακρός ερωτικός δεσμός των μελλονύμφων και η ανάγκη προστασίας του ανηλίκου από τα δυσμενή σχόλια της κοινωνίας για τον δεσμό αυτό, η εγκυμοσύνη ανηλίκου, ο κίνδυνος από αναβολή γάμου, μακρά ολοκληρωμένη σχέση των μελλονύμφων κ.λπ. 

Εν κατακλείδι το Δικαστήριο θα πρέπει να λαμβάνει σοβαρά υπόψη την ωριμότητα, τη σταθερότητα των απόψεων, την όλη προσωπικότητα, την ψυχική επαφή και την ηλικία των μελλονύμφων.  Ο γάμος μεταξύ ατόμων, από τα οποία το ένα τουλάχιστον είναι ανήλικο, επιτρέπεται μόνο μετά από άδεια του Δικαστηρίου (ασχέτως συναινέσεως ή μη των ασκούντων τη γονική μέριμνα στον ανήλικο) και μόνον εφόσον επιβάλλεται από σπουδαίο λόγο. 

Τον σπουδαίο λόγο για την άδεια γάμου καλείται σε κάθε περίπτωση να κρισιολογήσει και αποδεχθεί ή απορρίψει το Δικαστήριο. Η απόφαση του Δικαστηρίου πρέπει να έχει πάντα ως αποκλειστικό γνώμονα το αληθές συμφέρον του ανηλίκου και μάλιστα μακροπρόθεσμα.

Κατά τα άλλα να πούμε ότι στις υποθέσεις αυτές απαιτείται κοινοποίηση της σχετικής αιτήσεως στον αρμόδιο Εισαγγελέα. Αρμόδιο καθ’ ύλην και κατά τόπο  δικαστήριο προς εκδίκαση της αίτησης για χορήγηση αδείας τέλεσης γάμου ανηλίκου είναι το Ειρηνοδικείο της συνήθους διαμονής του ανηλίκου, που δικάζει κατά τη διαδικασία της εκούσιας δικαιοδοσίας.

Σύμφωνα με το άρθρ. 742 ΚΠολΔ, οι ανήλικοι που έχουν συμπληρώσει το δέκατο έκτο έτος της ηλικίας τους έχουν την ικανότητα να παρίστανται στο δικαστήριο για υποθέσεις, που αφορούν την προσωπική τους κατάσταση. Οταν παρίσταται ο ανήλικος, πρέπει να καλείται όποιος τον εκπροσωπεί νόμιμα.

Εδώ αγαπητές φίλες και φίλοι φθάσαμε στο τέλος ακόμη ενός ενημερωτικού  και χρήσιμου βίντεο οικογενειακού δικαίου.

Να σας υπενθυμίσω ότι μπορείτε να επισκεφθείτε το  blog  μου στη δ/νση https://kavala-lawyer.blogspot.com  

Θα έχετε την δυνατότητα να ενημερωθείτε έγκυρα,  χωρίς κανένα κόστος, από εκατοντάδες νομικά άρθρα (πάνω από 625), που έγραψα ο ίδιος. Πολλά εκ των άρθρων αυτών έχουν δημοσιευτεί σε πολλούς δικτυακούς τόπους και κυρίως στην τοπική εφημερίδα "ΠΡΩΙΝΗ" της Καβάλας και στο τοπικό ενημερωτικό/ειδησεογραφικό site της Καβάλας https://kavalawebnews.gr

Ευχαριστώ πολύ για την ανταπόκριση και το ενδιαφέρον σας.  

Σε λίγες μέρες και πάλι μαζί σας με ένα άλλο ενδιαφέρον θέμα οικογενειακού δικαίου, το οποίο ελπίζω να σας φανεί χρήσιμο.

Εύχομαι Καλή δύναμη και υγεία σε όλους.   Γειά σας.


-------- . --------


* Υ.Γ. Ευχαριστώ για την επίσκεψη σας και την ανταπόκρισή σας. Αν έχετε ερώτηση ή απορίες επικοινωνήστε μαζί μου.    Να ξέρετε λατρεύω τις ερωτήσεις. Είμαι ευτυχής να συνομιλήσω μαζί σας για το ζήτημα που σας απασχολεί για να σας προτείνω λύσεις. - Γιώργος Γιαγκουδάκης, Ειδικός Δικηγόρος Διαζυγίων - Οικογενειακού δικαίου στη Καβάλα  - Tηλέφωνα 2510834031, κιν. 6945227120   https://dikigoros-diazygion.gr   https://giagkoudakis-dikigoros.gr 


Σχετικές αναζητήσεις: Αδεια γαμου ανηλικου, Νομοθεσια για γαμο ανηλικων,Γάμοσ ανηλίκου, Νομιμη ηλικια γαμου ελλαδα, Γαμοι ανηλικων,Ηλικια γαμου ελλαδα, 1350 ακ, έγκυρος γάμος ανηλίκων, Γάμοσ ανηλίκου,πολιτικος γαμος, θρησκευτικος γαμος


              


* ΑΝ κάνεις αναζήτηση με λέξη κλειδί και θες να δεις περισσότερα διαθέσιμα αποτελέσματα πάτησε δεξιά το πράσινο κουμπί με το δεξί λευκό βέλος => μέχρι να βρείς αυτό που ψάχνεις στις εμφανιζόμενες αναρτήσειςΠληροφορίες - Information

Η Φωτό Μου
Καβάλα, Kavala, Greece, Greece
Giagkoudakis Law Office - Greek Law office located in Kavala since 1990, offering quality legal assistance in all fields of law, mainly in divorce/family law, criminal and civil law. . Tel. +30 2510834031, +306945227120 giagkoud@yahoo.com dikigoros-diazygion.gr giagkoudakis-dikigoros.gr

"Είμαστε εδώ για να σε βοηθήσουμε άμεσα, πιστά και με συνέπεια".
Δικηγορικό Γραφείο Γιώργος Γιαγκουδάκης, Καβάλα (Βενιζέλου 34).

Διεκπεραίωση νομικών υποθέσεων από το 1990 κυρίως οικογενειακές (διαζύγια) αστικές, ποινικές υποθέσεις. 24ωρη Online Υποστήριξη giagkoud@yahoo.com Site- Βιογραφικό - gglaw.Για πληροφορίες για τις υπηρεσίες μας ή κλείσιμο ραντεβού καλέστε στο 2510834031 ή 6945227120

> ΑΠΟ MOBILE ΣΕ ΚΑΝΟΝΙΚΗ ΠΡΟΒΟΛΗ
> ΑΠΟ ΚΑΝΟΝΙΚΗ ΣΕ MOBILE ΠΡΟΒΟΛΗ